Uutiset

Työkoneet

Rakennuslainsäädännöstä uudistettu kirja

Maankäyttö- ja rakennuslaki , uudistettu 4. painos 2014, ISBN: 978-952-267-055-7

Rakennuslainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi rakennusalan ammattilaisten työhön sekä asukkaiden ja maanomistajien asemaan. Uudistettu Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirja toimii tulkintojen ja soveltamisohjeiden sekä oikeustapausten kautta apuvälineenä niin viranomaisille kuin rakentajillekin.

Perusteellisessa ja käytännönläheisessä maankäyttö- ja rakennuslain selitysteoksessa käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin lain 15 voimassaolovuoden aikana tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen.

Edellisen vuonna 2010 ilmestyneen painoksen jälkeen lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat merkittävästi rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä kunnan ja valtion viranomaisten työhön ja asukkaiden ja maanomistajien asemaan. Lakiin on tullut uusina tuulivoimarakentamista, vähittäiskaupan suuryksikköjä ja hulevesiä koskevat luvut, jotka muuttavat lain rakennetta. Vuonna 2013 voimaan tullut EU:n rakennustuoteasetus vaikuttaa CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain säännöshierarkia ja asetuksenantovaltuudet on uudistettu vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Samalla on tarkennettu Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskevaa sääntelyä.

Kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa johdattaa kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen. Kirjan toisessa ja kolmannessa osassa esitetään yksityiskohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet sekä keskeisimmät lain soveltamista ohjaavat oikeustapaukset. Lisäksi kirjassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo, hakusanan mukainen oikeustapaushakemisto, asiahakemisto sekä liiteosassa kaavamerkinnät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi. Varatuomari, valt. maist., Helsingin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen ja professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja hallinto-oikeuden dosentti Olavi Syrjänen ovat olleet tiiviisti mukana rakennuslainsäädännön uudistamistyössä, lain seurannassa ja käytännön soveltamisessa.

Kirja on saatavilla mm. Rakennustiedon verkkokaupasta.

Lue seuraavaksi