Uutiset

Työkoneet

Allu laadunvarmistajana – maasälpäkamit murskaksi

Seula- ja murskainkauhojen käyttökohteita mietittäessä tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen kesäiset multa- ja hiekkaseulonnat. Jäätyneiden materiaalien hienontaminen on kuitenkin yksi tärkeä sektori talviaikaisissa käyttökohteissa. Belgialaisomistuksessa olevan Sibelco Nordic Oy Ab:n Kemiön maasälpätehtaalle vuokrattiin Allu rikkomaan jäätyneet maasälpäkamit prosessiin sopivaksi.

Maasälpä on yksi yleisimmistä kallioperän mineraalikomponenteista ja sitä on eri laatuisina saatavilla joka puolelta Suomea. Sibelco Nordicin Kemiön tehtaalla prosessoima maasälpä ja jauhettu kvartsi toimitetaan pääasiassa keramiikkateollisuuden ja etenkin saniteettikalusteiden tekijöille. Myös lasikuidun valmistukseen lopputuotetta menee.

Pegmatiitti-nimistä kivilajiketta vuonna 1966 perustetulle tehtaalle saadaan Sibelco Nordicin omalta louhokselta sekä sitä ostetaan myös muilta toimijoilta. Lähellä tehdasta sijaitsevalla avolouhoksella maasälpä esiintyy liuskoina ja sivukiveäkin siis syntyy. Se murskataan sepeliksi eli kaikki hyötykäytetään.

Varastokasat sijaitsevat tehtaan porttien ulkopuolella ja niistä 0-40 kokoon murskattu kiviaines syötetään pyöräkuormaajalla välpän läpi maanalaiselle kuljettimelle. Se vie raaka-aineen prosessiin. Kesäaikana mitään murskaustarvetta ei tietenkään ole, vaan jaekoko on jo valmiiksi sopiva.

Tehtaalla kivi jauhetaan ja siitä poistetaan epäpuhtaudet. Sen jälkeen eri päämineraalit eriytetään toisistaan. Valmiita lopputuotteita syntyy noin 100 000 tonnia vuodessa. Vieressä olevan oman sataman kautta niitä laivataan muun muassa Venäjälle, mutta pääasiallinen kuljetusmuoto ulos portista on kumipyörät. Tehtaan prosessi toimii 24/7.

Erilaisten jäätyneiden kamien murskaaminen on yksi Alluilla tehtävistä talviajan töistä. Sibelco Nordicin maasälpätehtaalla Kemiössä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa prosessiin syötettävän materiaalin murskaamista talviaikaan. Ennen kamit jätettiin odottamaan kevätauringon lämmittäviä säteitä.

”Kiviaineksen louhinta, kuljetus tänne sekä prosessiin syöttäminen meillä on ulkoistettu urakoitsijoille. Aiemmin pakkasilla varastokasoihin syntyeet kamit jätettiin odottamaan kesää ja hieno aine kaivettiin kasojen sisältä tuotantoon. Tämä tarkoitti sitä, että jäätyneitä paakkuja piti siirrellä edestakaisin ja kasoissa niitä oli pitkälle kesään. Nyt päätimme testata tätä murskausta, jonka avulla varastokasat saadaan pidettyä paljon pienempinä ja tuotantoa sitä kautta tehostettua”, toteaa tehdaspäällikkö Tomas Stenström.

Viime vuoden lopulla alueelle toimitettu Allu DS 4-23 on vuokrattu testikäyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Nyt kerätään kokemuksia tulevia pakkaskausia varten. Samaa jäätymisongelmaa on tietenkin myös Sibelcon muilla tuotantolaitoksilla. Ensikokemukset ovat rohkaisevia ja menetelmän on todettu helpottavan toimintaa.

”Kaikki kamit saadaan rikottua nopeasti ja sen jälkeen materiaali on valmista syötettäväksi prosessiin. Allulla murskaamme tavaran kasaan ja siitä sitten kannetaan normisorakauhalla välpälle. Murskattu maasälpäkin jäätyy pakkasilla helposti uudestaan, joten kovin suuria määriä ei kannata etukäteen käsitellä, vaan tuotantoon synkronoituna murskauskin etenee”, jatkaa Stenström.

