Uutiset

Työkoneet

Vt 12 Tillola–Keltti – louhinnat alkavat

Valtatiellä 12 Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä alkaa torstaina 10. tammikuuta noin kuukauden kestävä valtatien levitystyöhön kuuluva kalliolouhintatyö. Louhintatyöt sijoittuvat liikenteeltä suljetulle valtatieosuudelle, Kontjärven ja kiertotie 3:n välimaastoon. Louhintaa tehdään noin 300 metrin pituisella alueella.

Liikenne pysäytetään hetkellisesti Kalliolouhinnasta ei aiheudu liikenteelle haittaa, sillä rakenteilla oleva valtatieosuus on suljettu ja liikenne kulkee valtatien pohjoispuolella sijaitsevia kiertoteitä pitkin. Kiertotie 3:lla tehdään kuitenkin ajoittaisia liikenteen pysäytyksiä räjäytysten ajaksi.

Tie halkoi kallion jo 1960-luvulla

Valtatie 12 louhittiin aikanaan 1960-luvulla Kouvolan päässä kivilouhoksen läpi. Tältä kohdalta kivilouhosta louhitaan jälleen, kun nyt tehdään Tillola-Keltti -hankkeen parannustoimiin kuuluvaa tien leventämistä. Valtatie 12 muutetaan Tillolan ja Keltin välillä kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi ohitustieksi.

Lue seuraavaksi