Uutiset

Työkoneet

Taratest Oy – Geoboom ratapenkalla

Suomen junarataverkko on noin 6 000 kilometrin mittainen. Ratapohjat ovat edelleen monin paikoin varsin vanhaa perua. Rataverkostoa kunnostetaankin koko ajan jossain päin Suomea. Parannustöitä edeltää aina pitkä suunnitteluvaihe, johon kuuluu pohjien maaperätutkimus. Taratest otti vuoden alussa käyttöön Suomen ensimmäisen kiskopyörillä kulkevan, ratapohjien tutkimukseen suunnitellun laitteen, Geoboomin. Laitetta voi toki käyttää kairauksiin myös rata-alueiden ulkopuolella.

Maaperätutkimuksia tekevä, tamperelainen Taratest Oy sai helmikuun alussa käyttöönsä nimenomaan rataverkkojen pohjien tutkimukseen tarkoitetun koneen, joka on nimetty yrityksen kalustoluettelossa Geoboomiksi. Sen perustana on uusi Lännen 8800M -kaivurikuormaaja, joka on varusteltu ratatöihin soveltuvaksi. Varustelun suoritti Lännen Tractors Oy Loimaalla peruskoneen valmistuksen yhteydessä.

Otetaan yksi Lännen 8800M -kaivurikuormaaja ja yksi Geomachine GM 75 -kairauspuomi. Pakataan mukaan vielä ratavarusteet ja vähän muitakin lisävarusteita. Ja näin on syntynyt rataverkoston maaperätutkimukseen tarkoitettu Geoboom.

Kauhan paikalle asennettiin Geomachine GM 75 -kairauspuomi mittaustöitä varten. Koneen keulassa, etukuormaajan pikakiinnikkeessä kulkevat mukana kompressori sekä tanko- ja varustelaatikot. Niin etu- kuin takapään varusteet on toteutettu siten, että ne voidaan helposti irrottaa vaikka työmaalla, ja kytkeä tilalle kauhat kaivutyötä varten.
Geoboomin kokonaispaino on työvarustuksessa 16 tonnia, josta peruskoneen osuus on 14 tonnia. Laite läpäisi tammikuussa ratatöissä käytettäviä koneita koskevan ratakatsastuksen, ja soveltuu näin myös sähköistettyjen rataosuuksien tutkimustyöhön. Koneessa on nostokorkeuden rajoitin. Katsastuksen läpäisystä kertovat ohjaamon sivulaseissa olevat, teipatut numerot. Rataverkostostamme on vasta reilut puolet sähköistettyä, joten siltäkin osin muutos- ja rakennustöitä on paljon tiedossa.

Jukka Tiitinen (vas.) sovittamassa kairauspuomia tutkimuspisteeseen. Puomin liikkeitä mies ohjaa sylissään olevalla langattomalla kauko-ohjaimella. Tomi Sahlman tarkkailee vierellä, miten homma onnistuu.

Ratavarusteltu

Geoboom on Taratestin jo toinen Lännen-kaivurikuormaajaperustainen kairausyksikkö. Ensimmäinen kuitenkin poistui vaihdossa uuden tieltä. Kairauspuomi siirrettiin vanhasta koneesta tähän uuteen, joka siis oli myös saanut ratatöihin soveltuvan varustelun. Ensimmäisessä sitä ei ollut. Näin Geoboom sopii käytettäväksi kaikkialla rataverkostossamme tehtävissä tutkimustöissä.

Ratavarustukseen kuuluvat alaslaskettavat kiskopyörät, joiden avulla kone pysyy tukevasti raiteilla, eikä muutoinkaan vaurioita kiskoja. Etumaisiin kiskopyöriin on saatu näköyhteys kameran avulla. Takamaiset pyörät sen sijaan näkyvät suoraan ohjaamosta. Näköyhteyttä tarvitaan, kun kiskopyöriä sovitellaan raiteille. Vetoa ei kiskopyörissä ole, vaan se tapahtuu koneen kumipyörillä. Kiskopyörien käyttö edellyttää runko-ohjatun koneen runkonivelen lukitusta, jollainen Lännen-kaivurikuormaajissa on jo vakiona. Tämän kokoluokan koneessa tuo lukitus on tärkeä jo senkin tähden, että se estää kiskojen vääntymisen, jos vaikka tulee tehtyä tahaton ohjausliike.

Kaivulaitteen myötä kairauspuomin saa käännettyä myös reilusti sivulle, pois kiskojen välistä peruskoneen seisoessa tukevasti kiskoilla. Tela-alustaisella kairausvaunulla ei tässä veden molemmin puolin ympäröimässä kohteessa pystyisi operoimaan lainkaan. Varsinkin kun junan välillä tullessa, pitää raiteilta poistua ripeästi. Geoboomin saa nopeasti ajettuna mantereelle, pois rata-alueelta. Ja yhtä nopeasti pääsee taas palaamaan näytteenottokohtaan.

Ratavarustepakettiin kuuluvat myös puomin liikkeiden digitaaliset rajoittimet. Yläpuolella olevissa sähköjohtimissa on 25 000 voltin jännite, joten liikkeiden rajoitus on tarpeen. Ratapaketti edellyttää myös maadoitusta, joka johdattaa mahdollisen johdinkosketuksen maahan. Maadoitus on tehty puomin päästä kiskopyöriin asti.

