Uutiset

Työkoneet

Boliden panostaa autonomisiin kiviautoihin – Komatsu kumppanina

Vuonna 2018 uutisoitiin täälläkin Bolidenin ja Komatsun merkittävistä kiviautokaupoista. Se käsitti 17 autoa Kevitsaan ja yhdeksän Aitikiin. Autojen toimitus alkoi vuoden 2019 puolivälissä. Nyt Komatsu Europe ja Boliden kertovat uudesta merkittävästä yhteistyöstä. Aitikin kaivoksen 11 930E-5-kiviautoon tulee autonominen Komatsun FrontRunner-järjestelmä.

Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa sijaitseva Aitik on yksi Euroopan suurimmista kuparikaivoksista. Kyseessä on avokaivos, jonka malmin louhintamäärä oli vuonna 2020 41 700 kilotonnia (1 kt=1000 t). Kaivos työllistää lähes 770 ihmistä ja tällä hetkellä louhitaan jo tasossa -450 metriä.

Aitikiin asennettava FronRunner-järjestelmä tulee olemaan ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Komatsu Europe toimittaa järjestelmän sekä järjestää koulutuksen ja jälkimarkkinoinnin tuen yhdessä Ruotsin Komatsu-jälleenmyyjän Hesselberg Maskin AB:n kanssa.

Komatsun mukaan FrontRunner tuo huomattavia etuja koko kaivoksen logistiikkaan. Monet järjestelmän asentaneet kaivokset ovat auttaneet kaivosyhtiöitä lisäämään tuottavuutta ja leikkaamaan kustannuksia. Ensimmäinen järjestelmä asennettiin jo vuonna 2008 kuparikaivokseen Chilessä (CODELCO Gabriela Mistral).

FrontRunner onkin osoittautunut luotettavaksi järjestelmäksi, jonka avulla on Komatsun mukaan siirretty jo yli neljä miljardia tonnia kiveä. FrontRunner toimii yhdessä Modular Miningin kaluston hallintaan tarkoitetun DISPATCH® Fleet Management System -järjestelmän kanssa. Komatsun mukaan sitä käyttää yhdeksän kymmenestä maailman suurimmista kaivosyhtiöstä.

Tulevaisuudessa kaivoksia tarvitaan yhä enemmän tyydyttämään eri raaka-ainetarpeet maailmassa. Kaivokset menevät syvemmälle ja ne sijoittuvat yhä vaikeammille alueille. Eri malmeja ja niiden rikasteita käyttävät asiakkaat luottavat kaivosyhtiöihin ja Komatsu keskittyy auttamaan omia asiakkaitaan tässä ketjussa. FrontRunner on yksi näistä tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisäävistä keinoista taata katkeamattomat materiaalivirrat.


Lue seuraavaksi