Uutiset

Työkoneet

SR-O Technology on digitalisaation asialla

Suomen Rakennuskone Oy lanseerasi huhtikuussa uuden liiketoimintayksikön nimeltään SR-O Technology. Digitalisaatio etenee jättiläisharppauksin eteenpäin ja uuden yksikön myötä pyritään uudet teknologiat tuomaan yhä lähemmäs asiakkaita. Kaivossektori on jo pitkään hyödyntänyt tehokkaasti erilaisia toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Näitä teknologioita sekä niistä saatuja kokemuksia on hyödynnettävissä infra- ja maarakentamisessa sekä teollisuuden projekteissa laajemminkin.

Uuden yksikön kehitysjohtajaksi valittiin talon sisältä Joni Niskala. Mies on kiertänyt aiemmissa viroissaan maailmaa eri kaivosyhtiöitäkin konsultoimassa. Muun muassa koneohjauksesta sekä automatisoinnista ja alan digitaalisista ratkaisuista on kokemusta kertynyt runsaasti.

Suomen Rakennuskone on merkittävä kaivosalan toimija Suomessa. Vuonna 2019 julkistettu kauppa Bolidenin ja Komatsun välillä sisälsi 17 kapppaletta Komatsu 830 E-5 -kiviautoa (220 t). USA:sta pääkomponentteina tuodut koneet SRO kokoaa Kevitsan huoltoalueella.

”Kaivospuolella erilaisia tuotantoon ja kalustoon liittyviä teknologioita on ollut käytössä jo kauan. Kaivoksilla on oma tapansa toimia ja me Suomen Rakennuskoneella olemme olleet Suomen suurimpienkin kaivoksien partnerina jo pitkään, muun muassa kalusto- ja järjestelmätoimittajina. Nyt haluamme uuden yksikkömme avulla tuoda samaa ratkaisulähtöistä lähestymismallia kaikkeen muuhunkin maarakennusurakointiin ja myös teollisuuden kohteisiin, jossa siirrellään materiaalia esimerkiksi pyöräkuormaajilla”, aloittaa Niskala.

Suomen Rakennuskoneen teknologiayksikkö on toiminut kaivospuolella jo vuosia, mutta tavallaan ”suljettujen ovien” takana. Nyt organisaatio tuodaan enemmän julkiseksi.

Niskalan puheissa vilahtelee lyhenteitä, jotka tulevat englanninkielisistä sanoista ja ovat melko hankalia kääntää suoraan suomen kielelle. Sellaiset termit kuin TCO (total cost of ownership), OEE (overall equipment effectiviness) ja TPM (total productive maintenance) tähtäävät kaikki asiakkaan kaluston optimointiin, toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja maksimi tuottavuuteen.

Ennen niin sanottua digitaalista vallankumousta koneliike myi asiakkaalle koneen ja siihen ehkä hieman lisävarusteita. Yhteistyö keskittyi pääosin myytävien koneiden ympärille. Nyt globalisaatio sekä erilaiset tietotekniikan, paikannuksen ja digitalisaation sovellukset antavat eväät hallita kokonaisuuksia. Koko työmaan hallinta saadaan tarkkailun alle.

”Nyt ratkotaan tuotantoonkin liittyviä ongelmia yhdessä asiakkaan kanssa. Toki konekantaan liittyvät asiat ovat edelleen tärkeitä, mutta myös työmaiden operaatioihin ja toimintoihin liittyvät asiat saadaan osaksi järjestelmiä”, jatkaa Niskala.

SR-O Technologyn palvelujen ja ratkaisujen piiriin voidaan ottaa myös niin sanottuja sekalaivastoja (mixed fleet), joissa Komatsu ei ole ainut konemerkki. Perinteisesti kaivoksilla toimivat Suomen Rakennuskoneen jälkimarkkinoinnin yksiköt ovat esimerkiksi tuottaneet kunnossapitopalveluita myös kilpailijoidenkin koneisiin.

Kehitysjohtaja Joni Niskala (vas.) ja myyntijohtaja Juha Riihiviita toteavat, että digitaalisuus ja siihen liittyvät ohjelmistot sekä tietojärjestelmät antavat työkalut entistä tehokkaampaan koneiden ja laitteiden hyödyntämiseenkin. Uusi liiketoimintayksikkö
SR-O Technology keskittyy nykyteknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen

Dataa riittää

Nykyiset koneohjausjärjestelmät tuottavat valtavan määrän dataa, jonka hyödyntämisessä Suomen Rakennuskone auttaa asiakkaitaan.

