Uutiset

Työkoneet

Sandvik DL401 -sarjan suorituskyky nousee

Sandvik DL401-sarja

Sandvik Mining parantaa merkittävästi DL401-sarjan tuotantoporauslaitteiden suorituskykyä. Tämä tapahtuu kasvattamalla kapasiteettia, poraustarkkuutta ja porakaluston käyttöiän maksimointia sekä louhintaprosessin optimointia. Tämä puolestaan parantaa maanalaisten louhintamenetelmien suorituskykyä ja tuottavuutta.

Pitkäreikäporauslaitteiden suorituskykyä ja tuottavuutta tehostetaan uusilla ohjelmistoilla. Entistä tarkempi ja nopeampi syötön paineen säätö ja momenttiporaus parantaa suorituskykyä erityisesti pehmeässä kivessä ja alakätisessä porauksessa. Samalla poraustarkkuus paranee huomattavasti. Testinäytön ja uuden säätöjärjestelmän ansiosta käyttö on entistä helpompaa niin automaatti- kuin manuaaliporauksessa.

Zoomsensorisysteemi DL431-sarjassa varmistaa tarkan ja nopean asemoinnin viuhkaporauksessa. Helppouden ja tehokkuuden lisäksi poraustarkkuus paranee ja sitä kautta pienentää sivukivilaimennusta.

Nostoniskan käyttö kierteiden aukaisuun automaattiporauksessa helpottaa ja nopeuttaa liitosten aukaisua, mikä puolestaan lyhentää käsittelyaikaa, lisää porauskapasiteettia, pidentää porakaluston käyttöikää ja vähentää porakoneen huoltokustannuksia.

Huuhtelun automaattinen säätö sekä mahdollisuus lisähuuhteluun manuaalisesti automaattiporauksen aikana parantaa reiän stabiilisuutta, minimoi keskeytykset, lisää porauskapasiteettia ja pidentää porakaluston käyttöikää.

Säädettävä iskun paine puoli-iskulle parantaa lustatilanteiden hallintaa ja ehkäisee kaluston jumiutumista. Muutos parantaa myös nopeussäätöä kivelle viennissä. Porakaluston kierteenaukaisu helpottuu ja käyttöikä pitenee.

Automaattinen paineensäätö yläkätisille ja alakätisille rei’ille porakoneen uudentyyppisen stabilaattoriventtiilin ansiosta (HL1560T -porakoneeseen DL411- ja DL421-laitteissa) vähentää manuaalista työtä viuhkaporauksen aikana ja parantaa suorituskykyä.

Uudet porausohjelmistot tulevat käyttöön Sandvik DL401-sarjan laitteissa tammikuussa 2014, jolloin myös käytössä oleviin laitteisiin suunnitellut jälkimarkkinasarjat on saatavana.

Uusia porausominaisuuksia

”DL401-sarjan tuotantoporauslaitteissa esiteltävä uusi porausohjelmisto ja automaatio auttaa Sandvik Miningin asiakkaita maksimoimaan pitkäreikäporauksen tuottavuutta louhinta- ja kaivosolosuhteista tai käyttäjän poraustaidoista riippumatta, sekä tehostamaan prosessin optimointia, kun poraustarkkuus ja malmin saanti paranevat ja sivukivilaimennus pienenee”, kertoo Sandvik Miningin tuotepäällikkö Jukka Naapuri, joka vastaa maanalaisista päältälyövistä tuotantoporauslaitteista.

”Otamme samalla käyttöön uusia porausominaisuuksia, joilla minimoidaan prosessin keskeytyksiä ja viiveitä, vähennetään seisonta-aikaa, lisätään porauskapasiteettia ja parannetaan edelleen porakaluston käyttöikää ja taloudellisuutta. Lisäksi tarkemman viuhkaporauksen mahdollistuminen DL431:n uuden zoomsensorisysteemin ansiosta parantaa poraustarkkuutta, malmin saantia ja pienentää ylisuurten lohkareiden määrää louhoksissa.”

Naapurin mukaan DL401-sarjan suorituskyky on myös optimoitu automatisoitua ja kauko-ohjattua porausta varten, minkä ansiosta yhden käyttäjän on mahdollista hoitaa usean laitteen etäohjausta.

”Sandvik Miningilla on markkinoiden laajin valikoima monikäyttöisiä kaivosten tuotantoporaukseen suunniteltuja laitteita, jotka täyttävät eri louhintamenetelmiä ja laatunormeja koskevat vaatimukset. Tämä varmistaa että laitteet ovat kestäviä ja luotettavia ja takaavat tuotannon ja matalat käyttökustannukset vuosiksi eteenpäin.”

Sandvik DL401 -sarjan tuotantoporauslaitteet

Sandvik DL401- sarjan mekanisoidut ja monikäyttöiset sähköhydrauliset pitkäreikäporauslaitteet on suunniteltu massiiviseen tuotantolouhintaan maan alla, kun peräkoko on vähintään 3,5 x 3,5 metriä. Ne poraavat pystysuoria ja kallistettuja viuhkoja, yhdensuuntaisia ja yksittäisiä reikiä 54 metrin syvyyteen, kun reikäkoko on 64–127 mm ja porakalustona on 4-6 jalan T38 ja T45-jatkotangot tai 76/87 mm:n putkikalusto.

