Uutiset

Työkoneet

Timantti-Niemisen purkutöissä vaihdetaan työlaitetta usein

Raumalainen Timantti-Nieminen Oy tekee purkutöitä ja maarakennusta pääosin Satakunnan alueella, mutta joskus myös etäämmälläkin kanaalikaupungista. Kuluvan vuoden alussa yritys aloitti pitkään Raumalla purkua odottaneen, entisen tavaratalon ja pankin liikerakennuksen purun. Tällä kertaa ei ollut kyse valtakuntaa riivaavasta homeongelmasta, vaan tälle 1970-luvulla rakennetulle liikekeskukselle ei löytynyt enää käyttöä. Niinpä Timantti-Nieminen sai tehtäväkseen siirtää rakennuksen historian lehdille.

Timantti-Nieminen hyödyntää tällä työmaalla Steelwristin täysautomaattisia pikakiinnikkeitä. Tällä hetkellä niitä on käytössä talon kolmessa kaivukoneessa, joista yhdessä on jopa parikin kappaletta. Kyseessä on vaihdettavalla puomilla oleva 50 tonnin Caterpillar. Sen molemmissa puomivaihtoehdoissa, kaivu- ja purkupuomi, on tämä Steelwristin automaattinen pikakiinnike. Yhteensä näitä työkoneen puoleisia kiinnikkeitä on Timantti-Niemisellä käytössä nyt siis neljä kappaletta ja yksi samanlainen on Timantti-Niemisen Tero Niemisen mukaan jo tilattuna lisääkin.

Timantti-Nieminen purkaa Raumalla pohjapinta-alaltaan reilun 7 000 neliömetrin suuruista liikerakennusta. Työssä hyödynnetään Steelwristin täysautomaattisia pikakiinnikkeitä. Ne nopeuttavat työntekoa oleellisesti.

Kaikki kiinnikkeet ovat mallia SQ80 ja niissä työlaitteen mekaanisen kiinnityksen ohella kytkeytyvät samalla myös kaikki läpivietävät hydrauliikat, myös suurvirtausläpiviennit, sekä tarvittaessa myös sähköt.

Kuljettajan ei siis tarvitse poistua ohjaamosta työlaitteen vaihtoa varten. Se lisää työnteon tehokkuutta sekä parantaa turvallisuutta, kun ohjaamosta poistumiset vähenevät. Juuri ohjaamoon nousut ja sieltä poistumiset ovat hyvin riskialttiita. Niissä on aikojen saatossa tapahtunut paljon vahinkoja, joita Steelwristin automaattiset pikakiinnikkeet nyt varmasti vähentävät oleellisesti. Timantti-Niemisellä töitä tehdään ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti, jossa siinäkin tulee huomioida turvallisuusnäkökohtia. Työlaitteiden helpon vaihdon myötä työmaan turvallisuus paranee.

Steelwristin Jaakko Kuusisto (vas.) ja Hansa-Machinesin Tero Tommila (oik.) kävivät katsastamassa, miten purkuvarusteet toimivat käytännön olosuhteissa. Timantti-Niemisen Tero Nieminen oli tyytyväinen Steelwristin uusien kiinnikkeiden työtä tehostavaan ominaisuuteen.

Open S -kiinnike

SQ80-kiinnike on mekaaniselta liitännältään Open S -yhteensopiva ja siinä on Steelwristin etutapin turvalukitus (Front Pin Lock eli FPL) varmistamassa työlaitteen kiinnipysymisen. Kiinnikkeen puomin puoleinen osa on täysteräsvalua ja työlaitteen puoleiset seläkkeet ovat puolestaan levyrakenteisia. Seläkkeitä Timantti-Niemisellä on kymmenkunta erilaisissa purkutyölaitteissa. Hydrauliikan sarjapikaliitännän liittimiä on kehitetty edelleen ja valmistaja lupaa 25–30 prosenttia enemmän läpivirtausta näille liittimille aikaisempiin verrattuna.

Työlaitteen tarvitsemat hydrauliikat kytkeytyvät siis automaattisesti itse työlaitteen kytkennän yhteydessä. Samalla saadaan liitettyä tarvittaessa myös sähköt, anturitiedon saanti kauhalta ja vaikkapa purkuhommissa tarpeellinen vesi pölynsidontaa varten. Ja kaikki nuo liitännät hoituvat ohjaamosta käsin operoiden.

Ohjaamosta hyppimisen lisäksi jää myös letkujen kanssa tappeleminen historiaan. Toki hydrauliikan ja sähköisten liittimien tarkkailua tulee tehdä jatkuvasti. Hygienia on hyväksi tässäkin lajissa eli liittimet kannattaa pitää puhtaana. Lisäksi kuljettajan tulee olla tietoinen, että käytössä on monin liitännöin varustettu, automaattinen pikakiinnike. Kytkentä tulee aina suorittaa rauhallisesti ja maltilla, ei hosuen. Näin liitännät pysyvät ehjänä ja ne toimivat ilman ärräpäitä pitkäänkin.

SQ80 on tällä hetkellä Steelwristin pikakiinnikemalliston suurin. Se on tarkoitettu käytettäväksi 25–43 tonnin koneissa. Kiinnikkeen omapaino on 430 kilogrammaa. Steelwristin Jaakko Kuusiston mukaan, valmistajalta on tulossa vuoden 2021 aikana pykälää suurempi SQ90, joka on mitoitettu jopa 70 tonnin kaivukoneisiin.

