Uutiset

Työkoneet

Iskuvasara louhosprosessissa

Isoilla hydraulisilla iskuvasaroilla voi louhoksilla ja kaivoksissa tehdä sekä suoralouhintaa että ylisuurten lohkareiden rikotusta. Sandvikin tehtaalla Lahdessa valmistettava Bretec-vasaraperhe tarjoaa louhoskäyttöön kolmea suurinta iskuvasaramalliaan: L20C, L30C ja L40C. Ne kattavat peruskoneissa painoluokat 20-53 tonnia. Bretec-vasaroita Suomessa myy ja huoltaa Real Machinery oy.

Hydraulista iskuvasaraa käytetään eniten ylisuurten lohkareiden rikkomiseen niin räjäytyksen jälkeen kuin murskalle sopiviksi.

Louhosvasaran pidossa ja kustannusten hallinnassa kaikkein tärkeintä on ammattitaitoinen huolto ja varaosien saatavuus. Bretec-vasarahuolto hoituu RealMachineryn huoltoverkoston kautta, ja varaosien toimittaminen on puolestaan taattu Bretec- ja Sandvik-verkostojen kautta. Samoin vasaran omistajan ja käyttäjän pitää oivaltaa, että vasaraa ei kannata ajaa aivan loppuun ennen sen viemistä huoltoon. Huolto-ohjelmien mukaisen huoltoaikataulun noudattaminen pelastaa usein isoimmilta remonteilta.

Sami Loppi Sandvikilta valaisee iskuvasaran käyttöön liittyviä asioita.

”Suoralouhinnassa iskuvasara on yleensä kiinnitetty kaivukoneeseen, joka työskentelee penkalla ja louhii suoraan kiinteää materiaalia. Tämä on yleisintä sellaisissa kohteissa, joissa räjäytys ei syystä tai toisesta ole mahdollista”, aloittaa Loppi.

Hänen mukaansa ylisuurten lohkareiden ja pultereiden rikotus voidaan jakaa kolmeen pääluokkaa.

1. Kaivukoneeseen asennetulla iskuvasaralla rikotaan ylisuuria lohkareita räjäytyksen jälkeen pienemmäksi. 2. Kaivukoneeseen asennetulla iskuvasaralla rikotaan ja pienennetään ylisuuria lohkareita ennen murskausta. 3. Iskuvasara on asennettu joko mobiilimurskaimeen tai kiinteästi asennettuun puomiin (mahdollisesti säleikön päällä). Näin rikotaan myös ylisuuria pienemmäksi ennen murskausta.

”Louhosvasara on yleensä asennettuna 25 – 35 tonnin kaivukoneeseen ja sitä käytetään Suomessa pääsääntöisesti ylisuurten rikotukseen. Silloin ”ylisuuren” määritys riippuu murskaimen kapasiteetista. Eli jos murskalla on 800 millimetrin nimellinen sisäänotto, niin suotavaa olisi noin 20 prosenttia pienempi kivikoko. Esimerkiksi tässä tapauksessa noin 600-650 millimetriä. Missään tapauksessa murskainta ei kannattaa seisottaa ylisuurten kivien takia. Liian pieneksikään ei kannata tietenkään rikkoa vasaralla, sen työn hoitamisessa ovat murskaimet tehokkaampia”, jatkaa Loppi.

”Jos lohkare ei halkea kohtuullisessa ajassa eli maksimissaan 30 sekunnin iskusarjalla, niin silloin pitää kääntää lohkaretta tai muuttaa vasaran asemointia sekä kokeilla toista kohtaa. Lohkareiden rikotus on käytännössä sitä, että vasaralla haetaan kivestä sen heikot kohdat, joita esiintyy satunnaisesti. Jos heikkoa kohtaa ei ole vasaran iskupisteen läheisyydessä, silloin vasara vain poraa reikää lohkareeseen, mutta ei aiheuta halkeamia.”

Louhosvasara (kuvassa Kuljetusliike Nikkilä oy:n Bretec L30C) kiinnitetään yleensä 25-35 tonnin painoiseen kaivukoneeseen.

Oikea koko tärkeää

”Yksittäistä, ”pakettiauton” kokoista kiveä (8 kuutiometriä tai suurempi) esimerkiksi tie- tai rakennustyömaalla voidaan toki rikkoa vasaralla, jos halutaan välttää porausta ja räjäytystä. Se vain vaatii hieman aikaa ja viitseliäisyyttä: työskennellään ympäri kiveä eri lähestymiskulmista, irrottamalla pieniä palasia kerrallaan”, valistaa Loppi edelleen.

Vasara on liian iso, mikäli se rikkoo kivet noin 1-2 sekunnin iskusarjalla (keskimäärin 10 iskua). Tällöin vaihto pienempään kannattaa sekä yleisten käyttökulujen alentamiseksi että koko laitteiston kestävyyden kannalta. Lopin mukaan kaikki energia mikä ei mene kiven rikkomiseen, menee laitteiden rikkomiseen.

”Jos vasara ja murskauslaitos palvelevat montaa pientä louhosta ja siirtyvät louhoksesta toiselle, silloin vasaran työnä on yleensä selkeästi vain ylisuurten rikotus. Jos sen sijaan vasara on isolla työmaalla pidempiaikaisesti, se voi myös avustaa louheen lastauksessa ”möyhentämällä” räjäytettyä materiaalia, Se voi nimittäin räjäytyksen jälkeen asettua niin tiiviiksi, että lastaus pyöräkuormaajalla voi hidastua. Tämä työ oi kuluttaa vasaran kotelorakenteita, mutta niitä voidaan huollossa vahvistaa kestävimmillä kulutuspinnoilla”, lopettaa Loppi tietoiskunsa vasaroista.

