Uutiset

Työkoneet

Infra Nuoret – Vesihuoltotekniikka Kotilainen vesihuollon asialla

Savonlinnalainen Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy on koko olemassaolonsa ajan ollut tekemisissä vesihuollon ja kunnallisteknisten putkistojen kanssa. Yrityksen nimi ei suoranaisesti viittaa maarakennukseen, mutta kyseessä on moderni ja monipuolinen omalla kaivukonekalustolla toimiva infrarakentaja. Juha-Pekka Kotilainen (JP) on luotsannut isänsä perustamaa yritystä jo viitisentoista vuotta. Mies on ollut vahvasti mukana myös Infra ry:n toiminnassa toimien Infra Nuorten puheenjohtajana.

Nyt jo edesmennyt Aarre Kotilainen aloitti yrittäjänä Savonlinnassa vuonna 1976. Alku oli kaikkea muuta kuin koneellinen. Ensimmäinen työrupeama oli Savonlinnan talousalueen kiinteistöjen sakokaivojen poistot ja ohitukset jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen. Työkaluina olivat tuolloin vain rautakanki, lapio ja ämpäri. Vuonna 1979 kuitenkin kaivukoneet tulivat mukaan kuvioihin O&K Rh5:n voimalla ja perheyritys alkoi kasvaa. Noihin aikoihin tehtiin myös louhinta- ja purkutöitä. JP itse ei tosin vielä tuolloin kuulunut perheen muonavahvuuteen.

Savonlinnalainen Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy operoi paljon vesihuoltoon ja kunnallistekniikkaan liittyvien putkistojen kanssa. Niihin liittyviä kaivutöitä sekä muita maarakennustöitä tehdään ympäri Itä-Suomen.

1980- ja 1990-luvuilla rakennettiin ja saneerattiin Rakennushallitukselle vesilaitoksia, putkilinjoja ja pumppaamoita ympäri maata ja oltiin mukana Enonkosken kaivoksen koko elinkaaren ajan. 1990-luvulla yritys toimi Venäjällä ja Baltian maissa, kun kotimaassa oli vähemmän töitä tarjolla. 2000- ja 2010-luvulla on keskitytty monipuoliseen infrarakentamiseen, unohtamatta kuitenkaan vesihuollon erikoisosaamista.

Juha-Pekka Kotilainen on luotsannut isänsä perustamaa perheyritystä jo viitisentoista vuotta. Kotilainen on vahvasti mukana Infra ry:n toiminnassa. Tällä hetkellä hän on Infra ry:n Kaakkois-Suomen hallituksen jäsen ja istuu yhdistyksen urakointivaliokunnassa. Mies on toiminut aikanaan pitkään myös Infra Nuorten puheenjohtajana.

Yrityksen nimi ja y-tunnus ovat pysyneet samana alusta alkaen. 70-luvulla työntekijöitä oli Aarre Kotilaisen lisäksi jo muutamia, mutta 80-luvulla väkimäärä moninkertaistui ollen parhaimmillaan noin 30. Tänä päivänä omaa väkeä on noin 20, joiden lisäksi toiminta työllistää koko ajan melko tasaisesti puolisenkymmentä alihankkijaa eri tehtävissä.

Yrityksen henkilöstö koostuu koneenkuljettajista ja asentajista. Mukana on paljon pitkäaikaisia työntekijöitä.
”Äskettäin eläkkeelle jäi kirvesmies, joka oli meillä töissä 40 vuotta. Toiset pitkän uran talossa tehneet ovat veljekset, jotka ovat olleet talossa jo 37 vuotta. Heidän nuorempaa polveaan on ollut meillä myös töissä yli vuosikymmenen verran. Pyrimme myös tällä tavalla olemaan perheystävällinen yritys. Suuri osa työntekijöistämme on ollut meillä yli kymmenen vuotta ja työurat pitkiä. Toisaalta viime vuosina olemme saaneet nuoria vahvistuksia joukkoomme”, sanoo Kotilainen.

Omalla kalustolla

Aarre Kotilainen jo taannoin visioi, että konekalustoa pitää olla talossa enemmän kuin kuljettajia. Kun käytettiin vanhempia koneita, oli sitten varakone olemassa ensimmäisen hajotessa. Nyt kaivukonekalusto on modernia, mutta edelleen koneita on enemmän kuin kuljettajia, kun hyvistä tekijöistä on koko ajan pulaa. Maarakennustyöt hoituvat edelleen pääosin omalla kalustolla Aarre-isän viitoittamalla tiellä. Nimikkeitä konearsenaalissa on parisenkymmentä. Kaivukoneita painohaarukkaan 8–27 tonnia on kymmenkunta. Lisäksi on pyöräkuormaajia, kuorma-autoja sekä ruoppauslautta ja muuta erikoiskalustoa kuten kaivantotukia. Kaivukoneet ovat merkiltään pääosin Volvoja ja pyöräkuormaajina on Caterpillar ja Daewoo. Koneiden siirrot hoidetaan omalla lavettikalustolla.