Nykyajan purkutyömailla tehdään lisääntyvässä määrin lajittelua jo purkukohteessa. Näin työlaitteiden vaihto on jatkuvaa, jotta työ edistyisi ripeästi. Steelwristin täysautomaattiset pikakiinnikkeet kytkevät työlaitteen mekaanisen liitännän ohella myös hydrauliikat ja sähköt. Ja kaikki nämä ohjaamosta poistumatta.

Pikakiinnikkeet Hansa-Machinesilta

Timantti-Niemiselle pikakiinnikkeet on toimittanut porilainen Hansa-Machines, joka tunnetaan monipuolisena purkulaitetoimittajana. Steelwristin tuotteita Hansa-Machines on edustanut jo toistakymmentä vuotta. Timantti-Niemisen kanssa Hansa-Machinesin Tero Tommila on tehnyt kauppaa jo 1990-luvulta alkaen.

Nyt käyttöön saadut uudet pikakiinnikejärjestelmät asennettiin koneisiin Timantti-Niemisen varikolla Raumalla yhteistyössä urakoitsijan, Hansa-Machinesin ja Steelwristin kanssa.

Steelwristin tuotteiden ohella Hansa-Machinesilla on tarjolla muun muassa Ardenin kahmareita ja betonisaksia, Gi-Da:n magneetteja, erilaisia pölynsidontalaitteita, AJCE:n iskuvasaroita sekä paljon muita välineitä, joita tarvitaan purkuhommissa.

Hansa-Machinesilta purkulaitteita hankittaessa saa mukaan haluttaessa vaikka juuri Steelwristin automaattisen pikakiinnikkeen. Näin yhtenä pakettina hankittuna voidaan taata kokoonpanon moitteeton toimivuus.

Vasemmalla pikakiinnikkeen työkoneen puoleinen osa, jossa hydrauliikan sarjapikaliittimen naarasosa liikkuu. Läppä sulkeutuu jousella suojaamaan liittimiä, jos käytössä ei ole hydrauliikkatoimista työlaitetta. Oikealla työlaitteen puoleisen kiinnikkeen seläke hydrauliikan liittimineen.

Nopeat vaihdot vaikka ristiin

Valtaosa Timantti-Niemisen käytössä olevista purkulaitteista on peräisin Hansa-Machinesilta. Kaivukoneiden puomin päähän löytyy purkukouria, pulveroija, purkusakset, metallisakset, säiliöleikkuri, tärylevy, magneetti ja kauhoja. Niiden hyödyntämistä helpottaa nyt kaikissa kaivukoneissa oleva, yhteensopiva pikakiinnitin. Eli kaikkia työlaitteita voidaan käyttää missä tahansa peruskoneessa niin sanotusti ristiin.

Varsinainen hyöty täysautomaattisesta pikakiinnikkeestä saadaan kuitenkin työlaitteen nopeana vaihtona. Nieminen laskeskelee työpäivän aikana tulevan helposti eteen noin 30 vaihtoa. Kyse ei tällöin ole pelkästä vaihtamisen ilosta, vaan purkutyön jouhean etenemisen johdosta täytyy laitetta vaihtaa varsin tiiviisti.

Tänä päivänä purkutyömailla tehdään lajittelua entistä enemmän jo varsinaisen purkutyön lomassa. Timantti-Niemisenkin Rauman työmaalla erotellaan jo purkupaikalla viittä lajiketta. Se jos joku edellyttää jatkuvaa työlaitteen helppoa vaihtoa. Ja sen myötä tulee myös aina käytettyä kulloiseenkin työhön parhaiten soveltuvaa työlaitetta, jolloin myös toiminnan tuottavuus paranee.

Timantti-Niemisen Caterpillarissa on vaihdettava puomisto. Sen kaivu- ja purkupuomissa on molemmissa Steelwristin automaattinen pikakiinnike.

Tero Niemisen isoisä käynnisti yritystoiminnan Raumalla jo 1950-luvulla. Hänen vanavedessä toimintaa jatkoi 60-luvulla Teron jo nyttemmin edesmennyt isä Mikko. Timanttitöitä ryhdyttiin tekemään 80-luvun puolessa välissä. Niistä hommista muotoutui myöhemmin yritykselle nimikin. Työntekijöitä on tänä päivänä kymmenkunta ja aika ajoin alihankkijoitakin työllistetään purkutyömailla muutama kymmenen lisää.

Koneyksiköitä on toistakymmentä, niin suureen kuin pieneen purkuun. Yrityksellä on Rauman eteläpuolella varikko, jonne lähialueen purkutyömaiden massat monesti ajetaan murskattavaksi. Alueella on ympäristölupa, joka mahdollistaa siellä betonin, tiilen, asfaltin, kantojen ja kaivumaiden käsittelyn. Murskaustyöhön käytetään Rubble Master RM100GO! -kierrätysmurskainta, jonka senkin on toimittanut Hansa-Machines. Tero Niemisen ohella Rauman työmaalla hääri myös Teron poika Tomi, joka jatkaa näin suvun yrittäjähenkeä jo neljännessä polvessa.Lue seuraavaksi