Kuljetusliike Nikkilä oy:n Bretec L30C -iskuvasaralla on nyt rikottu ylisuuria kiviä vuoden päivät ja kokemukset ovat olleet hyvät. Tehoa on riittävästi ja rakenne on osoittautunut kestäväksi.

Nikkilä ja Bretec

”Yrityksemme Kuljetusliike Nikkilä oy toimii Lappeenrannassa Ihalaisen teollisuusalueella; Nordkalk oy ab:n ja Finnsementti oy:n pääurakoitsijana. Hoidamme tehtaiden raaka-aineiden kuljetukset, alueiden kunnossapidon, sivukiven ajon avolouhoksesta läjitysaluelle sekä teemme vielä tuotantokivien lisämurskausta”, sanoo yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Esa Lempiäinen. Hän on luotsannut yritystä vuodesta 1997 lähtien.

”Kiviainesmyynti ja toimitukset ovat iso osa toimintaamme. Murskaamme omilla murskaimilla Nordkalkin sivukiveä ja myymme sitten kiviaineksia asiakkaiden tarpeisiin.

Kuljettaja Pasi Aalto on varsin tyytyväinen vasaraansa. Hän kertoo, että sillä rikotaan niin pehmeää kalkkikiveä kuin kovempia sivukiveksi jääviä kivilaatuja.

Edelleen murskaamme myös tuotantokiveä Nordkalkin tarpeen mukaan, yhteensä noin 500 000 tonnia vuodessa.” Kuljetusliike Nikkilä on käyttänyt Bretec L30C -iskuvasaraa vuoden päivät ja sen pääasiallinen työnkuva on ollut murskalla ylisuurien lohkareiden rikkominen.

”Meillä kokemukset Bretecistä ovat olleet varsin hyvät. Huoltoa ei meidän alueellamme ole, mutta koska kyseessä on kotimainen laite, varaosat saapuvat tarvittaessa nopeasti. Eri vasaramerkeissä on toki eroja, mutta Bretec pärjää oikein hyvin vertailussa”, päättää Lempiäinen. Hän toteaa lopuksi, että työtilanne talvea vastaankin näyttää hyvältä.

Kuljetusliike Nikkilä oy työllistää tällä hetkellä 55 henkilöä ja edellisen tilikauden liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa. Kalustossa on kaivukoneita, pyöräkuormaajia, autoja ym. Yhteensä noin 90 yksikköä.

Aalto vasaroi

Bretec L30C painaa noin 2 300 kiloa ja Nikkilällä se on kiinnitetty Doosan DX300LC -kaivukoneeseen, jonka työpaino on noin 31 tonnia.

Lahdessa Sandvikilla valmistettava Bretec on perinteinen männän yläpuolista, niin sanottua typpiakkua käyttävä järjestelmä, jossa isku saadaan aikaan kokoonpuristuvan typen avulla. Tässä järjestelmässä on vähemmän liikkuvia osia, joten se on edullisempi valmistaa kuin Rammerin kokonaan hydraulinen järjestelmä. Näin Bretec on hankintahinnaltaan myös hieman Rammeria edullisempi.

Rammeria markkinoidaan jatkuvaan ammattikäyttöön ja vaativiin kohteisiin. Bretec suunnataan asiakkaille, jotka tekevät enemmänkin tilapäistä vasarointia kaivutöiden täydentäjänä. Mutta soveltuu se Bretec jatkuvaankin käyttöön. Tätä todistaa Nikkilän kuljettaja Pasi Aalto, joka on lyönyt Bretecillä nyt vuoden yhtäjaksoisesti.

”Sillä lyödään noin kahdeksan tunnin työpäiviä joka arkipäivä. Välillä voivat päivät toki venyä pidemmiksikin olemassaolevien lupien puitteissa. Noin 90 prosenttisesti kivi on täällä pehmeää kalkkikiveä sementtitehtaan tarpeisiin, mutta sivukivi on sitten kovaa mustaa ja erittäin kovaa punaista graniittia”, aloittaa Aalto.

”Bretecissä on tyhjän iskun esto ja se säästää rakenteita. Hyvä on myös automatiikka, joka tikkaa kovaa kiveä kuin ”singeri ”ja pehmeää kiveä harvemmalla iskulla.”

Aalto kertoo, että nyt tehtiin ensimmäinen terän vaihto.

”Terän vaihtoon ei minulta mennyt kuin puoli tuntia. Se on erittäin helppo toimenpide. Kun täällä tämä kivihomma jatkuu entisellään, niin seuraava vaihto on odotettavissa noin vuoden päästä”, virnistää Aalto.

Terän vaihdon lisäksi juuri muuta ei vasaraan ole tarvinnut tehdä. Breteciin saa automaattirasvarin lisävarusteena, mutta Nikkilän vasarassa sitä ei ole.

”Kerran päivässä vähintään pitää rasvata manuaalisesti. Noin 15 painallusta prässillä on sopiva määrä, sitten terästä valuu hieman vaseliinia, mutta ei liikaa”, päättää Aalto.

Hän pitää Bretecin hinta-laatusuhdetta erinomaisena.

Lue seuraavaksi