Uutiset

Työkoneet

Suomen rakennuskonealalle PSI-käyttöturvallisuusohjeet

Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston jäsenet ottavat vuoden 2017 alussa käyttöönsä Ruotsissa kehitetyn ja hyvin toimivan rakennuskoneiden PSI-turvallisuusohjeistuksen (Personal Safety Introduction). Se on uusi täydentävä työkalu erityisesti konevuokrausasiakkaille. Koneiden ja laitteiden loppukäyttäjille tarkoitettu ohjeistus vahvistaa samalla uutta ryhdikkäämpää turvallisuuskulttuuria. Rakentamisen Suomessa nyt kasvaessa työmaiden koneita ja laitteita käyttävät ihmiset useista kieliryhmistä. PSI on heille tervetullut apu lain edellyttämien käyttöohjeiden rinnalle. PSI onkin jo vakiintunut arvostetuksi turvallisuuden ohjeeksi Ruotsin rakentamisessa.

“PSI on tehokas A4-ohje jaettavaksi.  Se tukee sekä riskinarviointia että ergonomista työskentelyä. Sitä tullaan Suomessa käyttämään verkkolähtöisesti mobiililaitteilla”, Mika Eskola, (Ramirent Finland Oy),Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston puheenjohtaja toteaa.

Swedish Rental Association ja Teknisen Kaupan Liitto avaavat samalla yhteistyön pohjoismaisen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi rakentamisessa. Tämän odotetaan parantavan ei vain työturvallisuuden tasoa vaan myös ergonomiaa ja työtyytyväisyyttä luoden edellytyksiä rakennusalan työvoiman saannille. Teollisuus ja viranomaiset ovatkin suhtautuneet uuteen palveluun myönteisesti.

Tarkempi PSI-kuvaus:
http://www.psi-guiden.se/#

Lue seuraavaksi