Uutiset

Uutiset

Hartelan omistusrakenne muuttuu

Yhtiö tekee valmistelevia toimenpiteitä mahdollistaakseen omistajuuden siirtämisen neljännelle sukupolvelle.

Valmistautuminen omistajuuden siirtymiseen tarkoittaa rakenteellisia muutoksia Hartela-yhtiöt Oy:n omistusrakenteeseen. Hartela-konsernin omistusrakenne muuttuu vuodenvaihteessa. Tällä hetkellä Hartelan omistajat omistavat emoyhtiön suoraan yksityishenkilöinä, ja jatkossa samat henkilöt omistavat Hartelan emoyhtiön kukin omistamansa yhtiön kautta.

”Hartelan omistajilla on selkeä tahtotila siitä, että yritys halutaan jatkossakin pitää perheyhtiönä ja aikanaan tapahtuvaan sukupolvenvaihdokseen on varauduttu jo muutaman vuoden ajan mm. neljännen sukupolven perehdyttämisellä konsernin toimintaan. Tässä yhteydessä omistus säilyy Hartela-perheellä ja nyt luodaan rakenne tulevaisuuden sukupolvenvaihdosta silmällä pitäen.”, kertoo toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

Toiminta jatkuu rakennemuutosten jälkeen ennallaan. Hartela-yhtiöt Oy:n liiketoiminta ja kaikki siihen liittyvät sopimukset, velvoitteet ja vastuut siirtyvät sellaisinaan uudelle yhtiölle, joka jatkaa toimintaansa Hartela-yhtiöt Oy:n nimellä ja uudella Y-tunnuksella 3371617-9.

Kaikki Hartelan hankkeet ja projektit toteutetaan sovitusti sekä olemassa olevien että tulevien hankkeiden osalta. Hartelan yhteyshenkilöt projekteissa säilyvät ennallaan, samoin kuin Hartela-yhtiöiden henkilöstön yhteystiedot ja toimipisteet.

Hartelan liiketoiminta painottuu jatkossakin Hartela kotien rakentamiseen kuluttajille, yritysasiakkaille ja yleishyödyllisille yhteisöille, toimitiloihin sekä kumppanuusrakentamiseen, joka pitää sisällään mm. yhteistoiminallista urakkarakentamista. Hartelan strategiassa korostuvat arvon tuottaminen asiakkaalle, osaamisen kehittäminen, tuottavuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Lue seuraavaksi