Uutiset

Työkoneet

Engconin iso kaapeliojakauha

30 tonnin painoluokkaan kuuluvat kaivukoneet tekevät yhä useammin töitä, joita tehtiin aiemmin pienemmillä koneilla. Tämä edellyttää kuitenkin entistä enemmän erilaisia työlaitteita, ja vastatakseen tähän vaatimukseen Engcon tuo nyt markkinoille CB29-kaapeliojakauhan 27–31 tonnin kaivukoneisiin. Engconin uuden CB29-kaapeliojakauhan luvataan tuovan monia etuja niin töiden tilaajille kuin urakoitsijoille.

”Ymmärtääksemme tilaajat eivät ole aina halukkaita maksamaan usean koneen kuljetuksesta ja käyttötunneista, jos he voivat käyttää suurta konetta, jota käytetään usein suurissa rakennus- tai tienrakennushankkeissa. Sama pätee käänteisesti myös urakoitsijaan, joka on osoittanut tietyn kaivukoneen projektia varten. Jos hän saa koneelle enemmän tunteja, kyseessä on win-win-tilanne”, sanoo Engconin tuotekehittäjä John Lundqvist.

John Lundqvist kertoo, että massansiirto ja kaivutyöt aloitetaan rakennus- ja tiehankkeissa yleensä 30 tonnin painoluokkaan kuuluvalla kaivukoneella ja että nämä kaivukoneet joutuvat joskus odottelemaan käyttämättöminä kuorma-autoja, materiaaleja tai muuta vastaavaa. Odotusaikana niitä voidaan käyttää esimerkiksi tasaukseen ja kaapeliojien kaivamiseen. Vaikka kaivukoneelle ei syntyisikään odotusaikoja, voi silti tulla edullisemmaksi käyttää 30-tonnista konetta kuin kuljettaa paikalle toinen kone. Tämä pätee erityisesti silloin, kun suoritettavat projektit eivät ole suuria.

”Emme usko, että tämä konsepti tulee korvaamaan tavallisinta 15–20-tonnisten kokoluokkaa, eli yleensä pyöräalustaisia kaivukoneita, sillä niillä voidaan työskennellä erittäin ketterästi ja joustavasti. Me ja asiakkaamme katsomme, että CB29 on hyvä lisä, jota voi hyödyntää tilaisuuden tullen”, John Lundqvist sanoo.

Engconilta luvataan, että CB29-kaapeliojakauha on lujarakenteinen ja vahvistettu korkealujuusteräksisillä kulutus- ja huuliterillä, joiden kovuus on jopa 500 Brinelliä. CB29 voidaan varustaa valinnaisella kiinnikkeellä. Vakiona se on saatavilla S70-, S80- ja S2-kiinnikkeillä.

CB29 on tilattavissa heti kaikilla markkina-alueilla.

Lue seuraavaksi