Uutiset

Työkoneet

3D-järjestelmä apuna tietyömaalla

3D-ohjausjärjestelmät maansiirtokoneissa yleistyvät vauhdilla. Työnantajat ovat havainneet niiden tuomat edut ja urakkavaatimuksiinkin kirjataan yhä useammin työn tekijälle vaatimus mittalaitteista. Urakoitsijalle tämä tietää lisäinvestoinnin tarvetta, mutta toki tuo etuina tarkkuutta massojen mittaukseen ja helpotusta korkojen hallintaan. Kaarlelan Murske Oy:n Mikko Kaarlela ja Nivalan Maansiirto Oy:n Mikko Yrjölä työskentelevät E18 Koskenkylä-Kotka työmaalla ja hyödyntävät Scanlaserin toimittamaa Leica PoweDigger 3D-järjestelmää kuudessa koneessaan. Laitteet hankittiin osaan kalustosta varta vasten tälle työmaalle.

Nivalan Maansiirron Mikko Yrjölä (vas.) sekä Kaarlelan Murskeen Mikko Kaarlela urakoivat yhdessä nyt kuuden kilometrin urakkaa, johon kuuluu louhinta, täytöt ja massojen siirrot aina jakavaan pintaan asti.  Kun siirrettävä kokonaismassa nousee yli miljoonan kuutiometrin, niin 3D-ohjausjärjestelmän mukanaan tuoma tarkkuuden parannus otetaan mielellään vastaan. Turha katetta syövä työ jää pois, kun kerralla päästään oikeaan tasoon.

”Vielä muutama vuosi sitten ajattelin, että meidän koneisiimme ei mittalaitteita asenneta eikä niitä tarvita. Ja taisin sen ääneenkin sanoa”, nauraa Mikko Yrjölä E18-tietyömaalla tammikuun lopussa. Koskaan ei kuitenkaan kannata sanoa ei koskaan, sillä nyt Yrjölän kahdesta pusku- ja yhdestä kaivukoneesta sellainen löytyy. Myös Kaarlelalla on kolmessa koneyksikössä vastaava järjestelmä. Laitteet asennettiin tammikussa 2012 ja työt E18-hankkeessa alkoivat marraskuussa 2011.

Kuljettaja Alf Nybyggar kertoo, että ajokepin kanssa juokseminen on loppunut sen jälkeen, kun Scanlaserin Leica PowerDigger 3D-järjestelmä asennettiin Hitachi 470LCH-kaivukoneeseen. Käyttöjärjestelmää hän kehuu suhteellisen helpoksi oppia. Samalla hän muistuttaa kauhan ja järjestelmän kalibroinnin tärkeydestä kynsien ja huulilevyn kulumisen edistyessä.

”Käyttöönottokin 3D-järjestelmälle kävi työmaalla kivuttomasti. Nuoremmat kuljettajat ottivat sen vastaan ongelmitta. Vanhemmat ehkä hieman alussa vastustivat, mutta opittuaan käytön, on ääni kellossa muuttunut”, kertovat urakoitsijat.

53 kilometrin pituinen Koskenkylä-Kotka välinen E18 -moottotitieosuus eritasoliittymineen valmistuu vuonna 2015. Nyt käynnissä ovat raskaat maansiirtotyöt ja massanvaihdot.

E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa valtatie 7 (E18) rakennetaan vihreäksi moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välillä. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Aivan valmiina tiejärjestelyt ovat vuoden 2015 lopussa. Hanke käsittää nykyisen moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Yhteensä siis 53 kilometriä.

TYL Pulterin mittausryhmän johdon mukaan työkoneautomaatiota voidaan käyttää ja onkin käytetty hankkeessa pilaristabiloinnissa, massanvaihdoissa, maaleikkauksissa, louhepenkereiden rakentamisessa (puskukoneet) ja kantavan kerroksen tasaamisessa (tiehöylä). Automaatiota on käytetty myös pienemmissä työvaiheissa, kuten kuivatuksen putkilinjojen ja rumpujen kaivupohjissa sekä valaisinpylväiden ja muiden betonianturoiden pohjien kaivuissa.

Suunnittelua ja suunnittelijoita on ohjattu siihen suuntaan, että toteutusmallit olisivat mahdollisimman valmiita työmaan käyttöön. Suunnitteluohjelmilla tuotettu aineisto tarkastetaan työmaalla ja usein tarkastaminen vie enemmän aikaa kuin varsinainen formaatin muunnos tai tiedonsiirto.

Urakoitsijalta jää se ylimääräinen työ tekemättä. E18-työmaalla mittausorganisaatio toimittaa urakoitsijoille mallit ja tarkastaa sekä kalibroi koneiden tarkkuutta. Tällöin urakoitsijan ei tarvitse huolehtia aineistosta. Pienemmillä hankkeilla ongelmana monella urakoitsijalla lienee se, että ei ole henkilöä, joka tekisi aineistoa koneille. Näin ollen urakoitsija voi joutua turvautumaan ulkopuoliseen apuun saadakseen tarvittavan aineiston työmaalle. 3D-ohjausjärjestelmästä on hyötyä myös pienemmissä urakoissa, kun sitä osataan käyttää tehokkaasti. Laitteistoinvestointi palvelee jatkoa, sillä tilaajat ja pääurakoitsijat vaativat jatkossa enenevissä määrin 3D-järjestelmillä varustettuja työkoneita, jolloin urakoitsijalle muodostuu kertahankinnasta kilpailuetua.

Lue koko juttu Konepörssistä 4 2013 tai Lehtiluukusta.

Lue seuraavaksi