Uutiset

Työkoneet

Alpha 330 – uusi aika taloudellisuudessa

Alpha 330  -porausjärjestelmä

Nykyaikaisten tehokkaiden kallioporien teho perän – ja tunnelinajossa kasvaa kasvamistaan. Vastatakseen tähän Sandvik on kehittänyt Alpha 330 -porausjärjestelmää vieläkin pitemmälle. Tarkoituksena on varmistaa, että laitteen teho siirtyy kallioon mahdollisimman tarkasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Yleisimmät 45 mm:n kalustojen liitokset ovat tätä nykyä R32-mallia. Sen korvaajaksi tarkoitetussa, mittasuhteiltaan optimoidussa porauskaluston tanko–teräliitoksessa on täysin uudenlainen kierrerakenne. Louhintajärjestelmän tangoissa on lyhyempi kierre ja tuloksena on jäykkä, integroitu tehoyksikkö–poraustankoyhdistelmä, joka kestää taivutusta huomattavan hyvin ja varmistaa tehokkaan energiansiirron. Tällainen jämäkkä kierrerakenne mahdollistaa tarkemman puolikäynnin myös kompleksisissa kalliomuodostumissa ja epätasaisilla pinnoilla. Väsymislujuutta parantavan suuremman teräspitoisuuden ansiosta tällainen liitos on R32-liitosta jäykempi, varmistaa tarkan puolikäynnin ja suoremmat reiät sekä pidentää tangon käyttöikää 30–80 prosenttia.

Alpha 330 -kalustossahyödynnetään jo sinänsä vahvempaa ja jäykempää R33-kierrettä, joka on R32-kierrettä merkittävästi paksumpi ja siten suhteellisesti vahvempi. Parantaakseen jäykkyyttä edelleen Sandvik on lisännyt tangon ja vaipan väliin, heti kierteen taakse, uuden ohjaimen, jonka kohdalla tanko on Alpha 330 -kalustossa 36 prosenttia paksumpi kuin R32-liitoksen takaosassa. Tämä parantaa liitoksen jäykkyyttä suuresti. Vaipan jälkeen tangon läpimitta nousee nopeasti ja vaivattomasti 35 millimetriin. Kestävän kierteen ohjautuminen vaipan taakse mahdollistaa tarkemman puolikäynnin myös kompleksisissa kalliomuodostumissa ja epätasaisilla pinnoilla.

Uutta Alpha 330 -mallistoa on testattu erilaisissa kallio-olosuhteissa ja sen on havaittu pidentävän tankojen käyttöikää 30–80 prosenttia. Tuloksina ovat tarkempi puolikäynti ja suoremmat räjäytysreiät, jotka puolestaan mahdollistavat töiden nopeamman edistymisen, parantavat profiilin valvontaa ja osaltaan myös vähentävät peränajon ja tunnelilouhinnan kustannuksia.

Lue seuraavaksi