Uutiset

Työkoneet

Euroopan suurin rataurakka Ranskassa

Vuoden 2012 puolivälissä aloitettu ratatyömaa Etelä-Ranskassa on tällä hetkellä Euroopan suurin maarakennustyö. Seitsemän miljardin urakassa rakennetaan uutta nopeaa kaksoisraidetta kaikkiaan 302 kilometrin matka välille Tours-Bordeaux. Projektissa maata siirrtään jopa 46 miljoonaa kuutiometriä, siltoja rakenentaan 415 ja tunneleita seitsemän kappaletta. Kun raiteet vuonna 2017 avataan liikenteelle, pitäisi junien huippunopeuden olla 320 kilometriä tunnissa. Pariisin ja Bordeauxin välinen junamatka lyhenee lähes tunnilla eli kahteen tuntiin 10 minuuttiin.

Kyseessä on tosiaan massiivinen rakennustyö maailmanlaajuisessakin mittakaavassa. Sen mainitaan olevan maailman merkittävin rakennustyömaa kymmeneen vuoteen. Uusi rata on osa nopeaa Etelä- ja Pohjois-Euroopan yhdistävää rataverkkoa (South Europe Atlantic high-speed rail (SEA HSR)).

Uuden nopean raideyhteyden toivotaan tulevaisuudessa kannustavan ihmisiä valitsemaan mieluummin junakyydin kuin oman auton tai lentokoneen. Ranskan tieverkosto on ruuhkainen ja alimitoitettu yhä kasvavaan, pohjois-etelä suunnassa tapahtuvaan liikenteeseen. Uusi rata tuo helpotusta sekä rahdin että ihmisten kuljettamiseen. Matkustajamääräksi tällä huippumodernilla radalla on laskettu 19-20 miljoonaa ihmistä vuodessa.

Rahoitusmalli on aivan uusi ja sekoitus yksityistä ja julkista pääomaa. Ainutlaatuista on myös se, että huolto- ja ylläpitosopimus rakennettavasta radasta on tehty 50 vuodelle. Tätä varten on perustettu yhtiö nimeltä Lisea.

Sen omistaa neljä eri tahoa, joista suurin omistaja  (33,4 %) on myös rakentamisessa mukana oleva Vinci Construction. Konsortio vastaa osaltaan rahoituksesta (3,8 miljardia), suunnittelusta, rakentamisesta ja osittain myös ylläpidosta.

Suunnitteluvastuuta ja urakoiden jakamista tekee niin ikään tätä urakkaa varten perustettu Cosea, jota Vinci johtaa. Toinen rataverkon ylläpitoon vuoden 2017 jälkeen keskittyvä yritys on niin ikään 70 prosenttisesti Vincin omistama Mesea.

Näin voidaankin sanoa, että Vinci Construction on tämän rataprojektin jättiläinen. Koko rahoitus-, toteutus- ja ylläpitojärjestelmä on varsin monimutkainen ja onkin vaatinut monien vuosien valmistelut.

Projektin työllistävä vaikutus on sekin suuri. Pelkästään rakennustyö ylläpitää 10000-15000 rakennusalan työpaikkaa vuodessa viiden vuoden ajan.

Tours-Bordeaux välin pääraiteiden lisäksi rakennetaan muun rautatieverkon päärataan yhdistäviä raiteita yhteensä 38 kilometriä. EU rahoittaa rakennushanketta kolmella miljardilla eurolla.

Ratatyömaalla on edelleen töissä yli 3000 maarakennuskonetta. Ranskalainen Volvo-maahantuoja Sofemat on käynyt laskemassa oman merkkinsä ja päätynyt noin 400 Volvoon työmaalla.

”Tämän on mainittu olevan Euroopan suurimman käynnissä olevan maarakennustyön. Minä en ole työskennellyt lähellekään tämän kokosiessa projektissa koskaan ennen. Täällä Volvo on varsin yleinen merkki kaikilla pääurakoitsijoilla. Maastossa kulkiessa näkee niin Volvon kaivukoneita, dumppereita kuin pyöräkuormaajiakin. Polttoaineen kulutus tuntuu puhuttavan urakoitsijoita tälläkin työmaalla ja Volvo on sen suhteen luonut hyvän maineen”, kertoo Nantesissa pääkonttoriaan pitävän maahantuojan Sofematin toimitusjohtaja Frank Citarel.

”Täällä työmaalla ei ole varaa seisokkeihin. Kaksi kolmasosaa Volvo-koneista on dumppereita, koska maamassojen siirrot ovat massiivisia. Kuljettajat koulutetaan uusien Stage IIIB-dumpperihin ennen töiden aloitusta ja huollot on tehtävä nopeasti. Kun yksi kone tipppuu pois ketjusta, syntyy lumipalloefekti”, kertoo Sofematin teknisessä tuessa työskentelevä Thierry Lenoble.

Poitiersissa joukko Volvo kaivukoneita tekee tunnelia, jonka rakentamisen ajaksi moottoritie on pitänyt linjata muualle. Keinotekoinen tunneli peitetään valmistuttuaan ja moottoritie siirretään kulkemaan radan yli.

Siltarakennelmia tehdään yli 400 ja Bellevuen lähelle Claixiin on rakenteilla se kaikkein suurin. Sen rakentaminen alkoi keväällä 2012 ja luovutuskunnossa sen luvataan olevan syksyllä 2014.

Sillan pituus on 450 ja korkeus 35 metriä. Kannattavia pilareita on kaikkiaan yhdeksän kappaletta.

Lue seuraavaksi