Uutiset

Työkoneet

Deutsche Bahn ostaa Nesteeltä MY Uusiutuvaa Dieseliä

Deutsche Bahn lisää tänä vuonna uusiutuvan dieselin käyttöään merkittävästi ostamalla noin 13 300 tonnia (17 miljoonaa litraa) Nesteen valmistamaa uusiutuvaa dieseliä. Siirtymällä fossiilisesta dieselistä Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen käyttöön Deutsche Bahn pystyy vähentämään dieselkäyttöisten veturien ja moottorijunien käytöstä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 90 prosenttia*. Ostetun polttoainemäärän ansiosta Deutsche Bahn voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään noin 46 000 tonnia fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna. 

Deutsche Bahn on jo hyväksynyt sataprosenttisesti uusiutuvan dieselin käytettäväksi noin tuhannessa ajoneuvossaan ja sen tytäryhtiö DB Cargo AG kaikissa 800 ajoneuvossaan. Neste MY Uusiutuva Diesel on niin sanottu drop-in-polttoaine, jota voidaan käyttää dieselajoneuvoissa ilman moottoreihin tehtäviä muutoksia. 

“Olemme iloisia, että Deutsche Bahn valitsi Neste MY Uusiutuvan Dieselin ratkaisuksi pyrkiessään kohti ilmastoneutraaliutta. Yritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään hetkessä, yksinkertaisesti vain vaihtamalla Neste MY Uusiutuvaan Dieseliin”, sanoo Peter Zonneveld, Vice President, Europe and APAC, Nesteen Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä.

“Uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteettimme kasvaa 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä ja edelleen 6,8 miljoonaan tonniin vuoden 2026 loppuun mennessä. Meillä on siis erinomaiset edellytykset auttaa asiakkaitamme ympäri maailman siirtymään vastuullisempiin ratkaisuihin”, Peter Zonneveld jatkaa. 

Neste MY Uusiutuva Diesel valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, kuten käytetystä paistorasvasta.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.


Lue seuraavaksi