Uutiset

Työkoneet

Lisää virtaa myyntiin – Kivisampo Oy

Kivenmurskaustyömaiden ja seulonta-asemien koneita, laitteita sekä kokonaisratkaisuja valmistava ja myyvä Kivisampo on saanut lisävoimia myyntiin. Toiminnan laajennuttua myös koko ajan kasvussa olevalle kierrätyspuolelle, palkattiin joukkoon hyvin alaa tunteva henkilö. Myyntivoimaa on tehostettu lisäksi pääkaupunkiseudulla solmimalla jälleenmyyntisopimus Keravalla toimivan Uudenmaan Konehuolto Oy:n kanssa.


Petri Ihainen on aloittanut Kivisammon palveluksessa viime vuoden lopulla. Hänen vastuualueenaan on kierrätyspuolen koneiden ja laitteiden sekä niiden korjaamisen, kunnostamisen, varaosien ja huoltojen myynti. Yhtälailla hän vastaa kokonaisten linjojen suunnitellusta ja toteutuksesta kierrätysasemille, olivat sitten kyseessä kiinteät tai mobiilit laitteistot. Kivisampo tulee nyt panostamaan entistä tehokkaammin avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin linjastoihin. Ihaisen ja asiakkaan näkemykset jalostuvat Kivisammon Kouvolan pajalla Harri Lankisen suunnittelupöydällä lopullisiksi tuotteiksi.
Pajan puolella ne sitten toteutetaan lopulliseen muotoonsa. Kierrätysalan toiminta on hyvin moninaista. Lajiteltavat materiaalit, työtavat ja kapasiteetit vaihtelevat, joten kahta samanlaista toimijaa tuskin löytyy. Näin ollen linjastot rakennetaan aina asiakaskohtaisesti. Myös laitteistojen muunneltavuus tulee jatkossa muodostumaan tärkeäksi seikaksi.

Kivenmurskaus- ja kierrätysalan koneita sekä laitteita myyvä Kivisampo täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Kuluvaan vuoteen yritys lähti vahvistamalla myyntiorganisaatiotaan.

Vahva alan tuntemus

Ihaisella on 25 vuoden kokemus kierrätysalan prosessilinjojen laitteistoista käyttäjäpuolella, joten hänellä on hyvä tuntuma alan tarpeisiin ja laitetarjontaan. Myös arvokkaita kontakteja on kertynyt paljon vuosien aikana. Niitä hän pääsee nyt hyödyntämään monin tavoin.

Mies on työskennellyt pitkään Venäjällä juuri kierrätysalalla. Sinne myös Kivisampo aikoo nyt kohdistaa entistä enemmän markkinointiaan Ihaisen kokemuksia hyödyntäen. Markkinoita siellä kyllä riittää. Kivisampo on toki toimittanut murskaus- ja seulonta-alan laitteistoja aikaisemminkin muun muassa Viroon, Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan. Nyt voidaan ottaa myös kierrätysalan ratkaisut vahvemmin mukaan itävientiin. Ruotsin ja Norjan puolellekin tehdään jonkin verran kauppaa, paikallisten urakoitsijoiden kanssa. Myös monet suomalaisetkin urakoivat siellä, mutta tekevät hankintansa Kivisammolta Suomesta.
Ihaisen työpöytä on Tampereella, mutta pääosin päivät kuluvat auton ratissa asiakkaiden luona vieraillen. Ja paljon saa mies varmasti autossa istua, kun hänen toimialueenaan on koko Suomi, tuota edellä mainittua vientikauppaa unohtamatta.
Kivisammolla on tällä hetkellä noin 40 työntekijää, joista kuusi Tampereella. Loput väestä työskentelee Kouvolan ja Kiteen konepajoilla. Kivisammon Sakari Rantasen mukaan Tampereelle on pian taas tulossa lisäystä, kun kasvavaan vara- ja kulutusosamyyntiin saadaan vahvistusta.

Petri Ihainen aloitti viime vuoden lopussa Kivisammon palveluksessa. Petri tulee operoimaan kierrätysalan koneiden, laitteiden ja kokonaisratkaisujen parissa, joista hänellä on jo neljännesvuosisadan kokemus. Petrin työpöytä on Tampereella, mutta työnsä puolesta hän liikkuu paljon kentällä myymässä niin koneita kuin alan palveluita.

Jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulle

Keravalla toimiva Uudenmaan Konehuolto Oy on aloittanut vuoden alussa Kivisammon maahantuomien ja edustamien tuotteiden jälleenmyynnin, pääasiassa Terex-dumppereiden, mutta myös kivenmurskausalan laitteiden, kuten murskaimien, seulojen ja kuljettimien myynnin.

Ensimmäinen seulakauppakin on jo tehty. Alue on Rantasen mukaan karkeasti Etelä-Suomi. Konekauppaa tehdään paljon aikaisempien kontaktien perusteella, joten tarkkojen myyntialueiden määrittely on hankalaa. Raskaskonehuoltoa harjoittava Uudenmaan Konehuolto on tehnyt jo pitkään murskaus- ja seulontalaitteiden huoltoja ja korjauksia, joten ala on tuttu.

