Uutiset

Työkoneet

Vaadi Pölytöntä -kiertue jakaa tietoa

Vaadi Pölytöntä

Cramo järjestää kesällä Vaadi Pölytöntä -roadshown kaikille rakennusalalla toimiville ja työterveydestä kiinnostuneille yhteistyössä Hiltin, Ahlsellin, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen sekä VTT:n kanssa.

Ilmaisissa tapahtumissa esitellään pölyntorjunnan menetelmiä, käydään läpi pölynhallinnan ohjeita sekä kerrotaan pölyn vaikutuksesta työterveyteen.

VTT :n tutkimusinsinööri Inga Mattila kertoo, että pölyntorjuntaan liittyviä asioita on Suomessa alettu tutkia nyt entistä enemmän. Pölyntorjunnan hyötyjä ja toteutusta sekä laitteiden käyttöä tulee hänen mielestään opettaa jo alan ammattiopintojen yhteydessä. Uusi tietopaketti soveltuukin hyvin alan ammattilaisten lisäksi käytettäväksi oppilaitoksissa.

”Pölyntorjunta tulee toteuttaa oikealla tavalla, jotta käytettävät laitteet ja suojaukset toimivat luotettavasti. Pölyä tulee torjua ensisijaisesti estämällä sen syntyminen. Mikäli pölyä kuitenkin syntyy, tulee sen määrää pyrkiä vähentämään erilaisilla menetelmillä”, hän muistuttaa.

Pölyntorjunnan menetelmistä keskeisimmät ovat kohdepoisto, alipaineistus, osastointi ja ilmansuodatus, jotka kuuluvat Cramon palveluvalikoimaan. Muun muassa kohdepoistossa Hiltin laitteilla pölyt ja muut epäpuhtaudet poistetaan jo syntypaikalla, jotta ne eivät leviä työntekijän hengitysalueelle.

Tutustu Vaadi Pölytöntä -roadshown kiertueaikatauluun tästä.

Lue seuraavaksi