JP sanoo yrityksen investoineen viime vuosina paljon 3D-tekniikkaan. Kaikissa yli 10 tonnin kaivukoneissa on hänen mukaansa jo täydellinen Novatronin 3D-järjestelmä. Kaikki isot projektit tehdään nykyisin koneohjausmallia hyödyntäen, joten mittalaitteistojen digitalisointi on välttämätöntä.

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n kalusto pyritään pitämään modernina. Työn tehokkuuden lisäämiseksi viime vuosina on panostettu paljon 3D-tekniikkaan. Kaikissa yli 10 tonnin kaivukoneissa on täydellinen Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmä.

Moderni seuranta käytössä

Aarre Kotilainen aloitti vesihuoltotyöt 70-luvulla työkaluinaan vain ämpäri, lapio ja rautakanki. Tänä päivänä toiminta on täysin koneellista.

Nykyaikaiset ohjelmistot helpottavat talouden hallintaa. Vesihuoltotekniikalla on ollut jo kymmenen vuotta käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja työntekijät sekä osa aliurakoitsijoista merkitsevät tuntinsa sähköisesti. Se helpottaa osaltaan taloushallintoa, varsinkin kun pieniä ja isoja työmaita on ympäri Itä-Suomen. Työmaat ovat pääsääntöisesti 200 kilometrin säteellä Savonlinnasta.
”Meillä on yleinen asenne sellainen, että mielellään lähdetään kauempanakin sijaitsevalle työmaalle”, sanoo JP. Tällä hetkellä työmaita ovat pumppaamosaneeraus Lieksassa, autopesulan pohjarakennustyöt Varkaudessa sekä kunnallistekniikan ja tien rakennuskohde Mikkelissä.

Tehtäviä listattaessa JP nostaa esiin pitkän luettelon töitä, joita yritys tekee; kunnallistekniikan ja vesihuollon linjojen rakentamista ja saneeraamista, rakennusten pohjatöitä, tierakentamista, pumppaamojen ja pienten vesilaitosten saneerauksia, kaukolämpölinjojen maarakennustöitä, maakaapelointia, vesirakentamista sekä kiinteistöjen ulkopuolisia maarakennustöitä kuten salaojituksia.

Monessa mukana

Juha-Pekka Kotilainen on nuoresta iästään huolimatta toiminut jo pitkään yrittäjänä. Isänsä perustaman maarakennusyrityksen lisäksi hän on osakkaana viime vuonna perustetussa Pumppu Center Oy:ssä. Imatralta käsin toimiva Pumppu Center tarjoaa palveluitaan esimerkiksi maarakentajille uppopumppujen huoltojen ja pumppaamoiden käyttöönottojen merkeissä.

Pienempien pumppujen huoltojen ja korjausten lisäksi yritys huoltaa myös isoja teollisuuspumppuja sekä tekee pumppaamojen ja puhdasvesipuolen paineenkorotusasemien asennuksia sekä käyttöönottoja. Myös alan vikakorjaukset kuuluvat ohjelmaan. Toiminta-alue on pääasiassa Itä-Suomessa ja Kaakonkulmalla, mutta toiminta kattaa tarvittaessa koko Suomen.

Vesihuolto on nimensä mukaisesti Vesihuoltotekniikka Kotilaisen, jos nyt ei päälaji, niin ainakin suuri työllistäjä. Toki yritys toimii paljon maarakentamisen muillakin osa-alueilla.


Kotilainen on Infra ry:n Kaakkois-Suomen hallituksen jäsen ja hän istuu yhdistyksen urakointivaliokunnassa. Infra Nuorten tapahtumiin hän sanoo osallistuneensa jo lähes heti työelämään siirryttyään, kun Infra Nuoret perustettiin. Pitkään hän toimi myös Infra Nuorten puheenjohtajana. Infra Nuoriin kuuluminen tarkoittaa käytännössä yhteisiä tapahtumia saman alan ja samanhenkisten kanssa. Tapahtumia on parhaimmillaan puolenkymmentä vuodessa, kuten koulutustapahtumia, tehdasvierailuja ja tietenkin saunailtoja. Infraan kuuluminen tuo Kotilaisen mukaan jäsenilleen monia helpotuksia yritystoimintaan esimerkiksi lakiasiainneuvonnan ja sopimusteknisissä asioissa. Etenkin aloittaville yrittäjille Infraan kuuluminen on Kotilaisen mukaan erittäin hyödyllistä. Tarjolla on näin yhdistyksen pitkä kokemus alalta sekä Infra Nuoriin kuulumisen myötä paljon samanhenkistä seuraa.

”Jäsenenä pääsee hyödyntämään yhdistyksen palveluita sekä vaikuttamaan alan kehitykseen”, tuumailee Kotilainen lopuksi.Lue seuraavaksi