Uutiset

Työkoneet

Kierrätysmurskausta uudella Rubble Masterilla

Raumalainen Timantti-Nieminen Oy päätti keväällä hankkia uuden kierrätysmurskaimen. Uusi Rubble Master RM100GO! -murskain tuli taloon kesän alussa ja syksyllä alkoi laitteen tehokäyttö. Merkin valintaa helpotti aikaisemmat kokemukset saman valmistajan koneesta. Laite hankittiin palvelemaan ja tehostamaan Timantti-Niemisen kierrätystoimintaa. Sen myötä myös muille tehtävää kierrätysurakointia voidaan laajentaa.

Timantti-Nieminen on Lounais-Suomessa tunnettu nimensä mukaisena toimijana maarakennus- ja purkualalla. Nykyisen vetäjän Tero Niemisen isä Mikko Nieminen ryhtyi 1980-luvun puolessa välissä suorittamaan timanttiporausta, jolloin toiminimenä oli Timanttiporaus ja -sahaus Nieminen. Aikojen saatossa nimen keskeltä hävisivät sekä poraus että sahaus ja yritys rekisteröitiin kaupparekisteriin osakeyhtiöksi hieman lyhentyneellä nimellä vuonna 1994.
Mikko Nieminen aloitteli maarakennushommia oman isänsä innoittamana jo 60-luvun alkupuolella. Hän urakoi porarina traktorikompressorinsa kanssa ympäri Suomea tehden myöhemmin myös muuta maarakennusta. Tero liittyi mukaan varusmiespalveluksensa jälkeen 80-luvun puolessa välissä, jolloin timanttitöitä aloiteltiin Satakunnan alueella. Samanaikaisesti myös purkutyöt tulivat kuvaan mukaan. Maarakennuksen osuus kasvoi merkittävästi uusien koneiden hankinnan myötä. Piikkaustyötkin sujuivat vanhalta porarilta tarpeen mukaan. Jo 1980-luvulla hankittu Atlas 1702 -kaivukone palvelee vieläkin varakoneena yrityksen varikon kentällä. Nyt myös Teron poika Tomi on vahvasti mukana edustaen suvun neljättä sukupolvea toiminnassa.

Purkuhommiin
Maarakennus- ja timanttitöiden ohella uusia työmaita olivat purkualan tehtävät. Vuosituhannen alussa Timantti-Nieminen suoritti Rauman vanhan selluloosatehtaan purku-urakan pääurakoitsijana. Purettavia rakennuskuutioita tällä Rauma-Repolan nimellä toimineella laitoksella oli kunnioitettavat 400 000 kuutiometriä. Yrityksen ensimmäinen 30 tonnin kaivukone tuli tuolloin mukaan tähän isoon purkuprojektiin.
Yrityksen varikko syntyi samoihin aikoihin lähelle edellä mainittua purkukohdetta ja saadun ympäristöluvan myötä oli mahdollista pitää alueella omaa purkumateriaalien välivarastoa ja suorittaa ainesten kierrätystä. Vuonna 2010 saatu ympäristöluvan laajennus mahdollistaa nyt purkujätteen ohella myös asfaltin, kantojen ja muun maa-aineksen välivarastoinnin ja kierrätyksen tällä alueella. Lupa sallii materiaalin vastaanoton muiltakin toimijoilta, niin yksityisiltä kuin teollisuudelta. ”Nyt hankittu kierrätysmurskain tuleekin jatkossa operoimaan paljon juuri tällä varikkoalueella, vaikka helpon siirrettävyytensä ansiosta sen kanssa tullaan olemaan myös paljon eri kohteissa”, sanoo Tero Nieminen.

Purkujäte muruiksi

Rubble Master -murskaimen toimintoja hoidetaan koneen sivulla olevalla käyttöpaneelilla tai langattomalla kauko-ohjaimella, kuten Tomi Nieminen tässä näyttää.

