Uutiset

Työkoneet

Tukiainen Group Oy tekee alitukset ja tukee kaivannot

Kari Tukiainen aloitti Tuusulassa vuonna 1994 KT-Tuenta Oy nimisen yrityksen sekä sen myötä Krings Verbau -kaivantotukien maahantuonnin, myynnin ja vuokrauksen, kun edellinen maahantuoja niistä luopui. Kaivantojen tukemisen määrä ja laatu eivät olleet Suomessa 30 vuotta sitten läheskään samalla tasolla kuin nyt. Esimerkiksi monet kaupungit ovat nykyään kieltäneet käytännössä kokonaan ilman tuentaa oleviin kaivantoihin menemisen. Tämä on nostanut urakoitsijoiden sekä työn teettäjien tietoisuutta ja työmaiden turvallisuutta kohentavien kaivantotukien kysyntää. 2000-luvun alusta lähtien tuentajärjestelmät Tukiaiselle ovat tulleet Euro Verbau GmbH:n kautta.

Kari Tukiainen

Turvallisuusnäkökohdat ovat nykyään kaikkien työmaiden ykkösasiana ja tässä suhteessa on menty eteenpäin aimo harppauksin. Tukiainen Group vastaa Euro Verbau -kaivantotukien maahantuonnista, myynnistä ja myös vuokrauksesta. Kaivantotukien käyttö vähentää tapaturmariskit minimiin eliminoimalla kaivantojen sortumisvaaran.

”Omalta osaltamme olemme pyrkineet lisäämään tietoa kaivantojen turvallisuudesta osallistumalla esimerkiksi Ruduksen turvapuistohankkeisiin Suomessa ja kertomalla tuotteistamme muun muassa painetuissa lehdissä ja sosiaalisessa mediassa”, aloittaa Tukiainen Group Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2017 saakka toiminut Niko Tukiainen. Kari Tukiainen jäi eläkkeelle samana vuonna.

Kuva Hyvinkään Tieluiskan työmaalta Helsingistä, missä oli vuokralla VB100-kaivantotukia neljän metrin leveydellä.

Tukea työmaille

Kaivantotukien valikoimasta löytyy erikokokoisia alumiinitukia, teräksisiä minielementtejä sekä suurempia, niin ikään teräksestä tehtyjä VB-60- ja VB-100 -kaivantotukia.

”Alumiiniset ja minituet soveltuvat matalampiin kaivantoihin ja ovat keveytensä ansiosta käteviä käsitellä myös pienemmillä kaivukoneilla. VB60- ja VB100 -elementit soveltuvat maksimissaan 5,2 metrin syvyisiin kaivantoihin. Lisäksi valikoimaamme kuuluvat erikokoiset pumppaamojen kaivantotuet ja nekin voidaan asentaa myös yli viiden metrin syvyisiin kaivantoihin”, jatkaa Tukiainen.

Kaivantojen huolellinen tukeminen on ehdoton turvallisuustekijä. Euro Verbau -kaivantotukivalikoimista löytyy niin alumiinista kuin teräksestäkin tehtyjä. Kuvassa on
salaojan rakentamista varten tehty erikoistuenta kerrostalotyömaalla.

Kaivannon tuentajärjestelmää valitessaan urakoitsijan tulee tietää kaivannon syvyys, leveys ja maaperäolosuhteet.

”Helpoiten urakoitsija saa oikean tuennan työmaalleen ottamalla yhteyttä suoraan meihin. Toimitamme tuet työmaalle käyttökunnossa eli asennusvalmiina kaivantoon. Urakoitsija voi keskittyä tuottavaan liiketoimintaansa tukien kasaamisen sijaan. Kaluston voi myös palauttaa varastollemme suoraan kaivannosta. Me huolehdimme puhdistuksesta ja kaluston huollosta”, lupaa Tukiainen.

Erilaiset alitusporaukset muodostavat lähes 70 prosenttia Tukiainen Groupin liikevaihdosta. Liedossa oli maalikuussa käynnissä kaksi viikkoa kestänyt suuntaporausurakka, jonka tilaajana oli Maanrakennus Kylä-Kaila Oy. Kohteessa alitettiin muun muassa liito-oravien asuttamaa metsää, peltoalueita ja tie. 225 millimetrin vesijohto- ja viemäriputkia porattiin noin kilometrin verran. Pykälää pienempiä putkia (160 mm) vielä enemmän eli 2,2 kilometriä. Vermeerin puikoissa Juho Piitulainen.

Alituksissa kasvua

Toinen yrityksen tukijalka on erilaiset alituspalvelut. Sekin on kulkenut mukana jo 90-luvun alusta, jolloin Kari Tukiainen vuokrasi kalustoa äskettäin Tukiainen Groupiin sulautetulta SP-Poraus Oy:ltä.

Alitusporausten ja kaivantojen tuennan osalta asiakaskunta koostuu pääosin erikokoisista yrityksistä sekä kaupunkien ja kuntien liikelaitoksista.

