Uutiset

Työkoneet

VT 8:lla työt alkavat

Skanska ja Liikennevirasto ovat solmineet sopimuksen Valtatie 8 Raisio−Nousiainen-tieosuuden parantamisesta moottoritieksi. Sopimuksen arvo on noin 45 miljoonaa euroa, ja hanke valmistuu vuoden 2016 loppupuolella.

Sopimuksen kattama tieosuus ulottuu Raision Marjamäen eritasoliittymästä noin kaksi kilometriä Maskun eritasoliittymän pohjoispuolelle. Urakkasopimukseen kuuluvat tien toteutus kokonaisuudessaan sekä meluaitojen ja paalulaattojen suunnittelu ja toteutus.

Hankkeeseen sisältyy noin 9 kilometriä valtatietä, josta 4 kilometriä on uuden moottoritien rakentamista ja 5 kilometriä moottoritien toisen ajoradan rakentamista nykyisen tien rinnalle. Uusia siltoja rakennetaan tieosuudelle 16 kappaletta.

Rakennustyöt aloitetaan heti maanantaina 10.2.2014, ja varsinainen urakka-aika päättyy lokakuun lopussa 2016.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä suojata alueella sijaitsevat Maskun kunnan pohjavedenottamot.

”Urakan suoranainen työllistävä vaikutus on merkittävä: 150 miestyövuotta kolmen vuoden ajan”, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.

”Rakentaminen etenee yhtä aikaa monessa eri paikassa: esimerkiksi sillat tullaan toteuttamaan siten, että niitä on työn alla noin 6−7 kappaletta kerrallaan”, kertoo Skanska Infran projektijohtaja Janne Tikkamäki.

Turun ja Porin välinen 135 kilometrin osuus valtatie 8:sta on Lounais-Suomen merkittävä liikenneväylä. Liikenneviraston Turku−Pori-hankkeessa on kolme pääosiota: Raision ja Nousiaisten väli, Nousiaisten ja Rauman väli sekä Porin osuus. Hankkeen kokonaisarvo on noin 102,5 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi