Uutiset

Työkoneet

Helpotuksia pienyritysten kirjanpitoon?

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuoden 2013 elokuussa työryhmän selvittämään kirjanpitolain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän keskeisin tehtävä oli laatia ehdotus siitä, mitä toimenpiteitä vuonna 2013 annetun EU:n tilinpäätösdirektiivin toimeenpano vaatii.

Työryhmä ehdottaa, että tulevaisuudessa pienyritysten tilinpäätöksen laadintaa helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin mahdollistamat poikkeukset mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi pienyrityksen määrittäviä rajoja nostettaisiin niin suuriksi kun direktiivi antaa mahdollisuuden. Työryhmän ehdotuksissa hyödynnetään myös direktiivin sisältämää mahdollisuutta antaa erityisiä helpotuksia mikroyrityksille.

Työryhmä ehdottaa myös uutta lakia erityisestä tiedonantovelvoitteesta yrityksille, jotka ovat mukana öljy-, kaasu- tai kaivannaistoiminnassa tai harjoittavat aarniometsien hakkuuta. Näiden yritysten tulisi jatkossa raportoida myös eri maiden hallituksille ja niiden alaisille tahoille maksamansa rahasummat.

Mietintö on luettavissa TEM:n verkkosivuilla.

Lue seuraavaksi