DL401-sarjan laitteet on rakennettu runko-ohjattaville dieselkäyttöisille alustoille. Niiden suorituskyvyn, turvallisuuden ja luotettavuuden takaavat Sandvikin HL710 ja HL1560T-sarjan hydrauliporakoneet, porausmoduulit, pitkäreikäpuomit ja FOPS/ ROPS-sertifioidut ohjaamot. Reikiä voidaan porata 360 asteen kulmissa, puomien kierto ja kallistusominaisuudet ovat erittäin monipuoliset, ja laitteet soveltuvat pitkäreikäporauksiin useimmissa louhintamenetelmissä tai -sovelluksissa.

Instrumentaatio ja automatisoitu poraus halutulla tasolla mahdollistaa maksimaalisen suorituskyvyn ja erittäin tarkan porauksen. CAN-väyläteknologian ansiosta käyttäjä voi jatkuvasti mukauttaa porauksen kallio-olosuhteisiin ja toisaalta päivittää porausohjelmiston säännöllisesti uusilla ohjelmaversioilla. Poraus ja ajo hoidetaan ohjaamosta käsin, mutta poraus voidaan suorittaa myös etäohjauspaneelia käyttäen.

DL401-sarjan porauslaitteet on suunniteltu käyttäjäturvallisuutta ja ergonomiaa silmällä pitäen. Niissä on ergonomisesti muotoillut helppopääsyiset ohjaamot, liukumattomat askelpinnat portaissa, huomiovärein merkityt käsikaiteet ja askelmat sekä lisävalot ja saapaspesuri (ohjaamomallit) turvallista ohjaamoon nousua ajatellen.

Laitteen liikkeenestosuoja kytkee porausmoduulin pois päältä ohjaamon ulkopuolella työskenneltäessä. Helppokäyttöinen hätäkatkaisin mahdollistaa koneen sammuttamisen välittömästi laitteen ulkopuolelta. Suojakannet pyörivien osien päällä parantavat laitteen käyttöturvallisuutta huomattavasti.

Suurin osa päivittäishuollosta voidaan suorittaa maanpinnan tasolla. Laitteen pääkomponenttit ovat nopeasti avattavien ja suljettavien suojakatteiden ansiosta helposti käsillä.

Tekniset ominaisuudet:

Sandvik DL411

 • Peräkoko: 3560–4670 mm (korkeus), 3560–5400 mm (leveys)
 • Porakoneet: HL710 (20 kW) ja HL1560T (33 kW)
 • Reiän läpimitta: 64–102 mm (HL710) ja 89–127 mm (HL1560T)
 • Porakalusto: T38- ja T45-jatkotangot sekä 76/87 mm:n putkikalusto
 • Reiän enimmäispituus 54 m (6’ kankipituus)
 • Sähköhydraulinen voimayksikkö 90 kW, syöttöteho 119 kW
 • Suurin ajonopeus 15 km/h (tasoajossa)
 • Mercedes Benz OM904LA (Tier 3) dieselmoottori (110 kW)
 • Kokonaispituus 8800–9400 mm (kankipituudesta riippuen)
 • Kokonaisleveys 2240 mm ja korkeus 3200 mm
 • Ulkopuolinen kääntösäde 5950 mm, minimi peränleveys 3400 mm
 • Käyttöpaino 21000 kg (lisävarusteista riippuen)

Sandvik DL421

 • Peräkoko: 3560–4670 mm (korkeus), 3560–5400 mm (leveys)
 • Porakoneet: HL710 (20 kW) ja HL1560T (33 kW)
 • Reiän läpimitta 64–102 mm (HL710) ja 89–127 mm (HL1560T)
 • Porakalusto: T38- ja T45-jatkotangot sekä 76/87 mm:n putkikalusto
 • Reiän enimmäispituus 54 m (6’ kankipituus)
 • Sähköhydraulinen voimayksikkö 90 kW, syöttöteho 119 kW
 • Suurin kärräysnopeus 15 km/h (tasoajossa)
 • Mercedes Benz OM904LA (Tier 3) dieselmoottori (110 kW)
 • Kokonaispituus 11250 mm, leveys 2240 mm ja korkeus 3200 mm
 • Ulkopuolinen kääntösäde 6800 mm, minimi peränleveys 4100–4500 mm
 • Käyttöpaino 22000 kg (lisävarusteista riippuen)

Sandvik DL431

 • Peräkoko: 3150–5280 mm (korkeus ja leveys)
 • Porakone: HL710 (20 kW)
 • Reiän läpimitta 64–102 mm
 • Louhintatyökalut: T38- ja T45-jatkotangot sekä 76 mm:n putkikalusto
 • Reiän enimmäispituus 38 m (6’ kankipituus)
 • Sähköhydraulinen voimayksikkö 55 kW, syöttöteho 80 kW
 • Suurin kärräysnopeus 15 km/h (tasoajossa)
 • Mercedes Benz OM904LA (Tier 3) dieselmoottori (110 kW)
 • Kokonaispituus 11400 mm, leveys 2240 mm ja korkeus 2870 mm
 • Ulkopuolinen kääntösäde 7200 mm, minimi peränleveys 3700 mm
 • Käyttöpaino 22 100 kg (lisävarusteista riippuen)

Lue seuraavaksi