Uutiset

Työkoneet

Sandvikilta uusi sukupolvi maan alle

Sandvik DD422i Axera

Sandvik Mining lanseerasi DD422i Axera porauslaitteen, josta tulee yhtiön ensimmäinen uuden sukupolven maanalaisen kovan kiven laiteperheen porauslaite. Sandvik Miningin Underground Development Drills tuotelinjajohtajan Ulla Korsman-Kopran mukaan uusi laite on alan turvallisin, tuottavin ja automaatiotasoltaan alansa huippu.

”Pian markkinoille tuleva uusi DD422i Axera -kaivosjumbomme näyttää suunnan kaivosalan tulevaisuuden kehitykselle, ja siinä on paljon uusia porausta tehostavia ominaisuuksia,” Korsman-Kopra sanoo. Laitteessa on muun muassa uusi porausjärjestelmä, puomin ohjaukset, ohjaamon ja laitteen alustan sekä laaja kirjo automaattisia poraustoimintoja. Lisäksi Sandvik DD422i on yhteensopiva AutoMine Drilling -konseptin kanssa.”

Markkinoille vuonna 2014 tuleva Sandvik DD422i Axera on Sandvik Miningin ensimmäinen uuden sukupolven älyohjattu tunnelinporauslaite.

”DD422i Axera -kaivosjumbosta tulee markkinoiden pisimmälle kehitetty maanalainen porauslaite”, Korsman-Kopra sanoo. ”Kaivosten ulottuessa yhä syvemmälle seuraavien 25 vuoden aikana, niiden johtajat joutuvat kohtaamaan lukuisia haasteita varmistaakseen louhinnan turvallisuuden ja kustannustehokkuuden. Seuraavan sukupolven maanalaiset porauslaitteemme, DD422i Axera -kaivosjumbo etunenässä, on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin”, hän lisää.

Mitä turvallisuuteen ja ergonomiaan tulee, DD422i:ssä on täysin uudelleen suunniteltu ja entistä suurempi ohjaamo, jossa kuljettajan suojaus ja käyttömukavuus ovat huipputasoa.

Tärkeimpiin turvallisuusominaisuuksiin kuuluu mm. kulunvalvontajärjestelmä porauspuomien alueelle, joka vähentää työntekijöiden riskin joutua laitteen toiminta-alueelle. Laitteessa on myös kauko-ohjusvalmius, jonka ansiosta työntekijät voidaan siirtää vaara-alueilta tiloihin, joista he voivat turvallisesti käyttää laitetta. Kaivoksen vahingolliset päästöt minimoivan päästövalvontajärjestelmän ansiosta laitteella saavutetaan erittäin korkeat ympäristö-, terveys ja turvallisuustasot. Esimerkiksi ergonomia, näkyvyys ja yleinen käytettävyys ovat parantuneet huomattavasti sekä melutaso vähentynyt.

Ergonomiaominaisuuksista mainittakoon mm. joystick-ohjaimet, ohjainpaneelin ja kuljettajan istuimen täysi säädettävyys, huomattavasti parempi näkyvyys suurempien ikkunoiden ja kirkkaamman led-valaistuksen ansiosta, melu , lämpö ja pölytasojen aleneminen sekä paremmin sijoitellut helppotajuiset näytöt ja monitorit.

”Sandvik Miningin ympäristö-, terveys ja turvallisuusvisiona on Zero Harm eli työntekijöidemme, työympäristömme, asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme tapaturmavapaus”, Korsman-Kopra sanoo. ”Tulevaan DD4221 Axeraan ja muihin uuden seuraavan sukupolven malliston poralaitteisiimme tarjoamiemme automaatiovaihtoehtojen ansiosta me voimme varmistaa optimaaliset työskentelyolosuhteet turvallisuudesta tinkimättä. Poistamalla työntekijät kaivoksen vaara-alueilta alan parhaiden kauko-ohjaus- ja automaatioratkaisujen avulla voimme auttaa kaivoksen johtoa luomaan mahdollisimman turvalliset louhintaympäristöt syvimpiinkin kaivoksiin. Seuraavan sukupolven porauslaitteidemme ansiosta kaivosten on mahdollista tarjota kuljettajille uusia rooleja mukavissa ja turvallisissa oloissa työskentelevinä valvojina sen sijaan, että he osallistuisivat louhintaprosessiin suoraan.”

Lisäksi kaivosten ulottuessa yhä syvemmälle jätemateriaalin käsittelystä ja hallinnoinnista tulee yhä kalliimpaa, joten kyky porata hyvin tarkasti ja toistettavasti nousee kriittisen tärkeäksi.

”DD422i Axeran automatisoitu tunnelinporausjärjestelmä varmistaa kaivoksille aina optimaaliset louhintaprofiilit, jolloin yli ja alilouhinta minimoituu, kehitysprosessi nopeutuu ja louhintatarve minimoituu”, Korsman-Kopra sanoo. ”Ja koska monien kaivosten kaikkialla maailmassa ja etenkin syrjäisillä kaivosalueilla on jo nyt vaikeuksia saada pätevää henkilöstöä , myös tuottavuus ja suorituskykytaso vaihtelevat suuresti kuljettajan osaamistasosta riippuen. Automaatiotason nousu varmistaa, että kaivosten toiminnasta tulee helpommin ennustettavaa ja johdonmukaisempaa.”

Uuden DD422i Axeran ja muiden tulossa olevien seuraavan sukupolven maanalaisten kovan kiven porauslaitteiden myötä Sandvik Mining pystyy tarjoamaan kaikkien koneiden kytkennän verkkoon laitekannan hallinnoinnin optimoimiseksi ja kokonaistuottavuuden varmistamiseksi, valmiuden teleoperoinnille, pitkälle kehitetyt tiedonsiirto ja viestintävalmiudet, paikannuksen ja sijaintivalvonnan sekä oikea-aikaiset service backups sekä paikan päällä että kauko-ohjauksella.

”Seuraavan vuosikymmenen kuluessa siirrymme ”älykaivosten” aikakauteen, ja siihen meidän älykkäät seuraavan sukupolven porauslaitteemme ovat valmiita”, Korsman-Kopra sanoo.

”Älykaivosten” ominaisuuksia ovat mm. kaivoksen laajuiset tietoverkot, kaikkien koneiden itsenäisyys, prosessinomainen kaivostuotanto, miehittämättömät tuotantoprosessit sekä kauko-ohjattu tuotanto.

”Tulevan DD422i:n ja muiden seuraavan sukupolven laitteidemme ominaisuuksien ansiosta kaivosten on mahdollista ostaa alan turvallisimpia ja tarkimmin tuottavia porauslaitteita, jotka myös täyttävät ostajien tarpeet louhinnan kehittyessä yhä enemmän automaation ja prosessin suuntaan”, hän sanoo.

Lue seuraavaksi