Toimitusjohtaja Niko Tukiainen kertoo, että eri alituspalveluiden kysyntä on ollut kasvusuunnassa viimeisten 20 vuoden aikana. Pintoja rikkomatta porattiin myös Erkki Heikkilä Oy:n työmaalla eli Pullottamon vesijohtolinjalla maaliskuun alussa 2021.

”Alitusporaukset muodostavat kaksi kolmasosaa liikevaihdostamme. Muiden tuotteiden myynnistä ja vuokrauksesta kertyy se yksi kolmasosa. Toimimme koko Suomen alueella sekä alitusporausten että kaivantojen tuennan osalta. Yritys työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Pystymme kalustomme ja miehistömme puolesta operoimaan samaan aikaan kolmessa kohteessa”, kertoo Tukiainen.

Tukiainen Groupin alituspalveluiden kysyntä on ollut koko 2000-luvun kasvusuuntainen. Kysyntää on varmasti osaltaan lisännyt eri alitusmenetelmien tunnetuksi tuleminen ja niiden käyttömahdollisuuksien tiedostaminen. Maan poveen porataan pintoja rikkomatta pääasiassa vesijohto-, viemäri-, sekä rumpuputkia, erilaisia kaapeleita sekä näille tulevia muovi- ja terässuojaputkia.


Tukiainen Group alitusporauspalvelut

Menetelminä ovat suunta-, työntö-, tarkkuus- ja vasaraporaus. Oheisesta taulukosta käy selville eri menetelmien käyttökohteet ym.

Ensimmäinen Tukiainen Group Oy:n oma suuntaporalaite oli vuonna 2009 hankittu Vermeer D20x22. Sen jälkeen uuteen porauskalustoon on investoitu tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä omaa alituskalustoa on runsaasti.

Niistä mainittakoon muun muassa kaksi kappaletta Vermeer-suuntaporauslaitetta muoviputkien porauksiin. Geonex-vasarapora soveltuu kallion ja sekamaan porauksiin teräsputkilla. Teräsputkien poraus ja pehmeät maalajit hoituvat myös Perforator-työntöporauslaitteilla, joita on kaksi kappaletta. Ne on varustettu tarkkuusporauksen mahdollistavalla tekniikalla, jolloin viettoviemäreiden ja hulevesiputkienkin oikeaan kaatoon poraus onnistuu. Edellä mainittujen lisäksi teräsputkia voidaan asentaa putkijuntalla.

Omaa kalustoa on lisäksi vielä kolmen nosturivarustuksella olevan kuorma-auton ja kahden kaivukoneen verran.

1 220 millimetrin teräsputken työntöporausta Perforator-koneella.

Avaimet kouraan

”Alitusmenetelmää valittaessa tulee huomioida vallitsevat maaperäolosuhteet, materiaalit sekä porauspituudet. Maaperä ja käytettävä putkimateriaali määrittelee käytettävän porauskaluston”, valistaa Tukiainen.

”Alituspalvelun ja kaivantotukien lisäksi meillä on ajosiltojen myyntiä ja vuokrausta sekä keskitysrenkaiden ja läpivientitulppien maahantuontia ja myyntiä. Tulevaisuudessa yrityksemme tulee tarjoamaan myös nosturiautoilla kuljetuspalveluita, mihin kuljetusluvat ovat jo olemassa.”

”Vuoden 2020 alku oli normaalia hiljaisempi, mutta loppuvuotta kohti tilanne alkoi normalisoitumaan, ei kuitenkaan vuoden 2019 tasolle. Vuosi 2021 on alkanut vauhdikkaammin kuin viime vuosi. Uskomme, että yrityksen kasvukehitys jatkuu vuosien 2017-2019 kaltaisena”, toteaa Tukiainen.

Kuvissa Geonex-vasarapora Vesihaka Oy:n työmaalla Nastolassa, joulukuussa 2020.

”Tukiainen Group Oy on toiminut omistajavetoisesti jo vuodesta 1994 asti. Olemme tunnettuja luotettavuudesta ja ”teemme mitä lupaamme” asenteestamme. Asiakaskuntamme on vakiintunut ja uusia asiakkaitakin tulee kuukausittain. Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua alitusurakoinnin ja kaivantotukijärjestelmien osalta eli avaimet käteen periaatteella. Hoidamme työmaan kuin työmaan parhaan osaamisemme mukaan luotettavasti koosta riippumatta”, kehaisee Niko Tukiainen lopuksi.

Tukiainen Groupin referenssilista on mittava ja siihen sisältyy monia varsin pitkiäkin alitusurakoita. Maantieteellisesti ne sijoittuvat Nesteen Sköldvikin jalostamolta aina Kuusamoon saakka.

Kuvia Liedon työmaalta maaliskuulta 2021


Juho Piitulainen
Lue seuraavaksi