Uutiset

Työkoneet

Tuhkaa maarakentamiseen

Tuhkaa voidaan hyödyntää maarakentamisessa.

Metsäteollisuudessa syntyy vuosittain sivuvirtoja, joita voidaan hyödyntää maarakentamisessa. Yksi suurimmista yksittäisistä sivuvirroista on voimalaitostuhka, jota on jo vuosikymmenten ajan hyötykäytetty maarakentamisessa menestyksekkäästi. Tuhkan asema maarakennusmateriaalina on kuitenkin vielä heikko neitseellisiin materiaaleihin verrattuna. Nykyiset maarakennusmateriaalien hankintamenettelyt ja maarakentamisen käytännöt eivät tue teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöä.

Mahdollisuuksia uuteen liikentoimintaan

Metsäteollisuus ry:ssä UUMA2-hanke nähdään erinomaisena foorumina edistää tuhkan ja myös muiden uusiomateriaalien asemaa maarakennusmateriaalina. ”Hankkeessa on mukana kattava kattaus alan toimijoita sekä valtionhallinnon edustajia ja asiantuntemuksen taso on korkea”, Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry:stä iloitsee.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena UUMA2-hankkeen suhteen on saada teollisuuden sivuvirrat yhä kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin hyötykäyttöön maarakentamisessa. ”Uusiomateriaalien käyttö voi parhaassa tapauksessa synnyttää täysin uutta liiketoimintaa ja kehittää paikallisia teollisia symbiooseja eli yritysten välisen yhteistyötä”, Maija Heikkinen toteaa.

Lue seuraavaksi