Uutiset

Työkoneet

Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun

Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.

Myönteinen kehitys edellyttää, että tuulivoimateollisuutta viedään eteenpäin osana cleantech-brändiä. ”Valtioneuvoston strategisessa ohjelmassa cleantechille asetetaan kovat tavoitteet. Yritysten yhteenlaskettu cleantech-liikevaihto pitäisi kaksinkertaistaa 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Samalla Suomeen syntyisi 40 000 uutta työpaikkaa”, sanoo Neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi TEM:stä.

”Suomalainen tuulivoimateollisuus tarvitsee hyviä referenssejä kotimaisilta tuulivoimamarkkinoilta. Niitä tarvitaan, kun haluamme osamme kansainvälisestä kasvusta”, painottaa tuulivoima-alan toimialaryhmän puheenjohtaja ja Pöyry Finland Oy:n energia-alan projektikehitysliiketoiminnan johtaja Timo Laakso.

Suomeen voitaisiin esimerkiksi luoda toimintaympäristö, jossa kyetään tutkimaan, kehittämään ja erityisesti ottamaan kaupalliseen käyttöön tuulivoimateknologiaa, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Suomessa on kansainvälisen tason osaamista mm. sähkönsiirto ja jakeluverkon hallintaan, suurien ja vaatien mekaanisten ja sähköisten komponenttien valmistukseen sekä informaatio- ja automaatioteknologiaan liittyen.

Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää tänä päivänä korkeaa osaamista ja tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kesken. Myös tuulivoimateknologia-alan tulevaisuuden tarpeet on otettava huomioon mm. koulutuksessa ja toimintaympäristön kehittämisessä.

”Suomi pysyy myös tulevaisuudessa tuulivoimateknologian kärjessä, kunhan toimintaympäristö on kunnossa ja antaa siihen mahdollisuuden”, uskoo Laakso.

Tuulivoimateollisuuden tiekartta vie parempaan

Teknologiateollisuuden tuulivoima-alan toimialaryhmän uudessa tiekartassa on haettu ratkaisuja siihen, miten Suomalainen tuulivoimateollisuus saataisiin uudestaan kasvu-uralle nyt kun kotimainen tuulivoimarakentaminen on todenteolla lähtenyt liikkeelle. Tiekartta kattaa vuodet 2014–2017.

Energiasektori on suurten muutosten edessä. Taustalla on ilmastonmuutos, joka pakottaa energiatuotannon muuttumaan lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä asettaa suuria haasteita myös sähköntuotannolle. Varsinkin uusiutuvan energian vaihteleva tuotanto asettaa haasteita sähkönsiirto- ja jakeluverkoille. Ratkaisuja haetaan ns. Smart Grid ja Super Grid -verkoista.

Suomalainen tuulivoima-alan teollisuus on työllistänyt viime vuosina 2000–3000 henkilöä. Vuoteen 2020 mennessä työllisyys voi nousta 7000:een, ennustetaan uudessa tiekartassa.

Lue seuraavaksi