Uutiset

Työkoneet

EuroMining 2015 avautui Tampereella

EuroMining Opening Seminar käynnisti keskiviikkona 20.5. kansainväliset kaivosteknologian ammattimessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. EuroMining 2015 -messut avasi Vuorimiesyhdistyksen pääsihteeri Ari Juva. Vuoden ympäristöteko 2015 -palkinnon sai Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta ympäristöasioissa. Toista kertaa järjestettävillä kaksipäiväisillä kaivosmessuilla on 127 näytteilleasettajaa 17 maasta. Aiempaa kansainvälisempään tapahtumaan odotetaan messuvieraita yli 30 eri maasta.

EuroMining Opening Seminarissa palkittiin Vuoden ympäristöteko 2015 -tunnustuksella Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos. Vuoden ympäristöteko -palkinnon voi saada kaivosalan toimija, joka huomioi esimerkillisesti ympäristöasiat toiminnassaan. Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö ja se harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Yhtiön omistama Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Tunnustuksen saajan valitsee EuroMining-messujen valtuuskunta, johon tänä vuonna kuuluivat pääjohtaja emeritus Elias Ekdahl, Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi, Vuorimiesyhdistyksen puheenjohtaja Sakari Kallo ja TEKES Green Mining -ohjelman johtaja Teija Lahti-Nuuttila. Elias Ekdahlin jakaman palkinnon otti avajaisseminaarissa vastaan Agnico Eagle Finland Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Anita Alajoutsijärvi.

”EuroMining 2015 -messujen valtuuskunta luovuttaa palkinnon Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivokselle. Agnico Eagle on onnistunut rakentamaan ja saamaan Kittilän kaivoksen tuotantoon lyhyessä ajassa. Geologisesti lupaava hanke oli kaivos- ja rikastusteknisessä mielessä varsin haastava yhtälö, jonka yhtiö pystyi ratkaisemaan onnistuneesti varmistaen samalla ympäristönsuojelun korkean tason. Agnico Eagle on tuonut kestävän kaivostuotannon käsitteeseen ihmiskeskeisyyden ja lyhyessä ajassa saavuttanut aseman, johon muita kaivosyhtiöitä Suomessa usein verrataan. Myös ympäristönsuojelun ja sen kehityksen saralla kaivoksen toiminta on ollut onnistunutta, mikä osoittaa sen, että kaivostoimintaa voidaan toteuttaa kestävällä tavalla. Kittilän kaivos on vahvasti sitoutunut vastuulliseen kaivostoimintaan, mikä tarkoittaa esimerkillistä ympäristöstä, turvallisuudesta, omasta henkilöstöstä ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtimista ulottuen kaivoksesta paikallisiin asukkaisiin ja koko maakuntaan”, sanoo pääjohtaja emeritus Elias Ekdahl.

Vastuullinen kaivostoiminta on myös yhteisöjen, kulttuurin ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista.

”Olemme erittäin otettuja saamastamme palkinnosta. Palkinto on arvokas tunnustus kaivoksemme toimintojen kehittämisestä ja osoittaa, että suuntamme on oikea. Vastuullinen kaivostoiminta ei ole pelkästään ympäristönsuojelusta ja turvallisuudesta huolehtimista vaan myös yhteisöjen, kulttuurin ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista. Yhtiömme soveltaa vastuullisuuden periaatteita kaikissa toiminnoissamme niin Meksikossa, Kanadassa kuin Suomessakin. Kittilän kaivos on mukana myös Sitran käynnistämässä valtakunnantasoisessa, vastuullista viestintää ja sidosryhmävuoropuhelua korostavassa Kestävän kaivostoiminnan verkostossa, joka rakentaa kanadalaisen TSM-standardin pohjalta Suomeen soveltuvaa vapaaehtoista kaivosalan vastuullisuusstandardia. Standardin avulla voimme osoittaa, että olemme valmiita tekemään enemmän kuin lakisääteisesti kaivostoiminnoilta vaaditaan. Lisäksi standardin soveltaminen lisää kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä ja raportointia sidosryhmille”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Anita Alajoutsijärvi Agnico Eagle Finland Oy:stä.

Vuoden ympäristöteko -palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Ensimmäisen kerran tunnustus jaettiin EuroMining 2013 -messuilla, jolloin palkinnon sai kairausurakoitsija Oy Kati Ab.

Lue seuraavaksi