Uutiset

Työkoneet

Kannattavuus kohentunut rakennusalalla

Rakentamisen noususuhdanne on kääntänyt rakennusalan yritysten kannattavuuden kasvuun. Rakennusteollisuus RT:n kannattavuusselvityksen perusteella talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten liikevoitto nousi viime vuonna 3,1 prosenttiin edellisvuoden 2,5 prosentin pohjalukemista. Rakennustuoteteollisuudessa kannattavuus ylsi 6,6 prosenttiin liikevoitolla mitattuna, kun se oli 4 prosenttia vuonna 2015.

”Usean heikon vuoden jälkeen alan yritysten tuloskunto on nyt vahvistumaan päin. Tänä vuonna kannattavuuden arvioidaan yhä paranevan sekä talonrakennus- että rakennustuoteteollisuudessa. Ensi vuodesta saattaa kuitenkin tulla rakentamisessa taas haasteellisempi, joten saa nähdä, miten kauas keihäs lentää”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.

Suhteellisesti kannattavuus on parantunut eniten suurilla rakennusalan yrityksillä. Osin tämä on seurausta uudisrakentamisen selvästä piristymisestä erityisesti isojen hankkeiden myötä. Myös vilkastunut asuntotuotanto on siivittänyt aiempaa parempaan vauhtiin. Vaikka suurempien yritysten liikevoitot kohenivat pienempiä enemmän vuonna 2016, Pakarinen huomauttaa, että pk-sektorin kannattavuus on keskimäärin paremmalla tasolla.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 17 400 talonrakennusalan yritystä, joista vain alle 2 prosenttia on keskisuuria tai suuria yrityksiä. Arviolta runsaat 20 suurinta yritystä tai konsernia tuottaa kuitenkin yli puolet koko talonrakentamisen liikevaihdosta. Loppuosa liikevaihdosta jakaantuu keskisuurille ja tuhansille pienille rakennusyrityksille. Kaikkien Suomessa toimivien talonrakennusyritysten liikevaihto on tänä vuonna arviolta 26 miljardia euroa, josta Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten osuus on 55–60 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n teettämästä kannattavuusselvityksestä Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyritysten keskuudessa. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella toteutettu selvitys tehtiin aiempien vuosien tapaan yhteistyössä Balance Consulting Oy:n kanssa. Selvitykseen osallistuneiden jäsenyritysten tilinpäätöstiedot haettiin suoraan kaupparekisteriaineistosta.

Lue seuraavaksi