Uutiset

Työkoneet

Vuokraamalla järkevästi – Rotarent Oy

Kaluston ostamiselle on olemassa varteenotettava vaihtoehto. Aina ei ole järkevää investoida omiin koneisiin, vaan tilapäistä tai määräaikaista tarvetta varten voi vuokrata sopivan koneen tai laitteen. Täsmävuokrauksen avulla saadaan juuri oikeankokoinen ja lukumäärältäänkin optimoitu kalusto käyttöön. Urakkaan on myös helppo laskea sisään kiinteällä, muuttumattomalla hinnalla vuokrattuja koneita. Huollot ja korjaukset hoituvat vuokraajan toimesta, joten yllätyksiä ei tule.

Varsin moni on tämän Suomessakin oivaltanut. Vuokraus on jo merkittävää liiketoimintaa. Konepörssi lähetti tätä katsausta varten vuokrausta harjoittaville yrityksille muutamia kysymyksiä.

Juttusarja jatkuu. Pysy kanavalla.


Kysyimme seuraavaa:

1. Minkälainen vuokrakalusto teillä on tällä hetkellä tarjolla? Maarakennuskoneissa kokoluokat? Onko kalustossa joitain aivan uusia artikkeleita?

2. Miten vuokraustoiminta on mielestänne kehittynyt ja muuttunut Suomessa viime vuosien aikana?

3. Mitkä tuotteet/laitteet/koneet ovat nykyään teillä suosituimpia? Jos ovat maarakennuskoneita, niin mitä konetyyppejä ja missä kokoluokissa?

4. Minkälainen on vuokrausorganisaationne, missä toimipaikat sijaitsevat?

5. Miten vuokraustoiminta on järjestetty nyt poikkeustilan aikana? Onko esimerkiksi koneiden vientiä työmaille lisätty?

6. Tulevaisuutta on nyt varmasti melko vaikea ennustaa, mutta mitkä trendit loppuvuodesta ja ensi vuonna ovat mielestänne päällimmäisinä vuokrabisneksessä?

7. Vapaa sana, mitä haluatte kertoa yrityksenne vuokraustoiminnasta?


Rotarent Oy, markkinointipäällikkö Janne Salomäki

1. Rotarent Oy:n kalusto koostuu maarakennus- ja materiaalinkäsittelykoneista sekä logistiikan laitteista. Nämä pitävät sisällään kaivukoneet, pyöräkuormaajat, dumpperit, laitteet rikotukseen ja louhintaan, maantiivistyskoneet sekä trukit ja kurottajat. Uusimpina tuotteina Rotarentin kalustossa ovat Metson pienet Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitteet sekä Bell-dumpperit. Näiden lisäksi on saatavilla myös kaivukoneita purku- ja rikotustyöhön suunnitelluilla varusteilla.

2. Konevuokraus on yleistynyt ja asiakkaat hakevat ratkaisuja, jotka palvelevat heitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rotarent tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla heidän on mahdollista suoriutua hankkeistaan ketterästi ja kustannustehokkaasti. Työmailla kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota laitteiden mahdollisimman hyvään soveltuvuuteen kulloiseenkin työkohteeseen. Rotarent on panostanut siihen, että vuokrattavat laitteet täyttävät niin työkohteen vaatimukset kuin tiukentuneet turvamääräykset. Digitalisaation tuomat haasteet pyritään täyttämään tarjoamalla asiakkaille tuotteita, jotka vastaavat myös tilaajan vaatimuksia. Näistä esimerkkinä kaivukoneisiin saatavilla olevat 3D-koneohjausjärjestelmät ja maantiivistyslaitteiden laadunvarmistusjärjestelmät. Konevuokraajan tehtävä on auttaa asiakasta suoriutumaan työstään entistä kustannustehokkaammin ja kokonaistaloudellisemmin.

3. Yksittäisiä suosikkeja tarjonnasta on hankala nimetä. Pääperiaatteena voitaneen pitää sitä, että vuokrauksen volyymikokoluokat noudattelevat maarakennuskonemyynnin kehitystä. Alalla on huomattavissa myös kiinnostusta ratkaisuihin, joilla saavutetaan parempi työtehokkuus ja laatu työkohteessa. Myös erikoistuminen ja keskittyminen asiakaslähtöiseen toimintaan ovat avainasemassa. Rotarentin kalusto onkin rakentunut juuri asiakaslähtöisesti siten, että se täyttää asiakkaiden tarpeet niin lyhyt- kuin pitkäkestoisessa konevuokrauksessa.

4. Rotarentillä on koko maan kattava konevuokrauksen verkosto. Vuokraustoiminnassa asiakkaita palvelevat sekä Rotator Oy:n että Rotarent Oy:n osaava henkilökunta. Rotatorin koko maan kattava jälkipalveluverkosto pitää huolen, että vuokrakaluston seisonta-ajat pidetään minimissä. Tarvittaessa osaava tekninen tuki neuvoo asiakasta ongelmatilanteissa. Rotarentin tavoitteena on toimittaa asiakkaalle paras kone ja paras palvelu ja tämän palvelulupauksen takana me myös seisomme.

5. Rotarent Oy noudattaa viranomaisten suosituksia ja toimii niiden mukaisesti. Poikkeustila tuo haasteita kaikkien toiminnalle, mutta Rotarent pitää huolen että asiakkaiden pyörät pyörivät myös vaikeina aikoina.

6. Kustannustehokkuus ja laadunvarmistus tulevat varmasti korostumaan työkohteesta riippumatta. Koneiden vuokraajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, että vuokrattavat laitteet suoriutuvat työstään mahdollisimman tehokkaasti aikaa ja työvoimaresursseja säästäen.

Laadunvarmistuksen työkalut etenkin kantavuuden mittauksessa ja todentamisessa tulevat lisääntymään. Työ halutaan tehdä alusta alkaen oikein ja oikein tehdystä työstä halutaan todiste.

Myös automatiikan käyttö tulee kasvamaan. Tästä esimerkkinä Rotatorin ja Rotarentin kautta saatavilla olevat Avidbots-siivousrobotit. Covid-19-epidemia on jo nyt aiheuttanut globaalin piikin siivousrobottien kysyntään eri maiden miettiessä entistä tarkemmin julkisten tilojen siisteyttä. Toisena esimerkkinä automatiikasta on muun muassa Baumassa esittelyssä ollut Bomagin täysautomaattinen kaksivalssijyrä Robomag. Avidbots on jo nykyaikaa, Robomag tulevaisuutta.

7. Rotarent on urakoitsijan vuokratalo. Meidän kauttamme saat vuokrakoneet työhön kuin työhön nopeasti, luotettavasti ja joustavin ehdoin. Kokeneet konevuokrauksen ammattilaiset auttavat oikean konevalinnan tekemisessä. He myös kertovat ratkaisuista, joilla saavuttaa tavoitteet nopeammin, tehokkaammin ja laadukkaammin. Näin meiltä saa varmasti tarpeisiin parhaiten sopivan koneen käyttöön.


Lue seuraavaksi