Uutiset

Työkoneet

Kaivukoneen tela-alusta maastokelpoiseksi

Kaivukoneet ovat kehittyneet muuten vuosien saatossa pitkälle, mutta alavaunuun ei mitään järisyttäviä uutuuksia ole nähty. Mutta nyt on, kun Telakone, PKP Flex ja Nisula esittelevät sellaisen markkinoille. Keksintö on maaston mukaan joustava Flex-alavaunu, joka parantaa erityisesti maastossa etenemistä, mutta myös muun muassa työskentelyvakautta. Ensimmäinen yksilö, kahdeksantonninen Hyundai 80CR-9 Flex 8 -alustalla esiteltiin Humppilassa lehdistölle maaliskuun alussa.

Idean taustalla on Jarno Hiljanen ja PKP Flex Oy -niminen yhtiö. Hiljanen kertoo idean lähteneen liikkeelle käytännön kokemuksista idean olleen kehittelyssä kuutisen vuotta.

”Tela-alustaiset kaivukoneet ovat suhteellisen edullisia koneita. Monien sovellusten kohdalla ongelmaksi on kuitenkin osoittautunut maastokelpoisuus. Jäykän alustansa takia niiden etenemiskyky on rajallinen ja työskentely epätasaisessa maastossa aiheuttaa paljon huojuntaa ja iskuja”, alustaa Hiljanen. ”Muutoksessamme telarungot liikkuvat maaston mukaan, jolloin työskentelymukavuus ja liikkumiskyky kasvavat.”

Urakointi Uutiset kävi pari vuotta sitten katsomassa prototyyppiä ja otti myös videota metsäolosuhteissa.

Ratkaisussa alavaunu katkaistaan kääntökehän molemmin puolin ja siihen lisätään jousitusmekanismi. Hydraulinen mekanismi jakaa telojen kallistuksen maaston mukaiseksi ja joustaa paineakkujen avulla. Ajon aikana suljettu hydrauliikka on vapaana, jolloin telat seuraavat maaston muotoa. Kun ajopolkimet vapautetaan, sulkeutuu hydraulipiiri ja alavaunu jäykistyy siihen tilaan missä on. Näin ollen kone pysyy vakaana työskentelyn aikana.

”Vakaus on tärkeää erityisesti tarkkuutta vaativissa kohteissa. Metsätyöt ovat hyvä esimerkki tällaisista kohteista”, mainitsee Kalle Mattsson Nisula Forestista, joka on projektin yksi yhteistyökumppani. ”Pyöräalustaisia metsäkoneita tämä ei tule korvaamaan, mutta täydentää tarjontaa. Maailmanlaajuisesti kuitenkin suurin osa hakkuupäistä on asennettu kaivukoneisiin. Flex-alustalla saadaan yllättävän paljon vakautta myös maastoissa, jotka eivät ole erityisen epätasaisiakaan.”

”Minun näkemykseni on, että ilman tätä ratkaisua kaivukoneella on turha lähteä hakkuuhommiin”, täräyttää Mattsson.

Vesa Hänninen Telakoneelta sanoo, että perinteisesti maarakennuksessa kuljettaja on tehnyt koneelle sijaa, jossa se pysyy vakaasti. ”Metsätöissä tämä ei toimi. Siirtoja tulee paljon eikä monesti haluta, että maaston pinta rikkoutuu yhtään pakolista enempää. Telakoneella uskomme kuitenkin, että Flex-alavaunu tulee olemaan erittäin käyttökelpoinen maarakennuksessa yleensäkin.”

Flex-alavaunun avulla maasto-ominaisuudet paranevat selvästi, mikä parantaa mahdollisuuksia metsätöissä. Samalla maarakentamisen ominaisuudet paranevat, varsinkin tyypillisissä kohteissa, joissa ”yleiskaivukoneet” toimivat.

Hiljanen kertoo Flex-alustassa pyrityn yksinkertaisuuteen. ”Alustassa hyödynnetään mahdollisimman paljon alkuperäistä alavaunua. Oikeastaan tämä on vain väliin tuleva lisälaite. Alustasta tulee hieman korkeampi ja leveämpi, mutta muuten ominaisuudet pysyvät alkuperäisinä, joten myös varaosien saatavuus säilyy hyvänä. Esimerkiksi vetokyky on vähintään yhtä hyvä kuin vakiomallissa.”

Kahdeksan tonnin koneissa on tyypillisesti maasto-olosuhteissa maavaraongelma. Normaalisti maavarat ovat kokoluokan koneissa 35-40 senttimetriä. Flex-alustan myötä maavara kasvaa puoleen metriin. Tukeva pohjapanssarointi lisää osaltaan maastokelpoisuutta. Leveyttä tulee koneeseen lisää kuitenkin vain 80 mm.

Alkuvaiheessa tarjolle tulee kaksi vaihtoehtoa: Flex 8 ja Flex 14. Numerot mallimerkinnässä kertovat kaivukoneen kokoluokan. Miehet eivät näe mitään estettä kehittää ratkaisua myös järeämpiin koneisiin, mutta alkuun lähdetään näillä kahdella.

Mattsson kertoo, että tuotantoversion yhteistyökumppania lähdettiin etsimään viime vuonna. ”Lähtökohtana oli, että yhteistyökumppanin on oltava mahdollisimman hyvä ja siksi olemme nyt Telakoneella. Katsomme, että ratkaisu kannattaa kehittää yhteen kaivukonemerkkiin, jolloin tuotekehitysprosessi pysyy järkevän kokoisena. Muihin merkkeihin ei ole harkittu ratkaisua tehtäväksi.” Yhteistyön alkamisesta uutisoitiin viime elokuussa.

”Skannasimme Hyundain alustasta 3D-mallinnuksen, joka on helpottanut ja nopeuttanut tuotekehitysprojektia sekä mahdollistanut optimaalisempien ratkaisuiden tekemisen kuin kokeiluperustaisesti olisi ollut mahdollista”, jatkaa Hiljanen.

Ratkaisu antaa ainutlaatuisen kilpailuedun Hyundain eduksi. Telakoneen Hänninen uskoo, että aluksi kentällä epäillään Flex-alustan tarpeellisuutta, mutta tilanteen kääntyvän jossakin vaiheessa. ”Esimerkiksi kauhanpyörittäjää ei parikymmentä vuotta sitten pidetty tarpeellisena varusteena, mutta tänä päivänä 90 prosenttia uusista kaivukoneista varustetaan pyörittäjällä”, vertaa Hänninen. Vaatimattomana visiona onkin, että Flex-alusta tulee olemaan uusi alustastandardi, aikanaan maailmanlaajuisesti. Aika tulee näyttämään.

Parhaiten ideaan pääsee kiinni itse näkemällä ja kokemalla eron. Yleisölle uutuus esitelltiin Suomen Telakoneen Joensuun toimipisteen avajaisissa 13.–14. maaliskuuta ja on tietenkin isossa roolissa Telakonepäivillä Humppilassa 27.–28. maaliskuuta.

Katso video: Kaivukoneen tela-alusta maastokelpoiseksi

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi