Uutiset

Työkoneet

Onkalon pituus jo rapiat kolme kilometriä

Loppusijoituspaikan rakennustyöt Eurajoella ovat hyvässä vauhdissa. Ensimmäiset radioaktiivisia polttoainenippuja sisältävät kupari-valurautakapselit sijoitetaan suunnitelmien mukaan vuonna 2020 Eurajoen Olkiluodon peruskallioon, 400 metrin syvyyteen. Tätä edeltää kuitenkin yhteensä 40 vuoden valmisteluvaihe. Tutkimukset asiasta alkoivat jo vuonna 1978. Vuonna 2001 hallitus ja eduskunta tekivät periaatepäätöksen asiasta. Tutkimustunneli Onkalon rakentaminen aloitettiin vuonna 2004. 2012 alkaa loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja vuonna 2018 uskotaan päästävän koekäyttövaiheeseen, joka siis päättyy kahta vuotta myöhemmin.

Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimuksesta ja käytännön toteutuksesta vastaa Teollisuuden Voiman ja Fortum Power and Heat-yhtiön vuonna 1995 perustama Posiva Oy.

Käytetyt ydinpolttoaineniput sijoitetaan siis kupari-valurautakapseleihin, joitten sisäosa on pallografiittirautaa ja ulkokuori kuparia. Valurautaisen sisuksen tehtävänä on kestää kallioperän mekaanisten rasitusten aiheuttamat vaikutukset kuten maanjäristys. Kupari taas suojaa säiliötä pohjaveden syövyttävältä vaikutukselta. Kapselit sijoitetaan muutaman metrin välein oleviin reikiin, jotka on tiivistetty puskurimateriaalilla eli bentoniittisavilohkoilla. Se estää pohjaveden vapaan virtauksen kapselien ja kallion välisessä tilassa. Tutkimuksiin perustuen säiliöitten uskotaan säilyvän tiiviinä vähintään 100.000 vuotta. Kapselien korkeus vaihtelee välillä 3,6-5,25 metriä ja halkaisija on aina 1,05 metriä. Painot tyhjänä ovat 16-20 tonnia ja kuhunkin kapseliin sopii 12 polttoainenippua. Sijoitusvauhti tulee olemaan noin 40 kapselia vuodessa, mutta kapasiteetti on maksimissaan noin 100 kapselia vuositasolla. Eurajoelle tullaan sijoittamaan myös Loviisan reaktoreitten käytetty polttoaine. Neljän jo käytössä olevan ydinvoimalan, nyt välivarastoihin sijoitetun polttoaineen loppusijoittaminen alkaa siis vuonna 2020. Nyt rakenteilla olevan Olkiluoto kolmosen ensimmäiset polttoaineniput sijoitetaan vasta 2060-luvulla.

Loppusijoitustunnelit täytetään kapselien ja puskurimateriaalin jälkeen savilohkoilla ja pelletillä. Loppusijoitustoiminnan päättyessä myös tekniset tilat, ajotunnelit ja kuilut täytetään savimateriaalilla.

Onkalo ensin

Rakenteilla oleva loppusijoituslaitos koostuu maanalaisista loppusijoitustiloista, maan pinnalle rakennettavasta kapselointilaitoksesta sekä muista rakennuksista. Tällä hetkellä siis rakennetaan ajotunnelia ja ilmanvaihtokuiluja sekä maanalaisia aputiloja.

Onkalon rakentaminen aloitettiin vuonna 2004 ja valmiiksi se tulee vuonna 2011. Louhintaurakoitsijana toimii SK-Kaivin Oy Vammalasta. Päätutkimustaso tulee sijoittumaan 420 metrin syvyyteen ja 10 prosentin kaltevuudessa olevan ajotunnelin pituus valmiina on yli neljä kilometriä. Myöhemmin ajotunnelin ja ilmanvaihtokuilun louhimista jatketaan vielä syvyyteen 520 metriä. Louhittavien tilojen kokonaistilavuus tulee olemaan 330.000 kuutiometriä.

Helmikuun 2009 puolivälissä Onkalossa lähestyttiin jo pituutta 3400 metriä. Louhinta etenee nyt alkuvuodesta 25-30 metriä viikossa. Viime vuoden lopussa tunneli läpäisi vaikean ja ruhjeisen R20B-rakenteen, joka vaati normaalia runsaampaa injektointia. Näin etenemisnopeuskin hidastui väliaikaisesti.

60 miljoonaa euroa maksavan Onkalo-vaiheen jälkeen eli 2010-luvulla aloitetaan kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen rakentaminen. Nämä rakentamisvaiheet vaativat oman lupamenettelynsä. Laitoksen käyttöönottoon tarvitaan lisäksi Säteilyturvakeskuksen myönteinen arvio toteutettavan ratkaisun turvallisuudesta. Toiminnan aikana loppusijoituslaitos työllistää runsaat 100 henkilöä käyttö-, huolto-, valvonta- ja järjestelytehtävissä.

Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisan reaktorit ja niitten yhteisteho on 976 MW. Olkiluodon reaktorit omistaa vastaavasti Teollisuuden Voima Oy ja niitten yhteisteho on 1680 MW. Olkiluotoon rakenteilla olevan uuden ydinvoimalaitoksen Vuonna 2012 valmistuvan OL3:n teho tulee olemaan 1600 MW. Nykyiset käytössä olevat ydinvoimalaitosyksiköt toimivat 50 (Loviisa)-60 (Olkiluoto) vuotta. Olkiluoto kolmosen toiminta-aika tulee myös olemaan 60 vuotta. Käytettyä polttoainetta syntyy 2900 polttoainekapselia eli painoltaan 5500 tonnia, jonka loppusijoittaminen maksaa kolme miljardia euroa. Eurajoen Olkiluotoon rakennetaan parhaillaan Onkaloa, joka on ensimmäinen vaihe loppusijoituspaikan valmistumiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Lue myös: Kurottaja palvelee Onkalossa

Lue seuraavaksi