Uutiset

Työkoneet

Kiviautot sähköllä

VA Erzberg ja Liebherr solmivat vuoden 2019 Baumassa kehityssopimuksen 100 tonnin kiviauton (T236) muuttamisesta ulkopuolelta tuotua sähköä hyödyntäväksi. Autossa on edelleen dieselmoottori, mutta ylämäissä se kulkee ilmajohdoista ottamansa sähkön avulla. Tällöin dieselmoottori käy tyhjäkäynnillä. Testirata Eisenerzissä Itävallassa sijaitsevalla rautamalmikaivoksella oli 500 metrin pituinen, mutta syyskuun lopulla vihittiin käyttöön viiden kilometrin pituinen osuus palvelemaan kiven kuljettamista kaivosmontusta murskaimelle.

”Vuodessa louhimme, lastaamme ja siirrämme noin 13 miljoonaa tonnia kiveä. Se vaatii noin 4,5 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa. Kun kaikki kuusi sähköä hyödyntävää kiviautoa on tulevaisuudessa käytössä, tulemme säästämään kolme miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa. Lisäksi hiilidioksidipäästöt pienenevät noin 4 200 tonnia. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa”, laskeskelee kaivoksen tekninen johtaja Josef Pappenreiter.

Ilmajohdot ovat joissain kohdissa melko tiukalla kääntösäteellä.

”Maailmassa on vain muutamia kaivosyhtiöitä, jotka käyttävät kiviautoissaan yläjohdintekniikkaa. Ymmärsimme kuitenkin hyvin nopeasti, että olemassaolevat tekniikat eivät sovellu meille. Nyt yhdessä Liebherrin kanssa kehittämämme teknologia eroaa kaikista aikaisemmin markkinoilla olleista. Sekä ajojohtojärjestelmän että itse kiviauton tekniikan suhteen. Kehitämme edelleen järjestelmää yhdessä innovatiivisen kumppanimme eli Colmarissa sijaitsevan Liebherr Miningin kanssa”, jatkaa Pappenreiter.

Laajennetun radan pituus on siis viisi kilometriä ja ylempi osa on noin 1 055 metriä merenpinnan yläpuolella.

”Tarkkailemme tulevana talvena, kuinka sääolosuhteet vaikuttavat ilmajohtoihin. Toinen tutkittava asia on koko sähkönsyötön infran toimivuus. Kaikki kuusi T 236 -kiviautoa voidaan kytkeä samanaikaisesti ilmajohtoihin useassa eri paikassa,” toteaa kaivoksen projektipäällikkö Peter Schimek.

Baumassa viime vuonna Petri Dubb (vas.), Markku ja Juha Laukkanen sekä Jorma Mykrä myhäilivät T236:n vieressä.

Kun kiviauto T236 on kytketty sähköjohtoihin, niin pyörien navoissa olevien induktiomoottorien koko teho voidaan hyödyntää dieselmoottorin ollessa tyhjäkäynnillä.

”Tällä investoinnilla tähtäämme kohti kestävää ja energiaoptimoitua tuotantoa. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi panostus tähän uuteen tekniikkaan varmistaa myös kotimaisen terästuotannon tärkeän raaka-aineen eli rautamalmin tuotannon jatkuvuuden”, päättää Pappenreiter.

Alueella mineraalin alkuperän sanotaan olevan 400 miljoonana vuoden päässä. Rautamalmin pitoisuus kivessä on noin 33,5 prosenttia. Reikien poraus kaivoksella tehdään kahdella Atlas Copcon (ROC L8) ja yhdellä Sandvikin poravaunulla (DI6400). Reikien pituus on 27 metriä ja kaivosyhtiön mukaan yksi reikä syntyy noin tunnissa. Räjähdysaineena käytetään ANFOa (ammonium nitrate-fuel oil explosive), joka valmistetaan ammoniumnitraatin ja polttoöljyn seoksesta.

Louhittu kivi lastataan kiviautoihin pääasiassa viidellä pyöräkuormaajalla (Komatsu WA800-3), joiden kauhakoko on 11-13 kuutiometriä. Kiviautoja on tähän asti ollut käytössä 13 kappaletta (Komatsu HD985-5 ja Komatsu HD785-7), mutta nyt Liebherrit korvaavat osan noista. Komatsujen lavat täyttyvät kolmella tai neljällä kauhallisella. Lastaukseen on käytössä myös 125 tonnia painava kaivukone, joka on Komatsu PC1250.

Kaivoksella järjestetään opastettuja turistikierroksia. Katso lisätiedot tästä.

Lue myös: Liebherrin uusi R 940 Demolition -purkukone korvaa R 944 C:n.Lue seuraavaksi