Uudenmaan Konehuolto toki jatkaa edelleen koneiden huoltotoimintaa, mutta nyt tarjonta täydentyy murskausalan kaluston myynnillä. Sakari Rantasen mukaan asiakkaiden hyvät kokemukset Konehuollon huoltotoiminnasta oli merkittävä seikka jälleenmyyntisopimuksen syntymiseen. Muutoinkin alan toiminnassa on oleellista pystyä tarjoamaan laadukasta ja nopeaa huolto- ja varaosapalvelua. Näin myös Kivisampo on lähempänä Uudenmaan murskausasemia.

Uudenmaan Konehuolto aloitti kuluvan vuoden alussa Kivisammon jälleenmyyjänä myyntialueenaan pääkaupunkiseutu ja Uusimaa. Etäämmällekin kauppaa tehdään, kuten tässä Uudenmaan Konehuollon Viljo Takala (vas.) luovuttamassa Evoquipin malliston pienintä, Colt 600 -suorasyöttöseulaa Uudessakaupungissa Mattilan Maansiirto Oy:lle. Vastaanottajana Ilpo Mattila.

Merkkivuosi edessä

Kivisampo täyttää vuoden päästä pyöreät 60 vuotta. Miten sitä sitten mahdollisesti juhlistetaan, ei Rantanen vielä osannut sanoa. Alun maarakennuskoneiden ja murskauskaluston huoltaja ja valmistaja on kasvanut alan kansainväliseksi toimijaksi. Räätälöityjä murskaus- ja kierrätysasemia suunnitellaan ja valmistetaan Suomeen sekä aikaisemmin mainittuihin vientimaihin.

Konepajatoiminnan rinnalla on nyt vahvana monien eri valmistajien koneiden ja laitteiden maahantuonti ja jälleenmyynti Suomeen. Osa maahantuoduista koneista ja komponenteista päätyy kokonaisten linjojen osiksi, mutta laitteita myydään myös sellaisenaan. Kivisammon portfolio on tänä päivänä hyvin runsas, kuten liituraitamiehet asian sanoisivat. Eli valikoimasta löytyy erittäin monipuolinen valikoima kiviaines- ja kierrätysalan koneita, laitteita, laite-elementtejä sekä vara- ja kulutusosia ympäri maailman.

Konemerkkejä on paljon ja monilla merkeillä vielä useita malleja. Tunnetuimpia ovat Terex, Finlay, Evoquip, Ecotec ja Edge. Uusiakin merkkejä otetaan ohjelmaan sitä mukaan, jos ja kun niitä maailmalta löytyy. Siitä hyvänä esimerkkinä pohjoisirlantilaisen Screenpodin tuuli- ja tähtiseulat, sekä vesierottelijat ja pölynsidontalaiteet, joiden myynnin ja vuokrauksen Kivisampo on aloittanut toissavuonna.
Varaosien osalta Rantanen mainitsee englantilaisen CMS Cepcorin, jonka tuotteiden yksinmyyntiä on Kivisampo hoitanut Suomessa jo useita vuosia. CMS Cepcorin valikoima kattaa kaikki osat, joita kivenmurskauselementeissä tarvitaan. Tarjolla on myös tehdaskunnostettuja murskaimien ja seulojen elementtejä (osakokonaisuuksia). Nyt kuluvan kevään aikana Kivisammon osatarjonta täydentyi vielä CMS Ceptorin asfaltti- ja betoniasemien kulutusosilla. Niitä tulee tarjolle moniin eri laitemerkkeihin.

Monenlaisia seulaverkkoja

Kivisammon valikoimiin kuuluu myös runsas valikoima Harpscreenin erilaisia seulaverkkoja, kuten itsepuhdistuvia seulaverkkoja, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja verkkoja, flip-flow-verkkoja sekä tietenkin ”tavallisia” verkkoja. Kivisampo tarjoaa myös kokonaisia flip-flow-seulakoreja käytettäväksi vaikka perinteisessä suorasyöttöseulassa. Tällöin koko seulakori vaihdetaan, jos se onnistuu käytössä olevaan seulaan.

Flip-flow-seulat ovat yleistyneet jo Suomessakin, kun seulonnan lopputuotteilta vaaditaan tasaisempaa laatua ja työnteolta sujuvuutta. Flip-flow-seulan eduksi Rantanen mainitsee, että se tukkeentuu huomattavasti vähemmän useimmilla materiaaleilla verrattuna perinteisiin seulontamenetelmiin. Kosteilla materiaaleilla tämä seikka vielä korostuu.

Myös vuokrausta

Konemyynnin ohella Kivisampo myös vuokraa laitteita. Vuokralle on tarjolla murskaimia, seuloja ja kuljettimia lähinnä kivenmurskaustoimintaan. Jatkossa mukaan tulee varmasti myös enemmän kierrätyspuolen kalustoa, kun Petri Ihainen on ehtinyt tutustua kentän toimijoihin ja heidän tarpeisiinsa. Vuokrakoneita on ajossa ympäri Suomen ja muutamia Ruotsinkin puolella. Vuokrausjaksot kestävät Rantasen mukaan viikosta useisiin vuosiin.


Kivisammon Iiro Mäkelä antoi uuden seulan käyttökoulutusta Uudessakaupungissa.


Lue myös: Murenee se kivi pienelläkin – Evoquip Bison 120

Lue seuraavaksi