Uutiset

Työkoneet

Destian kehitys jatkuu myönteisenä

”Destian ensimmäinen vuosipuolikas on sujunut kohtuullisesti kilpaillussa markkinassa. Onnistuimme kasvattamaan liiketulosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joskin liikevaihtomme jäi hieman edellisvuodesta. Tilauskantamme on kohtuullisen hyvällä tasolla johtuen katsauskauden aikana solmituista sopimuksista ydinliiketoiminnoissamme, esimerkkeinä valtatie 4 Oulun kohdan parantamisen urakka tienrakennus puolella ja Oulu-Kontiomäki-rataosuuden perusparannusurakka ratapuolella. Tilauskantaan saatiin katsauskaudella myös Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamiseen liittyvän allianssiurakan kolmannen vaiheen sopimus. Joidenkin

Pirkko Salminen.

isojen hankkeiden tarjousvaiheen siirtyminen keväästä syksyyn siirtää niiden osalta liikevaihtoa ensi vuoteen. Arvioimme edelleen kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman edellisvuoteen verrattuna”, kommentoi Destian talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen.

”Parantuneen kannattavuuden takana ovat motivoituneet ja osaavat työntekijämme. Tänä kesänä heitä avustaa yli 200 kesätyöntekijää ja -harjoittelijaa, ja yhä useampi Destiassa harjoittelunsa suorittaneista tositoimijoista jää pysyvästi yhtiön palvelukseen myös valmistumisensa jälkeen. Henkilöstön kehittäminen on keskeinen teema tekemisessämme, lisäksi digitalisaatio on tuonut mahdollisuuksia kehittää tehokkaan tuotannon edellytyksiä edelleen. Työturvallisuus on edelleen keskeisessä roolissa kaikessa tekemisessämme. Vaikka tapaturmataajuutemme 8,0 on toimialalla hyvää tasoa, parannettavaa löytyy vielä paljon”, jatkaa Salminen.

Näkymät vuodelle 2017

Euroalueen talouden näkymät ovat kohentuneet viime vuoteen verrattuna. Kasvu on kiihtynyt euroalueella, mikä luo mahdollisuuksia myös Suomelle. Suomen talous jatkanee kasvussa vientivetoisena, mutta yksityinen kulutus ja investoinnit ovat edelleen Suomen talouden kannalta keskeisiä tekijöitä. Rakentaminen on keskittynyt kasvukeskuksiin. Korjausvelan vähentämistoimet tuovat työtä muualle Suomeen. Jo teossa olevien lisäksi käynnistymässä on useita isoja infrahankkeita, mikä pitää alan näkymät pääosin edelleen myönteisinä. Joidenkin isojen hankkeiden tarjousvaiheen siirtyminen keväästä syksyyn siirtää niiden osalta liikevaihtoa ensi vuoteen.

Destian tekemät toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi henkilöstöä kehittämällä ja projektienhallintaa parantamalla sekä usealle vuodelle ulottuva tilauskanta luovat hyvän perustan liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle.

Destia pitää ennallaan 10.2.2017 annetun ohjeistuksen vuodelle 2017:
Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.

Destia, faktoja (suluissa 2016 vastaavat luvut):

  • Liikevaihto oli 191,9 miljoonaa euroa (200,1).
  • Liiketulos parani vertailukaudesta ollen 0,3 miljoonaa euroa (-1,2).
  • Nettorahoituskulut olivat merkittävästi alle edellisvuoden ollen 0,6 miljoonaa euroa (1,9).
  • Tilauskanta oli 773,5 miljoonaa euroa (800,2).
  • Työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla: tapaturmataajuus oli 8,0 (5,3).
  • Destia pitää ennallaan 10.2.2017 annetun ohjeistuksen: Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.
  • Destian toimitusjohtaja Hannu Leinosen ja yhtiön hallituksen yhteisen sopimuksen mukaisesti Hannu Leinonen jätti tehtävänsä 7.8.2017. Destian hallituksen jäsen Arto Pohjonen toimii yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 7.8.2017 alkaen.

Lue seuraavaksi