Uutiset

Kuljetuskalusto

Nesteen uusiutuvat polttoaineet käyttöön Outokummun Kemin kaivoksella


Artikkelikuva: Nesteen uusiutuvien polttoaineiden avulla teräsyhtiö Outokummun Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaan kaluston ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt vähenevät keskimäärin 90 %*. Lähde: Outokumpu


Neste ja Outokumpu tiivistävät yhteistyötään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Outokumpu korvaa Kemin kaivoksen ja Tornion terästehtaan sekä näissä toimivien urakoitsijoiden käyttämät fossiiliset polttoaineet täysimääräisesti Neste MY Uusiutuva Diesel™ – ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteilla. Maailman vähäpäästöisimmän ruostumattoman teräksen valmistaja Outokummun tavoitteena on tehdä Kemin kaivoksesta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Nesteen uusiutuvien polttoaineiden avulla Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaan kaluston ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt vähenevät keskimäärin 90 %*. Kemin kaivoksen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käyttöönoton myötä lähes 11 300 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 30 % Kemin kaivosta koskevan hiilineutraaliuskokonaistavoitteen saavuttamisesta.

Outokummun Kemin kaivoksen hiilineutraaliuden saavuttamisessa kolme tärkeintä tekijää ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen – myös urakoitsijoiden kalustossa – vähäpäästöisen sähkön hyödyntäminen sekä maa- ja propaanikaasun korvaaminen muilla lämmitysmenetelmillä. Nesteen uusiutuvilla polttoaineilla korvataan fossiiliset polttoaineet Kemin kaivoksen ja Tornion terästehtaan työkoneissa, junissa, varavoimanlähteissä ja kaivoksen ja tehtaan välisissä kuljetuksissa.

“Nesteellä tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olen iloinen, että pitkäaikainen yhteistyömme Outokummun kanssa jatkuu ja voimme tukea yhtiötä sen tavoitellessa kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitettaan. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto Kemin kaivoksella ja Tornion terästehtaalla on Nesteen tähänastisesti laajin kaivos- ja terästeollisuusyhteistyö Euroopassa. Dieseliä tai kevyttä polttoöljyä käyttävään kalustoon ja työkoneisiin sellaisenaan sopivilla Nesteen uusiutuvilla tuotteilla Outokumpu pystyy pienentämään päästöjään välittömästi sekä oman toiminnan että urakoitsijoiden osalta”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

“Kemin kaivoksen hiilineutraalius on miljoonien eurojen arvoinen investointi ja tarkoittaa meille toteutuessaan lähes 40 000 tonnin vähennystä Outokummun kasvihuonekaasupäästöihin. Siirrymme ensimmäisenä askeleena uusiutuviin polttoaineisiin, ja pyrimme tunnistamaan kaikki keinot pienentääksemme koko arvoketjun päästöjä – päästäksemme kokonaispäästöissä mahdollisimman lähelle nollaa. Tutkimme mahdollisuuksia kompensoida omassa arvoketjussamme jäljelle jääviä päästöjä, joita ei tällä hetkellä saatavilla olevilla teknologioilla pystytä muutoin vähentämään. Tavoitteenamme on tehdä Kemin kaivoksesta maailman ensimmäinen toiminnassa oleva hiilineutraali kaivos vuoteen 2025 mennessä”, sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen.

*) Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin ja polttoöljyyn. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.


Lue seuraavaksi