Uutiset

Työkoneet

Ensimmäiset vastuullisuustodistukset myönnetty

Trafin myöntämä kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus vastuullisesta kuljetustoiminnasta. Todistuksen voi saada kuljetusyritys, joka täyttää Trafin vastuullisuusmallin mukaiset edellytykset. Ensimmäiset kuljetusyritysten vastuullisuustodistukset on juuri myönnetty. Myös kuljetusten tilaajien kannattaa hyödyntää vastuullisuusmallia kuljetusten vastuullisuuden tarkastelussa. 

“Vastuullisuusmallin tavoitteena on luoda kuljetusmarkkinoille yhtenäinen käsitys siitä, mitä vastuullisuus tiekuljetustoiminnassa tarkoittaa. Vastuullisuustodistuksen saaminen kertoo siitä, että kuljetusyritys toimii kaikin puolin vastuullisesti ja täyttää vastuullisuusmallin edellytykset”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Vastuullisuuden edistäminen kuljetusmarkkinoiden kehittämisessä on merkittävässä roolissa

”Tarkoituksena on karsia tarpeetonta sääntelyä markkinoiden sujuvamman toimivuuden ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi, jolloin kuljetusyritysten ja tilaajien välisen vuoropuhelun merkitys lisääntyy myös vastuullisuuden osalta. Vastuullinen toimija ulottaa vastuullisuuden myös alihankintaketjuun ja kuljetuksiin”, jatkaa Västilä.

Vastuullisuusmallin ja kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen avulla Trafi haluaa kannustaa vastuulliseen kuljetustoimintaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

Ensimmäiset kuljetusyrityksen vastuullisuustodistukset on juuri myönnetty säiliöautoliikenteen kuljetuksia suorittavalle Truck-Oil Oy:lle sekä kuljetus- ja maanrakennusliike Sevon Oy:lle.

Kuljetusten tilaajat voivat varmistaa yrityksen vastuullisuuden vastuullisuusmallin avulla

Kuljetusyritysten lisäksi myös kuljetusten tilaajat voivat hyödyntää vastuullisuusmallia kuljetustoiminnan vastuullisuuden tarkasteluun ja kehityskohteiden tunnistamiseen.

Vastuullisuusmalli perustuu kuljetusyritysten järjestelmälliseen johtamiseen. Malli huomioi yritysvastuun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet ja sisältää tunnettujen turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien keskeiset osa-alueet.

Vastuullisuusmalli on kehitetty Trafin johdolla yhteistyössä kuljetusyritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän vastuullisuutta siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman vastuullisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle.

Vastuullisuusmalliin voi liittyä Trafin verkkosivuilla www.trafi.fi/liityvastuullisuusmalliin.
Liittyneet kuljetusyritykset ovat nähtävillä vastuullisuusmallin nettisivuilla www.trafi.fi/vastuullisuusmalli.

Lue seuraavaksi