Uutiset

Työkoneet

Kreatelle uutta rakennettavaa lähes 18 miljoonalla eurolla

Helsingissä alkaa elokuussa Nihdin katujen, rantarakenteiden, ranta-alueiden ruoppausten ja kunnallistekniikan rakentaminen, kun vanhan satamalaitoksen aluetta aletaan valmistella asuinalueeksi. Kaarinassa Kreate puolestaan purkaa huonokuntoisen Kuusistonsalmen sillan, rakentaa varasillan ja uuden sillan vanhan paikalle. Yhteensä urakat kasvattavat Kreaten taito- ja väylärakentamisen liiketoimintojen tilauskantaa noin 18 miljoonalla eurolla.


Artikkelikuva: Kreate käynnistää Kaarinassa Mt 180 Saaristotiellä sijaitsevan Kuusistonsalmen siltahankkeen elokuussa. Kuvassa vanha silta.


Kreate on voittanut Kuusistonsalmen sillan rakentamisurakan Kaarinassa sekä Nihdin rakentamisen 3. osan kokonaisurakan Helsingissä. Voitetut urakat ovat Kreatelle strategisesti tärkeitä ja tukevat taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Molemmat hankkeet kirjataan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.

”Kilpailukykymme on pysynyt hyvällä tasolla ja tilauskantamme kehittyy tasaisesti, vaikka olemme kuluvana vuonna välttäneet tarpeettomia ja hallitsemattomia riskejä projektien hankinnassa”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Positiivista ja myös poikkeuksellista on se, että molemmat urakat sijaitsevat Kreaten suurimpien käynnissä olevien hankkeiden läheisyydessä.

”Nihdin rakennusurakka sijaitsee aivan TYL Kruunusiltojen hankkeeseen kuuluvan Finkensillan vieressä ja Kuusistonsalmen silta Kreaten historian suurimman hankkeen eli Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen kanssa samalla tieosuudella peräkkäin. Voitettujen projektien sijainti suurimpien hankkeidemme läheisyydessä tarjoaa synergiaa esimerkiksi osaamisen ja parhaiden käytänteiden jakamisen osalta”, Vikström sanoo.

Sompasaaren kärjessä vanhan satamalaitoksen alueella Kreate purkaa vanhoja rantarakenteita, rakentaa uutta rantamuuria betonielementeistä ja tekee alueen rakennekerroksia yläpintaan asti. Nihdin urakka toteutaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.
Kreate käynnistää Helsingissä Nihdin katujen, rantarakenteiden, ranta-alueiden ruoppausten ja kunnallistekniikan rakentamisen hankkeessa, jossa vanhan satamalaitoksen aluetta valmistellaan asuinalueeksi.

Vähäpäästöisessä Nihdin urakassa monipuolista rakentamista

Sompasaaren kärjessä sijaitsevassa Nihdin kokonaisurakassa tehdään maa- ja vesirakentamista laaja-alaisesti.

”Puramme vanhoja rantarakenteita ja teemme uutta rantamuuria betonielementeistä, ruoppaamme merenpohjaa sekä rannan puolella teemme syvätiivistystä. Katujen osalta teemme rakennekerrokset tiettyyn tasoon asti. Lisäksi valamme paikan päällä urakka-alueella isot rantamuurielementit, joista kevyin on 33 000 kiloa ja isoin 138 000 kiloa”, kertoo hankkeen työpäällikkö Jarmo Tamminen Krealtelta.

Kreate rakentaa Kuusistonsalmen uuden sillan 29 metriä pidempänä ja 2,5 metriä leveämpänä samalle paikalle kuin nykyinen silta. Hankkeeseen kuuluu myös varasillan toteuttaminen ja vanhan sillan purkaminen sekä väylätöitä, kuten maantien loiventaminen Kuusiston puolella nousevassa mäessä.

Kuusistonsalmen siltahanke käynnistyy varasillan rakentamisella

Mt 180 Saaristotie on ainoa tieyhteys Turunmaan saaristoon. Vilkkaasti liikennöity tieosuus palvelee alueen asukkaita, matkailijoita sekä suurteollisuutta, joiden kuljetuksille siltojen toimivuus on elinehto. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi Kuusistonsalmen nykyisen sillan viereen rakennetaan varasilta, mikä tekee samalla Kuusistonsalmen sillasta tavallista siltaurakkaa poikkeuksellisemman. Vanhan sillan purkutöiden ja uuden sillan rakentamisen aikana varasilta takaa sujuvan ja turvallisen tiellä liikkumisen.

”Rakennamme väliaikaisen sillan nykyisen Kuusistonsalmen sillan viereen tehokkaasti, jotta saamme liikenteen siirrettyä varasillalle lokakuussa ja pääsemme purkamaan vanhaa siltaa turvallisesti. Reippaassa vuodessa rakennamme uuden sillan tilalle”, kertoo kohteen työpäällikkö Matti Rekilä Kreatelta. 

Helsingin kaupungin tilaaman Nihdin 3. vaiheen rakentamisurakan tulee olla valmiina toukokuussa 2025 ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaaman Kuusistonsalmen sillan syyskuun 2024 loppuun mennessä.

Kreaten tahtotilana on hyödyntää Kuusistonsalmen vanhan sillan betonit, mikäli se on mahdollista. Hankkeen yhteydessä sillalle rakennetaan myös läpinäkyvät melukaiteet ja tiealueelle betoniset aidat melun vähentämiseksi.


Lue seuraavaksi