Uutiset

Työkoneet

Kompakti pudotustiivistäjä maapohjan vahvistukseen

Maarakennusliike M. Huhtakallio Oy Kangasalta on kehittänyt pudotustiivistyslaitteen, jossa peruskoneena on 62 tonnin kaivinkone. Lisälaitteen toimintaperiaate on lähes sama kuin kiven ja betonin murtamisesta tunnetun dropper-tyyppisen laitteen, mutta tiivistysteholtaan se on viisi kertaa voimakkaampi.

Laitteella saadaan aikaan 1000 kJ:n potentiaalienergia, kun 10 tonnia painavaa teräsjärkälettä pudotetaan vapaasti ilman vaijereiden aiheuttamaa kitkaa 10 metrin korkeudelta. Sylinterin muotoisen järkäleen halkaisija on yksi metri ja putkitornin kokonaiskorkeus 12,5 metriä. Pudotuskorkeutta voidaan säätää portaattomasti pienemmälle tehoalueelle. Toimintavarma mekanismi on Huhtakallion omaa kehitystyötä, kun taas erikoisteräksistä valmistetun laitteen rungon on valmistanut ylöjärveläinen MEP Steel Oy.

Uusi laite vastaa asiakkaiden erityistarpeisiin

Uusi pudotustiivistäjä kehitettiin alkujaan mm. siltojen ja tuulivoimaloiden pohjien vahvistamiseen paikoissa, joissa työmaan tilan ahtaus asettaa omat vaatimukset eikä suuria ristikkopuominostureita ole mahdollista käyttää tai kannattavaa tuoda paikalle. M. Huhtakallio Oy on esitiivistänyt tällä menetelmällä myös sortumavaarassa olleita korkeita tienpenkereitä. Samalla liikenne on voinut kulkea työn aikana tietyin rajoituksin viereistä kaistaa, koska putken sisällä tapahtuva tiivistäminen ehkäisee tehokkaasti iskussa mahdollisesti sinkoilevan kiviaineksen.
– Meillä on kaksi 200 kJ:n dropper-tyyppistä kivitykkiä, joilla on murrettu betonia ja rikottu maakiviä sekä tehty jonkin verran myös tiivistyksiä. Syvätiivistystä edellyttäviin tarjouskyselyihin 200 kJ:n teho on kuitenkin yleensä ollut liian pieni. Tähän me nyt voimme tarjota 1000 kJ:n ratkaisun, kertoo toimitusjohtaja Marko Huhtakallio.

Pudotustiivistyksen soveltuvuus

Pudotustiivistys soveltuu erityisesti karkeille materiaaleille kuten hiekka, sora ja louhe sekä vastaavanlaisille sekalaisille maa- ja jäteaineksille. Tällä laitteella tiivistysvaikutus on suurimmillaan louheessa jopa kymmenen metriä, ja silttiäkin voidaan tiivistää aina viiden metrin syvyyteen saakka.
– Tarkastelemieni alan tutkimusten perusteella laitteemme sijoittuu tiivistysteholtaan Hollannissa kehitetyn RIC-menetelmän ja suurten ristikkopuominosturi-pudottajien välille. Tietysti tela-alustaisilla nostureilla saadaan tarvittaessa aikaan suurin syvätiivistysteho, mutta tarjoamamme menetelmä lisää kuitenkin pohjarakennesuunnittelijoiden valinnanvaraa, Marko Huhtakallio toteaa.

Lue seuraavaksi