Uutiset

Työkoneet

Kreatelle lisää urakoita Helsinki–Riihimäki-ratahankkeesta


Artikkelikuva: Kreate on tehnyt panostuksia sähkörataliiketoimintaan, mikä näkyy nyt voitetun sähkörataurakan mittaluokassa. Urakassa Kreate muun muassa sähköistää 3,5 kilometriä rataa ja tekee yli 7 kilometriä ajojohdintöitä.


Kreate on voittanut Helsinki–Riihimäki-hankkeeseen kuuluvan sähkörataurakan sekä toisen rataurakan aiemmin toukokuussa voitetun Kytömaa–Ainola-urakan jatkoksi. Väyläviraston kanssa solmittujen urakkasopimusten yhteisarvo on lähes seitsemän miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Kreaten eri yksiköiden kesken ja niissä hyödynnetään Väyläviraston mentorointiohjelmaa, joka mahdollistaa uusia osaajia infra-alalle.

Kreaten voittamissa uusissa urakoissa rakennetaan Ainolan asemalle uuden seisakkeen itäisen puolen rakenteet mukaan lukien hissikuilu ja alikulkukäytävän silta sekä suunnitellaan ja sähköistetään noin 3,5 kilometriä rataa. Lisäksi urakkaan kuuluu yli seitsemän kilometriä ajojohdintöitä.

”Olen todella tyytyväinen, että voitimme kaksi uutta rataurakkaa merkittävältä Helsinki–Riihimäki-hankkeelta. Etenkin sähkörataurakka on hieno onnistuminen, sillä se on ratatoimintojen laajentamisen jälkeen ensimmäinen tämän mittaluokan voittamamme sähkörataurakka. On hienoa, kun tehdyt panostukset konkretisoituvat tilauskannan kasvuna”, sanoo ratarakentamisen johtaja Timo Leppänen Kreatesta.

Yhteistyöllä tehokkuutta tekemiseen ja erikoispohjarakentamisella tiiveyttä tunneliin

Kolme samanaikaista ja eritahtista urakkaa tiiviillä alueella vaatii yhteensovittamista ja saumatonta yhteistyötä tilaajan ja muiden yhteistyökumppaneiden suuntaan.

”Kun rakennamme kaikkia kolmea urakkaa samanaikaisesti omalla porukalla, on urakkarajat talon sisäisesti joustavammat ja yhteensovittaminen tehokkaampaa, mikä näkyy varmasti myös tilaajan suuntaan selkeänä ja sujuvana tekemisenä”, kertoo Kreaten työpäällikkö Veli-Matti Aaltonen.

Urakoiden rakentaminen tulee olemaan Kreaten rata-, silta- ja väylärakentajien yhteinen ponnistus, jossa merkittävässä roolissa on myös Kreaten puoliksi omistama yhteisyritys erikoispohjarakentamiseen erikoistunut KFS Finland Oy.

”Asemalaiturin alapuolelle rakennettavan alikulkukäytävän pohjanvahvistus ja vesitiiviin kaukalon rakentaminen ovat tärkeät työvaiheet. Korkealla olevan pohjaveden takia KFS Finland ja kokeneet silta-ammattilaisemme toteuttavat rakenteen ponttiseinää ja suihkuinjektointia hyödyntäen. KFS toteuttaa myös porapaalutukset sillan tukirakenteisiin”, Aaltonen valottaa.

Kaikkien kolmen urakan lopputuloksena valmistuvat Kytömaan ja Ainolan välinen itäinen lisäraide ja Ainolan uuden seisakkeen itäinen laituri Suomen vilkkaimmin liikennöidylle rataosalle. Kaikki työt on toteutettava niin, että läntinen raide säilyy häiriöttä liikenteen käytössä.

Mentoroinnilla vahvempaa osaamista ja tulevaisuuden referenssejä

Kreate aikoo hyödyntää Helsinki–Riihimäki -hankkeen voitetuilla urakoilla Väyläviraston mentorointimahdollisuutta, jossa mestari-kisällimallilla kasvatetaan infra-alan ammattilaisten osaamista ja referenssejä. Infra-alalle valmistuu vuosittain satoja osaajia vähemmän kuin siirtyy eläkkeelle, mikä aiheuttaa alalle osaajapulaa. Kreate on huomannut, että erityisesti ratarakentamisen pariin kaivataan monipuolista kokemusta omaavia työmaapäälliköitä.

”Meillä on osaavia ja sitoutuneita tekijöitä, jotka saavat hankkeilla toteutetun mentoroinnin myötä arvokkaita referenssejä ja pystyvät sitä kautta etenemään vaativampiin työtehtäviin sekä hankkeiden vastuu- ja johtotehtäviin”, summaa Leppänen.

Vaativaan rakentamiseen erikoistunut Kreate on hyödyntänyt Väyläviraston mestari-kisällimallia onnistuneesti aiemmin muun muassa siltarakentamisen hankkeissa.

”Olemme rekrytoineet myös kehittymishaluisia ja potentiaalisia opiskelijoita, jotka ovat harjoittelun jälkeen siirtyneet luontevasti seuraaviin tehtäviin. Heitä ei kuitenkaan voi kylmiltään sijoittaa vaativille hankkeille ja liian suureen vastuuseen. Siksi konkareilta oppiminen käytännön työssä on tärkeä väylä kasvattaa nuorista osaajista tulevaisuuden rakentajia”, Leppänen sanoo.

Helsinki–Riihimäki-hankkeeseen kuuluvan HERI2 RU2 Kytömaa-Ainola -rataurakan ja HERI2 Kytömaa-Ainola suunnittele ja toteuta -sähkörataurakan yhteishinta on lähes 7 miljoonaa euroa ja tilaajana on Väylävirasto. Lue myös Kreaten voittamasta yli 10 miljoonan euron Kytömaa–Ainola-urakasta.

Lue seuraavaksi