Eturunkoon on sijoitettu junasovitteinen hinaustanko, jollainen edellytetään kaikilta rata-alueilla työskenteleviltä koneilta.

Muutakin lisävarustelua

Geoboom on saanut ratavarustelun ohella muitakin, työntekoa helpottavia varusteita. Kairaustöitä nopeuttaa kaivulaitteen kauko-ohjaus, jolloin käyttäjä voi seistä kairauspuomin vierellä, ja samalla liikuttaa puomia. Ympärivuotisen, tehokkaan toiminnan takaamiseksi koneeseen oli asennettu runsas määrä led-työvaloja.

Etukuormaajan pikakiinnikkeessä on kompressorin sekä tanko- ja varustelaatikkojen muodostama kokoonpano, joka voidaan irrottaa kuormaajasta yhtenä pakettina. Kompressorin käyttöä varten on koneen etu- ja takarungon, runkonivelen sekä puomiston läpi asennettu paineilmaletku ja kaapelointeja kairauspuomin käyttöä varten. Painoa tuolla etupään paketilla on noin 1,5 tonnia.

Tela-alustaisia ketterämpi kiskoilla

Lännen-kaivurikuormaajaan perustuva Geoboom-kairausyksikkö on huomattavasti vähemmän haitallinen juuri kiskorakenteille verrattuna tela-alustaisiin vaunuihin.

Kiskoilla ajo edellyttää runko-ohjatun koneen runkonivelen lukitusta. Lännen-koneissa ohjaus saadaan lukittua sähköhydraulisesti. Lisäksi voidaan runko-ohjaus lukita myös mekaanisesti.Punaisella tangolla kytketään etu- ja takarunko kiinni toisiinsa, jolloin kone kulkee vain suoraan.Näin suurella koneella ajettaessa saattaisivat kiskot vaurioitua, jos tulisi tehtyä tahaton ohjausliike kiskopyörien ollessa alas laskettuna kiskoille. Sen verran voimaa on Lännen-koneen ohjaussylintereissä.”

”Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on koneen siirtonopeus, joka korostuu ratatöissä. Käytössä on yleensä rajallinen aikaikkuna, jolloin kairauksia voidaan tehdä. Tarpeen tulleen Geoboom saadaan ajettua nopeastikin pois työkohteesta, toisin kuin tela-alustainen kairausvaunu. Lisäksi kääntyvän kaivulaitteen myötä pystytään tekemään kairauksia nopeaan tahtiin myös rataa reunustavalla penkereellä. Itse asiassa tässä kohteessa työ ei onnistuisi millään muulla laitteella, koska kairausyksikkö pitää ajaa aina junan tullessa kauas mantereelle tai saareen pois penkereeltä”, listailee Taratestin tuotantopäällikkö Tomi Sahlman.

Suuresta siirtonopeudesta ja ketteryydestä on hyötyä myös rataverkoston ulkopuolella tehtävissä töissä. Geoboom siirtyy vilkkaasti työmaalta toiseen omin avuin ilman aikaa vievää lavetille ajoa ja purkua. Ja samoin kuin ratahommissa, aiheuttaa Geoboom vähemmän haittaa ajoalustalle taajama-alueillakin tela-alustaisiin verrattuna.

Suunnittelun lähtötiedoiksi

Porin työmaalla tehtiin maaperämittausta jo pitkään käytössä olleelle, penkereellä kulkevalle rataosuudelle. Tutkimusaineistoa kerättiin tulevaisuuden kunnossapitotoimia varten. Vanhaa meripenkereen rakennetta tutkittiin puristinheijarikairauksella. Porauksia tehtiin niin kiskojen välissä ja samoista tutkimuspisteistä otettiin myös maaperänäytteitä. Kairaukset tehtiin ennalta määrätyissä pisteissä.

”Siihen hommaan Geoboom on lajissaan ainut kairausyksikkö Suomessa kaivulaitteen johdosta”, sanoo Sahlman. Geoboomilla onnistuvat yleisimmät kairauslajit, kuten tämä Porissa käytetty puristinheijarikairaus, niin myös porakonekairaus, näytteenotot, siipikairaus ja CPTU-kairaus.

Etukuormaajassa kulkevat kätevästi mukana kaikki tutkimuksessa tarvittavat välineet ja laitteet, kuten kompressori sekä tanko- ja työkalulaatikot. Varusteet ovat yhtenä pakettina kiinni kuormaajan pikakiinnikkeessä, ja näin myös irrotettavissa yhtenä kokonaisuutena. Kompressorilta on vedetty paineilmaletku rungon läpi puomin päähän. Keskellä näkyvä keltainen tanko kuuluu ratavarustukseen. Sen toinen pää sopii junan vetopisteeseen, jolloin koneen voi hinata pois radalta vaikka veturin avulla..

Taratest työllistää noin 80 henkilöä, joista valtaosa tekee mittaustöitä kentällä ympäri Suomen aina Sodankylän korkeudella saakka. Sahlmanin mukaan Suomessa on paljon rataverkkotöitä työn alla tai tulossa työn alle. Niiden valmisteluihin voidaan todeta Geoboomin olevan todellinen täsmäase, sen ketteryyden ja ulottuvuuden johdosta. Junan tullessa kaikki muut väistyvät, myös Geoboom. Se tekee sen kuitenkin nopeammin kuin mitkään muut kairauslaitteet.Lue seuraavaksi