Uutiset

Työkoneet

Neste tuo sataprosenttisesti uusiutuvan polttoöljyn markkinoille ensimmäisenä Suomessa

Nesteen nyt lanseeraama uusiutuva polttoöljy tukee pyrkimystä pienentää työkoneiden ja asumisen lämmityksen hiilijalanjälkeä. Tammikuun 2021 alusta lähtien rakentamisen, metsäkoneurakoinnin, maatalouden ja lämmityksen käyttöön soveltuvan Neste MY uusiutuva polttoöljy™ -tuotteen avulla yritys voi pienentää omia kasvihuonekaasupäästöjään koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 prosenttia* verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn.

Uusiutuva polttoöljy on Nesteelle merkittävä uusi avaus tieliikennekäytössä tutuksi tulleen uusiutuvan dieselin rinnalle. Se tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja edesauttaa päästövähennysten saavuttamista työkone- ja lämmityssektorilla.

“Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme saaneet positiivisen vastaanoton uusiutuvan dieselin käytöstä tieliikenteessä, ja jo useampi sata kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä on valinnut sen käyttöönsä. Haluamme tukea myös muilla aloilla toimivia yrityksiä pienentämään omia päästöjään tarjoamalla heti käyttöönotettavan ratkaisun. Tämän vuoksi on hienoa, että voimme vastata asiakkaidemme toiveisiin tuomalla Suomen markkinoille vastuullisen polttoöljyvaihtoehdon”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström

Neste MY uusiutuva polttoöljy on raaka-ainepohjaltaan ja päästövähenemältään verrattavissa tieliikenteessä käytettävään Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineeseen. Pienemmän hiilijalanjäljen lisäksi uusiutuvan polttoöljyn käyttö vaikuttaa myös lähipäästöihin vanhemmissa työkoneissa. Se soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan työkonekalustoon, ja lisäksi sitä voidaan käyttää lämmityksessä.  

Ilmastotalkoissa tarvitaan myös työkoneita

Suomi on asettanut päästövähennystavoitteita myös työkoneille. Nykyisistä 2,5 miljoonan tonnin vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä tulisi leikata 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä**. Päästövähennyksistä hieman alle puolet tulee toteutumaan jakeluvelvoitteen avulla.

Vuoden 2021 alussa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laajenee myös polttoöljyyn. Tarkoituksena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi työkoneissa, kiinteästi asennetuissa moottoreissa ja lämmityksessä. Näin osaltaan voidaan täyttää Suomen omia sekä EU:n asettamia ilmastotavoitteita.

“On tärkeää, että lainsäädäntö Suomessa tukee vähäpäästöisemmän liikkumisen lisäksi vähäpäästöisempiä työmaita ja lämmitystä. Jakeluvelvoitteen johdosta vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myytävän polttoaineen, ja jatkossa myös polttoöljyn, valmistuksessa korvataan fossiiliset raaka-aineet ilmaston kannalta kestävämmillä raaka-aineilla. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta esimerkiksi sähköistäminen on työkoneiden osalta vielä alussa. Siksi sataprosenttisesti uusiutuva polttoöljy sopii ratkaisuksi heti. Lisäksi, tuemme asiakkaitamme Neste MY uusiutuvalla polttoöljyllä saavutetun päästövähennyksen seurannassa ja kehitämme raportointia”, sanoo Pihlström.

Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä on vuoden 2021 aikana tarjolla sekä määrällisesti että maantieteellisesti rajoitetusti. Jakelu tehdään suoratoimituksena Nesteen Porvoon terminaalilta. 


*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

**) Ympäristöministeriön KAISU-raportti: Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 


Lue seuraavaksi