Uutiset

Työkoneet

Yrittäjän työttömyysturvaan muutoksia

Yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvaa on tuotu lähemmäs toisiaan. Yrittäjälle tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työssäoloehto lyhenee. Lisäksi ensi vuoden alusta on tulossa huomattava nousu yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavaan työtuloon.

Työttömyysturvalain muutokset tulivat osittain voimaan vuonna 2014. Vuoden 2015 alusta muuttuvat myös mm. yrittäjän työssäoloehdon aika- ja tulorajat sekä yrittäjän perheenjäsenen edellytykset päästä työttömyysturvan piiriin.

Yrittäjän työssäoloehto: 15 kuukautta, 1 027 euroa kuussa

Työssäoloehdon täyttävällä työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa. Ansiosidonnaista päivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja peruspäivärahaa Kelasta. Peruspäivärahan määrä vuonna 2015 on 32,80 euroa päivässä.

Vuoden 2015 alusta yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun hän on tarkastelujakson eli 48 edellisen kuukauden aikana työskennellyt vähintään 15 kuukautta yrittäjänä. Tänä aikana yrittäjien eläkevakuutuksen YEL:n, maatalousyrittäjien eläkevakuutuksen MYEL:n ja työntekijän eläkelain TyEL:n yhteenlasketun työtulon on tullut olla vähintään 1 000 euroa kuukaudessa. Kun tämä summa tarkastetaan uuden lain mukaisesti palkkakertoimella, se tarkoittaa, että vuonna 2015 tuloja täytyy olla 1 027 euroa kuukaudessa eli 12 326 euroa vuodessa.

TyEL-vakuutetulta työltä edellytetään, että se on tehty yrittäjäasemassa, eikä palkansaaja-asemassa.

Yrittäjän perheenjäsen voi hakea helpommin työttömyysturvaa

Kun yrityksessä työskennelleen perheenjäsenen tulot ovat enintään 1 027 euroa kuukaudessa ja yritystoiminnan edellytykset ovat heikentyneet pysyvästi, myös perheenjäsen voi tietyin edellytyksin saada työttömyysturvaa.

Perheenjäsenen työssäoloehto on sama kuin yrittäjien työssäoloehto.

Jos yritystoiminta päättyy 1.1.2015 tai myöhemmin, yrittäjä on uuden työssäoloehdon piirissä.

Lue seuraavaksi