Uutiset

Työkoneet

LM-Suomisilla Jonssonin ketju kasassa

LM-Suomiset Oy:n murskauskalusto täydentyi alkuvuodesta uudella Jonsson LC130 -leukamurskaimella, joka tulee toimimaan murskausasemalla ketjun alkupäässä esimurskaimena. Talossa on jo ennestään välimurskaimena Jonsson LS300D Open -karamurskain ja hienoyksikkönä Jonsson L550 -karamurskain. Uuden laitteen myötä on nyt Jonssonin koko murskainketju kasassa. Pitkä suunnittelu- ja hankintaprosessi on tullut päätökseen ja varsinainen tuottava työ voi alkaa.

Maarakennusliike LM-Suomiset aloitti kivenmurskaustyöt vuonna 2017 tämän jutun Jonssoneita pienemmällä murskaimella, joka edelleenkin on käytössä. Markku Suominen LM-Suomisilta sanoo, että heillä ei ollut minkäänlaista menneisyyden painolastia murskausasioissa, vaan toimintaan lähdettiin ennakkoluulottomasti ja uusia tuulia haistellen. Ehkä jopa perinteisiä tapoja uhmaten.

Suominen sanoo hänellä olevan paljon ajatuksia murskaustoiminnan kehittämiseen. Niitä ideoita sitten murskausasemaa hoitava Niilo Vainio soveltaa käytäntöön. Kaikkia ajatuksia ei hänkään purematta niele. Niilolla on puolestaan parinkymmenen vuoden kokemus kivenmurskauksesta. Nyt kokoon saadusta ketjusta Vainio toteaa, että se edustaa uutta murskaustapaa.

Markku Suominen takanaan uusi Jonsson LC130 -leukamurskain.
”Meillä on nyt käytössä Suomen ainut kolmen Jonsson-murskaimen asema”, kehuu Suominen.

Suominen luettelee tavoitteita, joita uudelle murskainketjulle asetettiin. Kerralla on pystyttävä tuottamaan montaa eri lajiketta, töitä on pystyttävä tekemään aina täydellä teholla ja toiminnan on oltava pitkässä juoksussa tasaista. Katkoja pyritään minimoimaan juuri tällä tasaisella käytöllä. Ja jos katkoja tulee laiterikoista tai muista seikoista johtuen, on jokin murskain kuitenkin aina käynnissä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että välillä tehdään maahan välikasojakin, myös kaupallista tarkoitusta varten.

”Jälkipään karamurskaimen teho riittää mahdollistamaan alkupään leukamurskaimen ja välissä olevan karamurskaimen ajon täydellä teholla. Se tarkoittaa osaltaan, että alkupään syöttöä ei tarvitse rajoittaa, mikä lisää koko aseman tehoa. Näin asiakaspalvelu paranee”, sanoo Suominen.

LM-Suomisten murskainaseman saa hädin tuskin saman kuvaan, kun Jonssonin ketju on kasassa. Vasemmalla uusin LC130-leukamurskain (120 t), keskellä LS300D Open -karamurskain (70 t) ja oikealla näkyy peräpään L550-karamurskaimesta (100 t) vain syöttökaukalo.

Ruotsalaisketju

Jonsson-murskaimet valmistetaan länsinaapurissamme, mutta aivan täydellisestä ruotsalaisketjusta ei LM-Suomisten Jonssoneiden osalta voida puhua. Kaikissa kolmessa murskaimessa on nimittäin kotimaisen Metson valmistama, sähkökäyttöinen murskainmoduuli. Kaikissa on Volvon dieselmoottori. Ne pyörittävät jokaisessa kolmessa murskaimessa generaattoria, joka puolestaan ruokkii itse murskainyksikköä ja kuljettimia. Uusimpana taloon tullut LC130-leukamurskain painaa 120 tonnia ja moottorina on 13-litrainen diesel. Välimurskaimena toimiva 70-tonninen ja isorunkoinen LS300D Open -karamurskain on Suomisen mukaan ensimmäinen asiakkaalle toimitettu kone lajissaan. Suomisille se tuli vuonna 2020. Sama vuonna tuli käyttöön myös peräpään L550-karamurskain. Sen omapaino on 100 tonnia.

Jonsson LC130 -leukamurskain (esimurska).

Väli- ja jälkipään murskaimissa on sama Volvon 16-litrainen dieselmoottori, joka on sijoitettu helposti irrotettavaan moottorimoduuliin. Se helpottaa kunnossapitoa ja mahdollistaa vikatilanteissa moottorimoduulin ”lainaamisen” toisesta. Muutoinkin kaikissa kolmessa murskaimessa on paljon samoja osia, mikä sekin helpottaa ylläpitoa.

”Se on osa haavoittuvuuden minimointia, johon pyrimme toiminnassamme”, sanoo Suominen. Murskainhankintoja tehtäessä yhtenä tärkeänä seikkana on ollut polttoainetaloudellisuus. Suomisen mukaan se on nyt käytännössä osoittautunut todeksi.
”Osansa siihen on varmasti generaattorityyppisellä voimantuotolla”, uskoo Suominen. ”Kuormituspiikit eivät kohdistu näin suoraan polttomoottoriin, vaan ”sähköinen voimansiirto” ikään kuin toimii joustona välissä tasaten polttomoottorille kohdistuvaa rasitusta.”

Jonsson LS300D Open -karamurskain (välimurska).
Jonsson L550 -karamurskain (jälkimurska).

Joustavuutta ja vakautta

Niilo Vainio sanoo Jonssonin murskaimien toimineen vakaammin, mitä hän uskalsi odottaa. Verkonvaihtoa hän kehuu jopa mukavan helpoksi. Saman arvosanan saa murskaimien ”paloittelu” siirtoja varten. Se käy Vainion mukaan nopeasti. Koko murskainaseman siirto edellyttää 11 lavettikuorman ajoa.
”Pyörillä päästään tarvittaessa kauaskin”, mainostaa Suominen. Muutoinkin kiitokset lähtevät Jonssonin koneiden joustavuudelle. Murskainaseman koneista pystytään rakentamaan paljon erilaisia variaatioita. Murskaimia voidaan ajaa tarvittaessa myös erillisinä yksikköinä. Tarjolla on siis kalusto, jolla voidaan tuottaa monia eri kiviaineslajikkeita monista eri lähtökohdista, niin kerrallaan kuin yksittäisinä ajoina.

”Käytännössä se tarkoittaa joustavampaa kiviainestuotantoa”, päättää Markku Suominen.Lue seuraavaksi