Uutiset

Työkoneet

Rakennuskonevuokraus jatkaa kasvuaan

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan volyymi kasvaa Forecon Oy:n ennusteen mukaan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Markkinakehitystä luovat uusien toimitilahankkeiden aloitusten kasvu sekä korjausrakentamisen kasvun vilkastuminen, jotka vaikuttavat rakennuskoneiden kysyntään myös ensi vuonna.

Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan arvo oli 610 miljoonaa euroa vuonna 2013. Siitä rakentamisen kolmen osasektorin, eli talojen uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja infrarakentamisen osuus oli noin 72 prosenttia. Loppu koostui vuokrauksesta muille toimialoille, kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin.

Uusi ennuste on tämän vuoden osalta hieman kevään ennustetta pienempi, mutta edelleen plussan puolella. Uusien toimitilahankkeiden käynnistäminen on ollut kasvussa lisäten konevuokrausta loppuvuonna. Asuntorakentamisen määrä vähenee, joten sen vuokramarkkinat laskevat tänä ja ensi vuonna. Ennustetta on heikentänyt hankkeiden aloitusten siirtymät ja joidenkin hankkeiden hyllyttäminen.

Kuluvan vuoden aikana uudistalonrakentamisen vuokrausvolyymin ennakoidaan lähtevän viime vuoden ison pudotuksen jälkeen lievään kasvuun, vaikka asuinrakentamisen vuokrausvolyymi vähenee noin yhdeksän prosenttia. Ensi vuonna asuinrakentamisessa lasku hidastuu kolmeen prosenttiin, ja koko uudisrakentamisen konevuokraukselle ennakoidaan toimitilarakentamisen lisääntyessä noin prosentin kasvua.

Asuinkerrostalojen osuus uudistalonrakentamisen konevuokrauksesta on yli viidesosa. Tämä markkina kasvoi voimakkaasti vuosien 2010–2013 aikana kerrostalotuotannon jatkuessa vahvana. Kuluvalle ja ensi vuodelle ennakoidaan aloitusten laskua, mutta rakentamisen volyymitaso pysyy suhteellisen hyvänä.

Toimitilahankkeissa on yli 50 prosenttia uudisrakentamisen vuokrausmarkkinoista. Tämä markkina kääntyy viime vuoden suuren laskun jälkeen kasvuun vuosina 2014–2015. Kasvua tuovat niin julkisten kuin yksityisten hankkeiden käynnistyminen. Tänä vuonna vilkastuvat varasto- ja liiketilarakentaminen sekä julkiset hankkeet. Ensi vuonna kasvaa teollisuusrakentaminen, varasto- ja liikerakentamisen jatkuessa aiempaan nähden vilkkaana. Toimitilarakentaminen on myös asuntorakentamista konevaltaisempaa.

Korjausrakentamisen kasvu on ylläpitänyt teline- jasuojauskaluston kysyntää. Kasvu vauhdittuu tänä vuonna korjaustarpeiden kasvun ja kerrostalokorjauksiin kohdennettujen valtion avustusten myötä. Vuokraustoiminta korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna 5 prosenttia. Infrarakentamisen sinänsä melko pieni konevuokraus kasvaa hieman markkinaosuuden kasvun ansiosta.

Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskoneiden hinnat (konetyö-osaindeksi) ovat laskeneet hieman kuluvana vuonna, joten vuokraajien liikevaihto ei ole kasvanut aivan käyttöä kuvaavan volyymikehityksen mukaisesti, vaan hieman sitä vähemmän.

Lue seuraavaksi