Nyt hankittu Rubble Master RM100GO! -murskain on Timantti-Niemisen toinen saman valmistajan kierrätysmurskain. Tosin ensimmäinen RM60 ei ole ollut talossa enää viiteen vuoteen. ”Se jäi tuolloin hieman pieneksi, joten päätimme luopua siitä. Kokemuksemme laitteesta olivat kuitenkin hyviä, joten uuden hankinnan yhteydessä oli merkki jo aika lailla selvillä”, sanoo Tero Nieminen. Rubble Masteriin saatava tuuliseula sinetöi päätöksen sitten lopullisesti.
Itävaltalainen konevalmistaja, nimeltään myös Rubble Master, on toiminut kierrätyskoneiden valmistajana 1990-luvun alusta alkaen. Melko uusi tekijä siis, mutta niin on kierrätyskin. Niemisen RM100 on tehtaan kierrätysmurskainmalliston toiseksi suurin laite lähtöpainoltaan noin 29 tonnia. Nyt nähdyn kokoonpanon kuljetuspaino kaikkine laitteineen ja varusteineen on noin 35 tonnia.
Koneen painosta huolimatta Tomi Nieminen sanoo sen siirron olevan helppoa ja nopeaa. Koneen siirtokuntoon saattaminen vaatii vain paluukuljettimen käännön taka-asentoon, jolloin kokonaisleveys jää alle kahden ja puolen metrin. Kääntö tapahtuu hydraulisesti, joten mitään kuljetinjumppaa ei tarvitse suorittaa.
Tela-alustaisena, siitä mallinimi GO!, kone kiipeää itse Niemisen perävaunulavetille kauko-ohjattuna. Yhtälailla paketti on helppo purkaa käyttökuntoon seuraavalla työmaalla. Huomionarvoinen on myös seulalaatikon helppo irrotusmahdollisuus. Se onnistuu Rubble Masterin omin avuin, joten mitään ulkopuolista konetta tai nosturia ei irrotukseen tarvita, eikä myöskään takaisin asennukseen. Joskus on tarvetta ajaa ilmaa seulaa, joten ominaisuudesta on etua.

Tuulen viemää

Tuuliseula erottelee kevyet kappaleet murskeen joukosta omaan kasaan (edessä). Näin murskeesta tulee tasalaatuisempaan, kun kevytaines on pois joukosta. Sen voi kerätä myös suoraan sivulla olevalle lavalle.

Magneettierottelija poimii raudoitukset ja muut metalliset kappaleet murskeen joukosta. Poikittaiskuljetin heittää metalliromun sivuun.

 

Iskupalkkiperiaatteella toimivassa murskaimessa on neljällä iskupalkilla varustettu roottori. Voimanlähteenä toimii John Deeren 181 kilowattinen dieselmoottori. Syöttöaukon koko on 950×700 millimetriä, ja materiaalin kulku läpi koko linjaston on pyritty saamaan mahdollisimman tasaiseksi. Kuljettimella varustettu magneettierottelija poimii materiaalivirrasta raudoitukset sekä muut metalliset kappaleet ja heittää ne sivuun.
Seulaston avulla voidaan tehdä kahta, tarvittaessa jopa kolmea eri lajiketta ja muunneltavuus käy nopeasti. Raudoitukset erottuvat eri kasaan ja murskattu aines omaansa. Lisäksi tässä RM100GO!-mallissa on ensimmäisenä tuuliseulatoiminto. Se on voimakas puhallin, joka on suunnattu murskattua massaa siirtävään kuljettimeen. Kaikki jauhetun aineksen seassa olevat kevyet partikkelit, kuten styroksit, villat, paperit, pahvit, muovit, puutikut ja jopa alumiiniset kappaleet, erottuvat tämän ilmavirran avulla kätevästi omaan kasaansa. Tero Nieminen on erittäin tyytyväinen juuri tähän tuuliseulaan. Sen avulla saadaan rakennusjätteestä eroon helposti tietyt partikkelit ja lopputuloksena syntyy tasalaatuisempaa kierrätysmateriaalia.
Uuden murskaimen käyttö onnistuu periaatteessa yhden miehen voimin paikasta riippuen. Kaivukoneella syöttöä tekevä kuski pystyy langattoman kauko-ohjaimen avulla ohjaamaan murskaimen kaikkia toimintoja kaivukoneen hytistä käsin, niin murskausprosessin hallinnan kuin koko murskaimen siirron telojen avulla. Avarilla kentillä murskaimen siirto onnistuu, mutta ahtaissa paikoissa tulee vääjäämättömästi tarve tyhjentää purkupäätä pyöräkuormaajalla. Tällöin toinen työmies on paikallaan työn jouduttamiseksi.

Suuriin töihin

Konehuoneessa vallitsevat avarat olosuhteet. Voimantuotannosta vastaa John Deeren 181 kilowattinen dieselmoottori.