Talvellakin tarvitaan

Sibelco Nordicinkin tapauksessa voidaan puhua Allun roolista laadunvarmistajana. Sen avulla taataan, että tehtaalle menevä aines on tasalaatuista ja irtonaista. Aluemyyntipäällikkö Ilpo Ellonen Allu Finland Oy:stä listaa kohteita, joissa jäätyneen aineksen käsittelyä on tehty pitkään ja joissa Alluja on käytössä:

”Tällainen tuotannon ja samalla laadun varmistaminen on tärkeä sektori meille, kun puhutaan talviaikaisesta käytöstä. Esimerkiksi betonitehtaissa Alluja hyödynnetään vastaavissa tehtävissä. Erilaiset hiekat ja sepelit jäätyvät nekin paakkuihin ja ne pitää saada hienonnettua betonituotannon edellyttämään välppäväliin sopivaksi. Hiekoitushiekat pitää usein myös hienontaa, jotta ne menevät laitteista läpi. Yksi tärkeä osa-alue on myös voimalaitokset, missä erilaiset aumatut raaka-aineet, kuten hake, jäätyvät helposti. Satamissa laivataan erilaisia bulk-materiaaleja, jotka pitää saada hienonnettua ennen lastausta. Asiakkaille ei mitään kuution möhkäleitä voi toimittaa.”

”Vuokrauspalvelumme Allu Rental on yksi järkevä tapa ottaa ensituntuma laitteeseen. Sibelco Nordicin sopimuksessakin on osto-optio eli he voivat hankkia laitteen omakseen vuokra-ajan jälkeen”, jatkaa Ellonen.

Käytössä oleva neljäakselinen kauha on tyyppiä Allu DS 4-23 (2,3 m) ja se on varustettu X75-terityksellä. Sille sopiva peruskoneen koko on kaivukoneissa 30-35 ja pyöräkuormaajissa 14-22 tonnia. Tilavuus on väliltä 2,4-3,21 kuutiometriä. Kauha painaa 3 020 kilogrammaa.

Tomas Stenström (vas.) ja Ilpo Ellonen toteavat tehtaan prosessin tehostuvan talvella, kun raaka-aine pysyy tasalaatuisena.

Terän tyyppinumeron mukaisesti jaekoko on 75 millimetriä. Koska Sibelcon kasoissa materiaali on jo koossa 0-40 millimetriä, niin kameista irti murskattu materiaali virtaa varsin tehokkaasti terien lomitse.

”Olen toiminut Allujen kanssa nyt 29 vuotta. Asiakkainamme on sekä yhden kauhan miehiä, että esimerkiksi suuria viherrakentajia tai muita yrityksiä, joilla voi olla yli 10 kauhaa käytössä. Vähäisemmässä käytössä Allu kestää vuosikymmenet. Toisaalta on sellaisia satoja tonneja vuodessa seulovia tai murskaavia asiakkaita, jotka vaihtavat kauhan uuteen 2-3 vuoden välein. Käyttökohteet ja -asteet ovat niin moninaiset”, tiivistää Ellonen.

”Vuosi on tuotannossa lähtenyt vauhdilla käyntiin. Ensimmäiselle vuosikvartaalille on tilauksia olemassa enemmän kuin koskaan Allun historiassa”, lopettaa Ellonen.

Allu Finland Oy on perustettu vuonna 1985 ja sen liikevaihdosta 95 prosenttia tulee tänä päivänä viennistä. Jakelukanava käsittää omat toimipisteet Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, USA:ssa ja Kiinassa, sekä jälleenmyyjäverkoston yli 30 maassa.

Sibelco Nordicin tehtaalle Allu Rental -palvelun kautta liisattu kauha on tyyppinumeroltaan Allu DS 4-23 ja se on varustettu X75-terityksellä


Lue seuraavaksi