Uutiset

Työkoneet

Lujabetoni vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudun betonitoimittajana

Luja-yhtiöihin kuuluva Lujabetoni rakentaa uuden mobiilitekniikalla toteutetun suurikapasiteettisen valmisbetonitehtaan palvelemaan Espoon alueen rakentamista. Tehdas on Lujabetonin neljäs valmisbetonitehdas pääkaupunkiseudulla ja jo toinen Espoossa. Uusi tehdas kasvattaa Lujabetonin pääkaupunkiseudun valmisbetonikapasiteettia ja lisää erityisesti vähähiilisten betonien valmistuskapasiteettia ja kilpailukykyä Espoon suunnalla.

Lujabetonin uusi valmisbetonitehdas nousee Espoon Finnoon teollisuusalueelle Länsiväylän eteläpuolelle. Uudelta tehtaalta toimitetaan valmisbetonia pääkaupunkiseudun hankkeisiin olemassa olevan Espoon tehtaan sekä kahden Helsingin puolella sijaitsevan tehtaan lisäksi.

”Me tarvitsemme pääkaupunkiseudulle kipeästi nykyaikaisen tehtaan, jonka tuotannon voimin vastaamme pääkaupunkiseudun hyvällä tasolla jatkuneeseen betonin kysyntään. Espoon suunnalla tulevat rakentamisen volyymit näkemyksemme mukaan pysymään korkealla tasolla lähitulevaisuudessa ja erityisesti tällä alueella palvelukykymme asiakkaille parantuu nyt merkittävästi”, kertoo Lujabetonin valmisbetoniyksikön johtaja Markus Haatainen.

Uuden betonitehtaan modernit tuotantoprosessit parantavat tehokkuutta ja tuottavat betonia kustannustehokkaasti. Tehtaan sijainti lähellä rakentamista tarkoittaa lyhyempien kuljetusmatkojen ansiosta vähemmän kuljetusten aiheuttamia päästöjä sekä tehostetumpaa rakentamisen paikallavaluprosessia.

”Lisäksi ollessamme lähellä loppukäyttäjää, palvelemme asiakkaitamme ympäristöystävällisesti, joustavasti ja nopeasti”, sanoo Haatainen.

Haatainen korostaa myös uuden tehtaan kykyä valmistaa ympäristön kannalta normaaleja betoneja suotuisempia vähähiilisiä betoneita, joiden valmistuskapasiteettia saadaan investoinnin avulla merkittävästi kasvatettua.

Uuden tehtaan toimittaja on kotimainen Tecwill Oy, joka on toimittanut Lujabetonille myös Lahden mobiilitehtaan vuonna 2018. Tehdas edustaa erittäin nopeasti siirrettävää teknologiaa ja valmistuu tuotantoon jo kesäkuussa 2023.

”Lujabetoni saa Espooseen tämän hetken uusinta betonin valmistusteknologiaa, mitä Tecwill voi vain tarjota. Kehittämämme teknologian avulla saavutetaan parempi punnitusten toistotarkkuus, joka vähentää hajontaa. Pienempi hajonta vähentää tarvittavan sementin määrääja sitä kautta betonin valmistuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät. Myös sähkön ja polttoaineen kulutus vähenee matalan kiviainesiilojen täyttörampin ansiosta perinteiseen teknologiaan verrattuna. Lyhyesti sanottuna teknologiamme avulla tehdään maailman parasta betonia samalla minimoiden betonin valmistuksen ympäristövaikutukset”, kertoo Tecwill Oy:n myyntipäällikkö Mika Silvennoinen.

Uusi Espoon tehdas tulee valmistuttuaan työllistämään kolmesta viiteen henkilöä suoraan sekä noin 20 henkilöä betonin logistisen ketjun alihankkijayrityksissä.


Lujabetoni on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa ja se toimii kaikilla merkittävillä betonirakentamisen sektoreilla. Pääasiakasryhmiimme kuuluvat asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria rakentavat alan toimijat: rakennusliikkeet, rakennuttajat sekä erikoisrakentajat kuten betonointi- ja paalutusurakoitsijat. Toimitamme valmisbetonia, elementtejä ja betonituotteita yhteensä 27 tehtaalta. Lujabetoni toimii myös Ruotsin markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. 


Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys viettää 70-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 800 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1 900 työntekijää. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa.


Lue seuraavaksi