Uutiset

Työkoneet

Sujuvammat katutyöt vaativat uudenlaisia avauksia

Katutöitä Mechelininkadulla syksyllä 2017. Kuva: Aki Rask.

Helsinki on käynnistänyt laajan kokonaishankkeen katutöiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kaupunki kutsui rakennusalan keskeiset toimijat mukaan kehittämään tapoja toteuttaa vaativat katu- ja kunnallistekniset hankkeet entistä ketterämmin.

Yli 100 urakoitsijoiden, suunnittelutoimistojen ja tilaajien edustajaa kokoontuivat Helsingin kaupungin kutsusta ratkomaan katutöiden sujuvoittamisen haastetta. Kaupunki halusi erityisesti kuulla, mitä sen omassa toiminnassa on parannettavaa katutyöhankkeiden eri vaiheissa ja miten hankkeiden tehokkuutta voitaisiin parantaa paremmalla yhteistyöllä eri toimijoiden välillä.

”Maailman toimivimmassa kaupungissa myös katutyöt hoidetaan vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Parannettavaa on monella osa-alueella. Erityinen huomio kiinnitetään kantakaupungissa tehtäviin katutöihin. Panostuksen katutöiden sujuvuuteen tulee vertautua paljon aiempaa paremmin siihen, kuinka paljon haittaa katutöistä kriittisillä alueilla aiheutuu ympäröivälle yhteiskunnalle. Yhdessä tekemisen kulttuurilla haasteessa onnistutaan parhaiten”, toteaa hankkeen käynnistänyt Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kokonaisprojektissa on viisi eri osaprojektia

  • Aalto-yliopiston tutkimus- ja kehityshanke
  • katuhankkeiden ohjelmoinnin kehittäminen
  • katuhankkeen toteutus
  • viranomaisohjaus ja lainsäädäntövaikuttaminen
  • katuhankkeiden asiakas- ja kaupunkilaisviestinnän kehittäminen

Hankkeelle ollaan juuri rekrytoimassa projektipäällikköä ja eri osaprojekteissa tullaan käyttämään paljon ulkopuolista osaamista kaupungin apuna. Kyse on niin erilaisesta asiantuntija-, leaning- ja konsulttityöstä kuin alan toimijoiden osallistamisesta kehittämään yhdessä parannuksia toimintatapoihin.

”Odotan paljon infra-alan toimijoiden yhteistyöltä. Uskon, että tämä on yhteinen harjoitus, jossa parhaimmillaan sparraamme toisiamme. Myös ravistelevat ideat ovat tervetulleita. Onko parempi, että suljetaan vilkas katu kokonaan liikenteeltä muutamaksi kuukaudeksi, jos sillä voidaan lyhentää remonttiaikaa merkittävästi”, pohtii pormestari Vapaavuori.

Kaupunki varautuu kasvuun rakentamalla uusia katuja ja kunnallistekniikkaa

Helsinki varautuu kaupungin kasvuun rakentamalla koko ajan uutta infrastruktuuria; katuja ja kunnallistekniikkaa. Samaan aikaan vanhaa infraa on uusittava. Eri puolilla Helsinkiä nähdään tulevinakin vuosina runsaasti katutöitä ja niillä on isot vaikutukset kaupunkilaisten arkeen.

Helsingin kaupunki investoi katuihin noin 140 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä noin puolet on uudisrakentamista uusilla asuin- ja työpaikka-alueilla, kuten Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa ja Kruunuvuorenrannassa. Muualle kaupunkiin rakennetaan uusia katuja noin 20 miljoonalla. Vanhojen katujen peruskorjauksen osuus on noin 42-49 miljoonaa.

Kaupungin lisäksi katuihin investoivat muut toimijat, kuten Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).
Yksin kaupungilla on vuosittain suunnitteluvaiheessa noin 100 ja eri rakentamisvaiheissa noin 200-300 katuhanketta. Lisäksi kantakaupungissa tehdään vuosittain kahdesta viiteen merkittävää katujen peruskorjaushanketta. Tänä vuonna tällaisia ovat Hämeentie ja Erottaja.

Katutöihin liittyvää kehittämistä on tehty aiemminkin, mutta kehittämistoimenpiteet eivät ole olleet riittävän vaikuttavia. Nyt kaupunki etsii kaikin keinoin ratkaisuja siihen, että työmaat haittaavat kaupunkilaisten arkea nykyistä vähemmän. Katutöihin liittyvää kehittämistä tehdään jatkossa kokonaisvaltaisesti ja tiiviisti yhteistyökumppaneiden ja markkinatoimijoiden kanssa.

Kaupunkiympäristön toimialalla käynnissä oleva katutöiden kehittämisprojekti koostuu seuraavista osaprojekteista:

  • Aalto-yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimushanke
  • Katuhankkeiden ohjelmoinnin kehittäminen
  • Katuhankkeen toteutus osana toimialan ydinprosessityötä
  • Viranomaisohjauksen vahvistaminen ja tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuus
  • Viestinnän kehittäminen

Lue seuraavaksi