Uutiset

Työkoneet

Täällä on isot kemialliset riskit

Kaivoksilla ongelmana on kvartsi ja kaivoskoneiden tuottama dieselpakokaasu

Työntekijät altistuvat kemiallisille aineille eniten metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyisissä töissä, lujitemuovityössä sekä rakennusten purkutyössä ja muissa pölyisissä rakennustöissä. Näissä työtehtävissä altistutaan muun muassa rakennuspölylle, kvartsille, nikkelille ja dieselpakokaasuille. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tekemästä selvityksestä, jonka tavoitteena oli tunnistaa eniten kemiallisille aineille altistavat alat ja työtehtävät Suomessa.

Rakennuspurkutyöt altistavat syöpävaaralliselle kvartsille sekä hienojakoiselle rakennuspölylle, joka saattaa aiheuttaa hengityselinhaittoja. Kemikaaleille ja pölyille altistutaan myös monissa muissa rakennusalan töissä sekä eri teollisuusalojen ammateissa, muun muassa betoni- ja puuteollisuudessa.

Kaivoksillakin ongelmana on kvartsi, mutta myös kaivoskoneiden tuottama dieselpakokaasu. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC (International Agency for Research on Cancer) arvioi vastikään dieselpakokaasun ihmiselle syöpävaaralliseksi perustuen näyttöön suurentuneesta keuhkosyöpäriskistä kaivostyöntekijöillä.

Kemikaaleille ja pölyille altistutaan työpaikoilla tällä hetkellä vähemmän kuin esimerkiksi ennen vuosituhannen vaihdetta. Toisaalta tieto kemikaalien haittavaikutuksista on lisääntynyt ja on todettu, että haittoja esiintyy alhaisemmilla pitoisuuksilla kuin mitä aiemmin arvioitiin. Tästä syystä myös työpaikoille annetut sallitut pitoisuudet ovat vuosien varrella laskeneet.

Käytännönläheisiä ohjeita on tulossa

Nyt tehty selvitys kemiallisesta altistumisesta työpaikoilla on osa Kemikaaliriskien hallinta kuntoon (Kemku) -hanketta. Tehty selvitys pohjautuu Työterveyslaitokselle kertyneeseen rekisteritietoon altistumistasoista ja ammattitaudeista eri töissä sekä altistuvien määristä. Kemiallisen riskin arvioinnissa huomioitiin eri altisteiden aiheuttamat terveysriskit ja haitat. Arviointiin osallistuivat Työterveyslaitoksen ja aluehallintoviraston asiantuntijat.

Hankkeessa koottua tietoa käytetään hyväksi, kun kehitetään ohjeita ja suosituksia kemiallisen altistumisen ja terveysriskien hallintaan riskialtteimmissa ammateissa. Syksyllä 2015 julkaistaan käytännönläheisiä malliratkaisuja työpaikoille sekä materiaalia työsuojelun asiantuntijoille ja työterveyshuolloille.

Lue seuraavaksi