Uutiset

Työkoneet

Robocut-kelamurskain vapauttaa raivaussahan varresta

Jos aivan kirjaimellisia ollaan, niin ei se McConnel Limitedin valmistama Robocut-kelamurskain nyt aivan ilman kuljettajaa etene. Konetta kun hallitaan radio-ohjauksen välityksellä kauko-ohjaimesta. Käytössä on taajuusalue välillä 663-870 megahertziä.

Kuljettaja siis kävelee etäämpänä hyvällä alustalla, kun koneen taas voi lähettää varsin hankaliinkin paikkoihin. Radio-ohjauksen toimintaetäisyydeksi valmistaja lupaa 150 metriä, tosin käytännössä kait maksimietäisyydellä ei operointi enää ole kovinkaan mahdollista näköyhteyden kärsiessä. Ja kerrottakoon, että kone pysähtyy ajautuessaan signaalin ulkopuolelle, eikä jatka yksinään Timbuktuun asti.

Koneessa on myös hätäkatkaisin nopeaa pysäyttämistä varten. Tarpeellinen ominaisuus, mikäli radiokontakti ohjaimeen menetettäisiin jostain syystä.

Suomestakin löytyy runsaasti tieluiskia ym. jyrkässä kulmassa olevia alueita, joissa jalan liikkuminen ja raivaussahalla operoiminen on lähes mahdotonta ja myös vaarallista. Robocut nousee nähdyn perusteella kyllä jyrkimpäänkin tieluiskaan ketterästi. Koneen käyttäjän seistessä tiukasti vaikkapa jalkakäytävän asvaltilla. Myös laskettelurinteet saattaisivat olla yksi varteenotettava kohde tälle englantilaiskoneelle. Valmistaja antaa rinteen maksimi kallistukseksi 55 astetta.

Suomeen Robocutin tuo koivulahtelainen Oy Ekotjänst Lindgård Ab.

”Aloitin nyt loppukesästä koneen maahantuonnin ja Lepaalla esittelin sitä ensimmäistä kertaa. Edustamme muitakin McConnelin tuotteita, joten tämä rinnekone oli luonnollinen jatkumo linjaan. Ruotsin maahantuoja on jo myynyt useita koneita, joten uskoisin kysyntää olevan meilläkin”, kertoo Boris Lindgård konetta esitellessään.

”Tehdas on tutkinut koneen työsaavutusta ja verrannut sitä manuaalisesti tehtävään työhön. Ilmoittelussaan se lupaa 25 kertaisen kapasiteetin käsityöhön verrattuna. Ja nykyään työvoiman löytäminen raskaisiin ja pölyisiin töihin on myös vaikeaa”, jatkaa Lindgård.

Vakaata kulkua

1040 kiloa painavan Robocutin matala rakenne parantaa stabiliteettia, sillä painopiste sijaitsee alempana kuin telojen yläreuna. Kaatumaan sitä ei helpolla saa, eikä ole syytäkään saada. Komponentit alakertaan on saanut sijoittaa vain mahdollisimman matalaa rakennetta ajatellen, kun ohjaamoa tai kuljettajan paikkaa ole tarvinnut suunnittelussa huomioida.

Isuzun valmistama, kolmesylinterinen dieselmoottori (30 kW) sijaitsee telojen välissä koneen takaosassa ja toimii samalla vastapainona työlaitteelle. Koska rinteissä ja luiskissa pölisee, on tuulettimien siipien taaksepäin pyörittäminen välttämätön ominaisuus jäähdyttimien kennojen puhdistamiseksi. Pölisevässä heinikossa kotelon ritilät tukkeutuvat äkkiä.

Hydraulinen, kaksinopeuksinen voimansiirto molemmilla vetopyörillä olevine hydraulimoottoreineen tarjoaa maksimissaan seitsemän kilometrin nopeuden. Leikkuunopeudeksi se on jo kiitettävän suuri. Pahoissa paikoissa toki jouduttaneen tyytymään tätä pienempään leikkuunopeuteen. Pienemmällä nopeusalueella maksiminopeudeksi ilmoitetaankin 3,5 kilometriä tunnissa.

Työlaitteiden käyttövoimana on niin ikään hydrauliikkaa, mekaanista voimanottoa ei koneessa ole. Maksimissaan saadaan 50 litran minuuttivirtaus, joka riittää mainiosti mm. työnäytöksessä koneeseen liitetylle, 1,3 metrin työleveyden omaavalle kelamurskaimelle. Maanpinnan muotoja kelluvasti myötäilevän murskaimen hydraulimoottorilta on hihnaveto terärummulle.

Murskain pystyy leikkaamaan valmistajan mukaan maksimissaan 30 millimetrin paksuista risukkoa. Murskaimessa on hydraulisesti avattava ja suljettava luukku, jonka etuosa koostuu paksusta muovista. Luukkua pitääkin paksussa tukkeutuvassa ruohikossa availla aika ajoin. Rummun pyörintä saadaan molempiin suuntiin.

Kaukaa ohjattava

Kauko-ohjaimeen on alistettu kaikki koneen ajossa tarvittavat toiminnot – ja vähän muutakin. Konetta nopeutta säädetään vasemmanpuoleisella minivivulla ja ohjaaminen onnistuu oikeanpuoleisen vivun horisontaaliliikkeellä. Vertikaaliliikkeellä taas nostetaan ja lasketaan etunostolaitetta.

Käyttökelpoinen ominaisuus varmasti on minivipujen toimintojen peilikuvaksi kääntö. Asia on nimittäin niin, että koneen ohjaaminen ja ajaminen vaikeutuu, kun siirtyy koneen takaa esimerkiksi eteen. Tästä syystä oma sijainti koneen kulkusuuntaan nähden on ainakin alussa syytä pitää samana.

Edelleen kauko-ohjaimesta löytyy moottorin käynnistyksestä ja terärummun pyörityssuunnan muuttamisesta lähtien kaikki oleelliset hallinnat. Sanalla sanoen konetta pystyy täysin hallitsemaan menemättä sen viereen. Tosin tankkaaminen ei sentään onnistu etänä.

Kelamurskaimen lisäksi koneeseen voi asentaa esimerkiksi auran tai lumilingon, jolloin peruskonetta voi hyödyntää myös talvella.

Internet: www.ekotjanst.fiwww.mcconnel.com

Lue seuraavaksi