Uutiset

Työkoneet

Vihreät vaatii kaivosveroa

Millaista on kestävä kaivostoiminta?

Vihreä eduskuntaryhmä järjesti Millaista on kestävä kaivostoiminta? -seminaarin lauantaina 15.11.2014 Meltosjärvellä Tornionjokilaaksossa. Seminaarissa kysyttiin, onko olemassa kestävää kaivostoimintaa ja mitkä ovat sen mahdollisuudet Lapissa ja muualla Suomessa.

Kaivosten merkitys on kasvanut Pohjois- ja Itä-Suomessa ja ne ovat tuoneet työpaikkoja, verotuloja ja elinvoimaa. Toisaalta myös runsaasti ristiriitoja on noussut esiin. Matkailun ja erityisesti luontomatkailun mahdollisuudet Suomessa ovat suuret ja niin puhdas erämaaluonto kuin hiljaisuuskin ovat huomattavia vetovoimatekijöitä.

”Esimerkiksi kansallispuistoihin, luonnonsuojelualueille tai Natura-alueille kaivokset eivät sovi lainkaan. YVA-menettelyssä tulisi tuoda esiin avoimesti kaikki tiedetyt yksityiskohdat ja ympäristövaikutukset etukäteen”, painotti Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Kaivoslakia pitää uudistaa niin, että kaivoksia perustettaessa paikalliset olosuhteet on otettava painokkaasti huomioon ja alueen asukkaita kuunneltava. Vihreät ehdottavatkin, että kaivoksen sijaintikunnalle tulisi veto-oikeus uuden kaivoksen sijoittamiseen alueelleen. Näin voitaisiin paikallisesti arvioida, ovatko esimerkiksi matkailun, poronhoidon ja virkistyskäytön tarpeet sovitettavissa yhteen kaivostoiminnan kanssa. Kaivoshankelupien myöntämisessä ei ole varaa löyhentämiseen.

Lisäksi vihreät ehdottavat kaivosveroa, jonka tuotosta osa tulisi sijaintikunnalle mahdollisten haittojen korvaamiseen. Myös Talvivaaran kaivosyhtiön konkurssi puhutti Meltosjärvellä. Talvivaara osoittaa, että tarvitaan vahvaa ja tehokasta ympäristöhallintoa tarvitaan. Kaivoksen toiminnan mahdollisesta jatkamisesta voidaan päättää vasta huolellisten taloudellisten ja ympäristöllisten riskiarvioiden ja selvittelyjen jälkeen.

”Pidemmällä aikavälillä maailmassa on siirryttävä kiertotalouteen, jossa uusia kaivoksia ei tarvitse perustaa ja uusiutumattomia luonnonvaroja ei enää käytetä, vaan käytöstä poistetuista tuotteista otetaan kaikki materiaalit talteen ja uuteen käyttöön”, visioi Alanko-Kahiluoto.

Lue seuraavaksi