”Keskustelemme asiakkaidemme kanssa siitä, minkälaista tietoa he haluavat saada esimerkiksi koneistaan tai niiden ympärillä olevasta työmaasta. Polttoaineen kulutustiedot tai tyhjäkäynnin ajat eivät yksinään kerro välttämättä mitään, vaan ne suhteutettuna esimerkiksi siirrettyihin tonneihin on tärkeä tieto. Me pystymme visualisoimaan kaiken asiakkaan toiveiden mukaan suodatetun datan helposti ymmärrettävään muotoon”, toteaa myyntijohtaja Juha Riihiviita.

Koneet saadaan osaksi työmaan tietojärjestelmiä.

”Juuri oikeanlaisen datan tarkasteleminen on tärkeää. Esimerkiksi kaivoksilla ei kunnossapito välttämättä tarvitse tuotannon tietoja ja päinvastoin. Näin tietojen oikea suodattaminen ja kohdentaminen tulevat oleelliseksi”, jatkaa Niskala.

https://www.youtube.com/watch?v=S2me-S4G0PE

Autonomiset koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät ohjausjärjestelmät ovat yksi tärkeä, tulevaisuuden kehityskohde. Komatsu ja Suomen Rakennuskone tekevät asian tiimoilta työtä koko ajan.

”Automaatio on pitkällä kaikenlaisessa varastoinnissa. Ihmiset eivät enää tuotteita keräile, vaan automatiikka hoitaa sen. Meilläkin on jo käynnissä teollisuuden tarpeita varten autonomiaa hyödyntäviä projekteja”, lisäävät SRO:n miehet.

Autonomia on oleellinen asia myös maanalaisessa kaivostoiminnassa. Komatsu valmistaa koneita ja laitteita myös niihin tarkoituksiin.

”Meillä on runsaasti tunnelipuolen osaamista talossa. Suomeen kaavaillaan useita uusia kaivoksia, joiden tunneliprojekteihinkin pyrimme tietenkin mukaan. Meillä on hyvä jalansija jo kotimaan maanpäällisissä kaivoksissa, joten siitä luonnollinen jatkumo ovat tunnelit”, toteaa Riihiviita.

Webinaarit käynnistyneet

Uuden liiketoimintayksikön toiminnan aloitukseen liittyivät olennaisesti internetissä pidetyt koulutukset eli niin sanotut webinaarit. Kansainväliset tapahtumat pidettiin englanniksi. Ensimmäisessä virtuaalitapahtumassa vietettiin avajaisia, toisessa aiheena olivat koneohjaus- ja mittaustekniikka. Siinä asiantuntijoina olivat Topcon ja Skycatch.

Suomen Rakennuskoneen päämies Sumitomo/Komatsu on mukana monissa alan startup-yrityksissä esimerkiksi sijoittajana ja Skycatch esimerkiksi on yksi tällaisista. Kolmas webinaari keskittyi kaivoksien tuottamaan dataan ja siinä käsiteltiin myös tulevaisuutta. Esitelmöijät tulivat yrityksistä Modular Mining ja Immersive Technologies. Osallistujia oli 20 eri maasta.Neljäs webinaari on 26.5. ja teemana on ”Komatsu – The next 100 years”.

”Tulossa on vielä kaksi vastaavaa tapahtumaa, joista seuraava on 9.6. pidettävä, maanalaista kaivostoimintaa käsittelevä infotilaisuus”, jatkaa Niskala.

Webinaarit tulevat myöhemmin myös tallenteina Youtubeen.

”Asiakkaat ovat toivoneet etenkin suomenkielisiä, enemmänkin suppeampiin aihepiireihin keskittyviä webinaareja, joten sellaisiakin on mahdollisesti myöhemmin tulossa.”

SR-O Technology on kiinnostava konsepti. Toivon mukaan se tuo monimutkaisia teknologioita helpommin ymmärrettäviksi siellä, missä ei kaikkea tarjolla olevaa ohjelmistotarjontaa osata vielä hyödyntää.

Kaivoksilla asiat ovat perinteisesti jo hyvin kontrollissa, mutta tavallinen maarakentajakin pystyy kehittämään omia digitaitojaan ja yrityksensä tehokkuutta muun muassa Suomen Rakennuskoneen asiantuntijoiden avulla. Kehitys on vääjäämätöntä ja sitä parempi mitä aikaisemmin raivaa oman polkunsa bittiviidakon syövereihin.
Lue seuraavaksi