Valmistaja lupaa laitteelle tuottoa materiaalista riippuen noin 200 tonnia tunnissa. Siihen on helppo uskoa, kun tämän jutun teon yhteydessä suoritetun lyhyen ”esittelymurskauksen” aikana syntyi valmista materiaalia reilusti yli 50 tonnia toimittajan työhäirinnästä huolimatta.
Laite on pitkälle automatisoitu, joten käyttö on tehokasta, mutta samalla taloudellista. Koneen luovutuksen yhteydessä järjestettiin Raumalla laitteen käyttökoulutus. Se oli yhden päivän kurssi ja opetusta oli antamassa kaksi tehtaan edustajaa Itävallasta. Tehdas on luvannut myös järjestää jatkossa lisäkoulutusta, jos tarvetta ilmenee. ”Muutoinkin tehdas on ollut paljon yhteydessä toimituksen jälkeen. Se on hyvä asia, että on avoin keskusteluyhteys. Kaikki asiat kun eivät hetkessä selviä. Käytännön kokemuksen kautta syntyy uusia kysymyksiä”, tuumaa Tero Nieminen.
Rubble Masterit maahantuo ja jälleenmyy porilainen Hansa-Machines, joten varaosatkin ovat lähellä. Lyhyen kokemuksen perusteella Nieminen on tyytyväinen valintaansa ja uskoo koneelle löytyvän paljon murskaustöitä. Lounais-Suomen alueella ei näitä laitteita vielä tässä kokoluokassa juurikaan ole.

Monessa mukana
Purkutöiden myötä Timantti-Nieminen toimii kierrätysmateriaalin tuottajana. Yrityksen nykyiset ympäristöluvat mahdollistavat tämän toiminnan kasvattamisenkin jatkossa. Purkutöitä tehdään koko valtakunnan alueella ja nyt isoimmille työmaille on mahdollista ottaa oma kierrätysmurskain mukaan. Pisimmillään Niemisen miehet ovat käyneet Kemijärvellä asti purkamassa opinahjoja. Pienempiin kohteisiin on käytettävissä Brokk 180 -purkurobotti, jonka työkaluvalikoimaan kuuluvat vasara, sakset, kauha ja jyrsin. Niiden edessä moni hankalakin kohde murenee hitaasti, mutta varmasti.
Yritys tekee Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella maarakennusta ja louhintaa. Kaivukoneita on kymmenkunta, joista osa on purkuhommissa ja osa talonrakennuspuolen maansiirtohommissa niin pientalojen perustuksia tekemässä kuin teollisuuden moninaisissa rakennusprojekteissa. Ja, kun meren äärellä ollaan, välillä käydään vesillä suorittamassa merikaivutöitä. Ne ovat lähinnä vedenalaisia kaapelitöitä. Työt tehdään ”tavallisilla” maapuolen kaivukoneilla, jotka ajetaan proomujen avulla kohteisiin.
Yritys pystyy tarjoamaan apua myös erilaisten erikoistyökalujen muodossa. Nosto- ja oikaisutöihin on saatavilla 1100 tonnin tunkkauskalusto. Metallin leikkuuseen on käytössä kaivukoneeseen liitettävät 3,5 tonnin sakset. Niitä on käytetty paljon Niemisen varikon läheisyydessä toimivan Kuusakosken kierrätysasemalla metallin paloitteluun. Ja niitä timanttitöitäkin yritys tekee yhä edelleen vähintään vanhaan malliin. Porauksen ja hionnan ohella timanttitöitä suoritetaan myös vaijerisahan avulla. Sen myötä kohteiden koko voi olla lähes ääretön. ”Sahaamme vaikka sukellusveneen kahtia, jos näin halutaan”, päättää Tero Nieminen ja lähtee kiireellä tyhjentämään Rubble Masterin tekemää kasaa pyöräkuormaajalla.

www.hansamachines.fi

Tero Nieminen vierellään uusi tela-alustainen Rubble Master RM100GO! -kierrätysmurskain. Suuresta koostaan huolimatta, laite on nopeasti siirrettävissä työmaalta toiselle.

Tässä alla uudentyyppinen 360-video. Kuvaa voi pyöritellä haluamaansa suuntaan hiirellä tai puhelinta kääntämällä.

Lue seuraavaksi