Uutiset

Työkoneet

Ympäristötekniikka 08 –messut syyskuussa

Messujen perjantain paneelikeskustelun aiheena on mm. haja-asutusalueitten jätevesisasiat.

Messujen pääteemana on ilmastonmuutos. Tapahtuma on kohdennettu yritysten ja julkisen alan päättäjille ja asiantuntijoille. Ammattimessuille sisäänpääsy on veloitukseton ja rekisteröityä voi ennakkoon Internetissä.
Yritysten ja julkisten alojen ympäristöasioista vastaavat henkilöt ovat kasvavien haasteiden edessä. Lainsäädännön täyttäminen ja mahdollisten taloudellisten haittojen kääntäminen eduiksi vaativat panostusta uusiin ympäristöteknisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Ympäristöarvojen huomioon ottaminen luo tarpeen uudenlaisen infrastruktuurin suunnittelulle ja rakentamiselle. Messuilla esitellään ympäristö-, yhdyskunta- jäte- ja kierrätysalan tuotteita ja -palveluita sekä energia- ja vesihuollon ratkaisuja.
Tapahtuman seminaariohjelma on entistä laajempi. Uusia seminaarikumppaneita ovat EK, Sitra, Tekes, VTT, Suomen Biokaasuyhdistys, Ilmatieteen laitos, Greennet Finland ja Aurinkoteknillinen yhdistys. Messualueella Suomen Ympäristökeskus järjestää tietoiskuja ja päivittäin ajankohtaisen paneelikeskustelun yhdyskuntasuunnittelusta (ke), ilmastonmuutoksen hillinnästä (to) ja haja-asutuksen jätevesistä (pe).
Keskiviikkona 10.9. alkaa EK:n järjestämä kolmipäiväinen Cleantech Finland workshop, jonka pääpuhujia ovat Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Leif Fagernäs, Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta, työministeri Mauri Pekkarinen ja ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen. Workshopissa puhutaan Suomen ympäristöteknologia osaamisen hyödyntämisestä, yhteistyöstä muiden maiden kanssa ja maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin reagoimisesta.
Avajaispäivän muissa seminaareissa keskitytään EU:n kemikaaliasetukseen Reachiin (Suomen Ympäristökeskus), tietotekniikan ja ilmastonmuutoksen suhteeseen (Ympäristöjohtamisen yhdistys), aurinkoenergian rakennuskäyttöön (Aurinkoteknillinen yhdistys ry) ja biokaasun nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen Suomessa (Suomen Biokaasuyhdistys). Tekesin kaksipäiväisen vesi-ohjelman vuosiseminaarin teemana on vesisektorin asiakkuus. Suomen Vesiyhdistys pitää oman seminaarinsa.
Torstaina 11.9. on esillä kunnan energiahuollon uudistumishankkeet (Sitra/Energia-ohjelma), biopolttoaineet ja puhtaan ilman tuottajat (VTT), liikenteen päästöt (Ilmansuojeluyhdistys ry), energiatalkoot (Rakennuslehti), haja-asutuksen jätevesin käsittely (Suomen Ympäristökeskus) ja puhdas juomavesi (Suomen Kemian Seura). Lisäksi Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto pitää ympäristöasiantuntijapäivän.
Perjantaina 12.9. on seminaareissa esillä ilmastonmuutos (Ilmatieteen laitos) ja energia tehokkuus rakentamisessa (Greennet Finland),
Ympäristötekniikka 09 -messut on avoinna ke-to 10. – 11.9. klo 9-17 ja pe 12.9. klo 9-16. Messukeskuksessa järjestetään valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 10.- 11.9.08 ja liikunta-alan ammattilaisten Arena 08 -messut 10. – 12.9.08.
Lisätietoja: www.ymparistotekniikkamessut.fi

Lue seuraavaksi