Uutiset

Työkoneet

Seepsulan ja Sandvikin yhteistyönä ympäristöteknologia huippuvireeseen

Yli 40 vuotta alalla toiminut perheyritys Seepsula Oy on pyörittänyt Senkkerissä kiviainesasemaa noin 17 vuotta. Sijainti 20 kilometrin päässä Helsingin keskustasta on logistisesti loistava ja Seepsulan Senkkeristä hankkima vajaan 300 hehtaarin alue, josta nyt on hyödynnetty vasta vajaa viidesosa, takaa pääkaupunkiseudun kiviainestarpeet arviolta sadaksi vuodeksi.

Ensimmäinen kokonainen murskauslaitos Senkkeriin hankittiin vuonna 2003 ja vuonna 2008 otettiin käyttöön nykyinen Sandvikin toimittama nelivaiheinen murskauslaitos, jonka suunniteltu kapasiteetti oli 600 tonnia tunnissa.

Kaksi vuotta sitten laitosta laajennettiin vielä kahdella Sandvikin ”nelitonnisella”, eli CH440-kartiomurskaimella, joille syöte otetaan esimurskaimen syöttimen välpän alta. Syötteiden ja tuotteiden jakoa varten asennettiin samalla kolme sektorikuljetinta. Tällä uudella haaralla voidaan tietyissä tilanteissa kasvattaa laitoksen tuotantokapasiteettia.

Nykyisin Seepsulan Senkkerin jalostus- ja palveluasemaa pidetään alan mallilaitoksena.

Huomattavia ympäristöinvestointeja

Ympäristö- ja työturvallisuusseikat huomioitiin varsin laajasti uutta laitosta hankittaessa ja laitos onkin melu- ja pölysuojauksissa edelläkävijä. ”Haluamme olla jatkossakin kehityksen kärjessä ja siksi kehitämme ympäristönsuojelutekniikkaamme jatkuvasti”, sanoo Seepsula Oy:n kehitysjohtaja Karl Sjöblom.

Senkkerin murskausasemalla on tehty useita suuriakin investointeja melu- ja pölytason laskemiseen alueella, vaikka asetetut meluarvot oli jo alitettu. ”Viime vuonna rakensimme esimurskaimelle suojarakennuksen, jonka ansiosta melutaso putosi 10 desibeliä ja välimurskaimen kumivuorauksella saimme 6 desibeliä melua pois. Nyt montun reunalla laitoksemme melu sekoittuu muuhun taustahälyyn erottumatta siitä. Vaikka äänitaso on hyvällä tasolla, kehitämme edelleen murskainlaitteisiin erilaisia rakenteita, joilla on tavoitteena edelleen vähentää melua”, kertoo Sjöblom.

Myös louhinnan ympäristövaikutukset ovat seurannassa. ”Tärinöitä seurataan tarkasti. Ne ovat olleet keskimäärin alle kymmenesosa sallituista arvoista ja muista lähteistä tulevat tärinät ovat usein suurempia kuin louhinnastamme aiheutuvat. Haemme kuitenkin mahdollisimman vähäistä tärinää optimoimalla reikäkokoa ja -väliä. Vielä tämän vuoden puolella tulemme ottamaan käyttöön uusia meluntorjuntaratkaisuja rikotus- ja porauskalustossamme.”

Pölyä yllättävän vähän

Senkkerin murskauslaitoksella ei leijaile sankkaa pölypilveä kuivillakaan keleillä. Pölyyn onkin kiinnitetty jo laitosta rakennettaessa erityistä huomiota ja esimerkiksi kaikki kuljettimet on koteloituja ja seulat peitettyjä. Kastelujärjestelmä kattaa koko laitoksen pölyävät kohdat. Pölyleijuman hiukkaspitoisuudet ovat olleet selvästi alle viranomaisten asettamien ohjearvojen, mutta pyrkimys on vielä parempaan lopputulokseen.

Uusinta uutta pölynsidontajärjestelmässä on esimurskaimen syöttösuppilon painekastelujärjestelmä. Kiviauton kipatessa kiviä syöttösuppiloon kytkeytyy automaattisesti korkeapaineinen kastelujärjestelmä päälle. Vesi johdetaan 160 baarin paineella runkolinjaan ja suuttimilla paine pudotetaan 120-140 baariin. Korkean paineen avulla vesipisaroista saadaan hyvin pieniä, jolloin pölynsidonta saadaan erittäin tehokkaaksi pienellä vesimäärällä.

Pölynsidontaan käytetään puhdasta, omasta porakaivosta saatavaa vettä. Hyvin eristetyn ja lämmitettävän runkoputkiston sekä lämmitettävien suutinten ansiosta järjestelmää voidaan käyttää myös pakkasella, vaikka vettä ei esilämmitetä. Laitteisto asennettiin koekäyttöön viime talvena eikä ongelmia ollut kovillakaan pakkasilla – aivan kovimmilla pakkasilla ei koko laitoksen käyttäminen ole järkevää, sillä mekaanisten vaurioiden muodostumisen riski on tällöin turhan suuri.

Uudesta kastelujärjestelmästä saadut kokemukset ovat erittäin hyvät ja Sjöblom kertoo korkeapainejärjestelmän tulevan laajenemaan muihinkin laitoksen kastelukohteisiin, joissa tällä hetkellä käytetään tavanomaista matalapaineista kastelua. Korkeapaineisen kastelun etuja ovat tehokkuuden lisäksi pieni vedenkulutus sekä mahdollisuus käyttää järjestelmää myös pakkasella. Seepsula on kehittänyt järjestelmän yhteistyössä Sandvikin kanssa.

Uudella kuormauskalustolla pienempiin päästöihin

Kiviainesaseman myyntikuormauskalustoon on tänä vuonna hankittu kaksi uutta Volvo L180G -pyöräkuormainta, joiden lisäksi siellä on muutaman vuoden ikäinen Volvo L220G -kuormain. ”Päästöt lastattua tonnia kohden saatiin kalustoa uusimalla pienenemään. Samalla parani asiakaspalvelu, sillä lastausaika on nyt täysperävaunuyhdistelmään keskimäärin alle 2,5 minuuttia. Vaikka kerralla tullee kymmenen kasettiyhdistelmää, on viimeinenkin saanut kuormansa alle kymmenessä minuutissa”, kertoo Sjöblom. Myös kiviautoihin louhetta lastaava kaivukone on aivan uusi Caterpillar 374D, joka Sjöblomin mukaan on ainut laatuaan Suomessa. Uuden koneen avulla tehostetaan tuotantoa ja parannetaan tuotantovarmuutta.

Seepsulan panostukset työturvallisuuteen näkyvät esimerkiksi Infra ry:n vuosittaisessa työturvallisuuskilpailussa. Seepsula Oy on viime vuosina sijoittunut kärkisijoille kyseisessä kilpailussa ja viime vuonna se sai kilpailun parhaat kokonaispisteet.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi