Uutiset

Työkoneet

Sähkömarkkinalaki tuo isot investoinnit

Uusi sähkömarkkinalaki merkitsee sähköverkkoyhtiöille runsaasti uusia tehtäviä ja velvoitteita. Energiateollisuus ry:n mukaan merkittävin yksittäinen asia on sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetetut tavoitteet. Kokonaisuudessaan uudistukset merkitsevät huomattavia investointeja ja muutoksia alalla.

”Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja sähköverkkoon. Tekemämme selvityksen perusteella Suomen jakeluverkkoihin investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana neljä miljardia euroa, joten vuositasolla jakeluverkkoinvestoinnit ovat 800 miljoonan euron luokkaa. Painopiste on ilmajohtoverkon korvaamisella maakaapeliverkolla. Ilmajohtoverkot säilyvät maisemassa vielä vuosikymmeniä ja uusiakin rakennetaan paikkoihin, joissa myrskyistä ei ole vaaraa. Lainmuutos koskettaa kaikkia sähköverkkoyhtiöitä ja luonnollisesti myös verkonrakentajia”, sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä.

”Muutoksella on myös merkittävä vaikutus alan työllisyyteen, joskin painopiste siirtyy perinteisestä verkonrakentamisesta maarakennukseen. Pahimmillaan buumi voi johtaa hintojen nousuun niin materiaalin kuin työvoimankin osalta, mutta uskomme kuitenkin, että markkinat pitävät muutokset maltillisina. Kaikki laissa säädetyt uudistukset tulee tavoitteen mukaan saavuttaa vuoden 2028 loppuun mennessä.”

”Merkittävin muutos sähkömarkkinalain lisäksi koskee verkkoyhtiöiden roolia sähkömarkkinaosapuolena. Valmisteilla oleva energiatehokkuuslainsäädäntö asettaa verkkoyhtiöille uusia tehtäviä energiatehokkuuteen, kysyntäjoustoon ja pientuotantoon liittyen. Jakeluverkkoon liitetyn pientuotannon voidaan odottaa lisääntyvän. Aurinkoisen kesän aikana aurinkoenergiaa koskeva julkinen keskustelu on ollut vilkasta. Verkkoonliittämiselle on jo tällä hetkellä hyvät tekniset edellytykset. Myös pientuotannon markkinoillepääsy on turvattu.”

Verkosto 2015 -messut ovat odotetusti saavuttaneet suuren suosion, sillä alaa koskettavat juuri nyt isot uudistukset ja näkymät ovat valoisat. On hyvä, että verkkoliiketoiminnan ammattilaiset pääsevät Tampereella yhdessä pohtimaan lähitulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia sekä tutustumaan uusiin ratkaisuihin”, toteaa Kenneth Hänninen.

Lue seuraavaksi